sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik aranżacji wnętrz

Napis ZSB

TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ

Aranżator wnętrz zawód dla osób które przywiązują dużą wagę do estetyki i komfortu przestrzeni życiowej. Zawód łączy w sobie zarówno aspekty artystyczne, jak i techniczno – budowlane. Dużym atutem w przypadku kandydatów będą uzdolnienia plastyczne umożliwiające samodzielne projektowanie wnętrz i sporządzanie podstawowej dokumentacji. Wyobraźnia przestrzenna ułatwi odwzorowanie koncepcji artystycznej w trójwymiarze oraz wykonywanie rysunków architektonicznych.

  • poczucie estetyki
  • twórcze myślenie
  • sprawność manualna
  • empatia
  • umiejętność słuchania
  • odporność na stres
  • dokładność i rzetelność
  • umiejętności mediacyjne
  • łatwość komunikacji interpersonalnej, wrażliwość w kontaktach międzyludzkich
  • operatywność i skuteczność
  • wytrwałość i cierpliwość
  • terminowość i punktualność
  • gotowość do pracy pod presją czasu 
  • wychodzenie z własną inicjatywą
  • kreatywność.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik aranżacji wnętrz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • budowania nastroju poprzez właściwą grę światłem i kolorem,
  • wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem technik cyfrowych,
  • sporządzania szczegółowych kosztorysów realizacji projektu,
  • wykonywania pomiarów oraz rysunków inwentaryzacyjnych,
  • planowania i aranżowania wnętrza do istniejących warunków technicznych budynku, z uwzględnieniem warunków konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz dostępu do światła dziennego,
  • sporządzania szkiców i rysunków elementów wyposażenia wnętrz z odzwierciedleniem proporcji i konstrukcji,
  • wykonywania dekoracji ceramicznych, tekstylnych, artystycznych zgodnie z przeznaczeniem i stylem wnętrza,
  • sporządzania kalkulacji kosztów robót wykończeniowych i aranżacyjnych,
  • przygotowywania graficznego layout planszy projektowej dla aranżacji wnętrza w programach komputerowych.

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz:

  • organizowania i planowania prac wykończeniowych oraz prac instalacyjnych w budynku,
  • montowania systemów suchej zabudowy,
  • wykonywania wybranych prac: murarskich, malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, tynkarskich, okładzinowych.

BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz:

  • planowania aranżacji wnętrz,
  • wykonywania wizualizacji i aranżacji wnętrza,
  • aranżowania dekoracji wnętrz,
  • planowania i doboru urządzeń i sterowań oświetleniem i osłonami okiennymi,
  • sporządzania kosztorysów.
  • podstawy aranżacji wnętrz
  • organizowanie i planowanie prac wykończeniowych i instalacyjnych w budynku
  • kosztorysowanie.
  • język angielski
  • geografia

Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik aranżacji wnętrz znajdzie zatrudnienie w:

  • biurach projektowo – architektonicznych,
  • firmach budowlano – wykończeniowych,
  • zakładach meblarskich,
  • firmach wystawienniczych,
  • marketach budowlano – wykończeniowych małych,
  • średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
  • firmach rzemieślniczych,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent technikum aranżacji wnętrz wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na kierunkach budownictwo, architektura,  architektura wnętrz, projektowanie wnętrz,  ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Przewiń na górę
Skip to content