sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to nowy zawód wprowadzony w cykl kształcenia zawodowego z uwagi na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy w wykwalifikowaną kadrę branży budowlanej.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik robót wykończeniowych  w budownictwie zdobywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

Nauka w szkole trwa dwa lata, absolwent uzyskuje kwalifikacje :

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

Technik robót wykończeniowych ma możliwość zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych;
 • firmach remontowo – wykończeniowych,
 • biurach projektowych,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • nadzorze budowlanym;
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
 • lub kontynuować naukę na studiach technicznych m.in. budownictwo, architektura, geodezja, gospodarka przestrzenna czy inżynieria środowiska.

WAŻNE.

Możliwość podjęcia kształcenia w zawodzie  technik robót wykończeniowych w budownictwie mają uczniowie, którzy posiadają tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika  w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zrealizowany w trzyletnim cyklu kształcenia Branżowej Szkoły I stopnia

i którzy zdali egzamin z kwalifikacji :

BUD.11 (BD. 04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Dokumenty do pobrania:

Podobny obraz Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Podobny obrazPodanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Branżowej Szkole I stopnia

 

Przewiń na górę
Skip to content