sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia w ZSB!!!

Nauka jest całkowicie bezpłatna i prowadzona w systemie zaocznym – zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu w piątek i sobotę. Nasi nauczyciele prowadzą również zajęcia na platformie internetowej, słuchacz nie musi uczestniczyć we wszystkich zjazdach bo ma możliwość nauki zdalnej.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2  kształci w zawodach:

a) branży budowlanej:

b) branży drzewno-meblarskiej:

Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od  roku szkolnego 2012/2013. Więcej dowiesz się pod numerem telefonu 516 256 466

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.
Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości co absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia w ZSB!!!
Przewiń do góry
Skip to content