sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Erasmus+2019/2022 “ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II”

WYNIKI  REKRUTACJI  NR 2

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w regulaminie naboru, ustaliła listy główne i rezerwowe poszczególnych mobilności.

WYNIKI – Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo)

Nazwiska  osób Klasa   Liczba punktów*  
     

max 24 pkt.

 

 

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

 

g

 

 

h

1. Nowak Karolina 2TBg 17
2. Knosala Krystian 2TBp 15
3. Szczepkowski Bartłomiej 2TBp 15
4. Bronder Paweł 2TBg 14 2 2
5. Kucharczyk Krzysztof 2TBp 14 2 1 1 3 2 2 3 +2
   6. Pudełko Kacper 2TBp 14 2 1 1 3 2 2 3 +1
7. Kaźmierczak Dominik 2TBp 14 2 1 1 3 1
8. Janeczek Mateusz 2TBp 14 2 1 1 3 1
   9. Pużak Paweł 2TBp 14 1
10. Lubasiński Gracjan 2TBp 12

*patrz równa ilość punktów w regulaminie naboru (kategorie a – h)

LISTA  GŁÓWNA – Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo)

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów
1. Nowak Karolina 2TBg 17
2. Knosala Krystian 2TBp 15
3. Szczepkowski Bartłomiej 2TBp 15
4. Bronder Paweł 2TBg 14
5. Kucharczyk Krzysztof 2TBp 14

 

LISTA  REZERWOWA – Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo)

Nazwiska  osób Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Pudełko Kacper 14
2. Kaźmierczak Dominik 14
3. Janeczek Mateusz 14

 

 

WYNIKI – Mobilność 1 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

 

  Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Bukowska Klaudia 2TAg 20
2. Bogdoł Bartosz 2TAp 19
3. Komisarczuk Małgorzata 2TAg 19
4. Kostrzewa Jowita 2TAp 19
5. Skowronek Małgorzata 2TAg 19
6. Oleszko Amelia 2TAp 18
7. Piątek Małgorzata 2TAp 18
8. Robota Sylwia 2TAg 18
9. Siudeja Dominika 2TAp 17
10. Smolin Wioletta 2TAp 17
11 Bigosińska Zuzanna 2TAp 16
12. Fiuk Weronika 2TAp 16
13 Stiller Anna 2TAp 16
14 Śliwa Kornela 2TAg 16
15 Mędrala Weronika 2TAp 15
16 Seredna Viktoriia 2TAp 15
17 Simon Wiktoria 2TAg 15
18 Skroś Weronika 2TAp 15
19 Snitsar Anastasiia 2TAp 15
20 Stanowska Maja 2TAp 15
21 Smolin Agnieszka 2TAg 14
22 Gordzielik Wiktoria 2TAp 13
23 Kubis Juliana 2TAp 13
24 Pieszczeminko Karolina 2TAp 13
25 Begier Monika 2TAp 12
26 Moroz Adriana 2TAp 12
27 Piechaczek Patrycja 2TAp 12
28 Prokop Kacper 2TAp 12
29 Widera Emilia 2TAp 11
30 Baran Patryk 2TAp 10
31 Duh Bartosz 2TAp 9
32 Wiercimok Wiktoria 2TAg 9
33 Zmarzły Marcel 2TAp 8

 

LISTA  GŁÓWNA – Mobilność 2 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

 

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Bukowska Klaudia 2TAg 20
2. Bogdoł Bartosz 2TAp 19
3. Komisarczuk Małgorzata 2TAg 19
4. Kostrzewa Jowita 2TAp 19
5. Skowronek Małgorzata 2TAg 19

 

LISTA  REZERWOWA – Mobilność 2 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

 

Nazwiska  osób Klasa   Liczba punktów  
     

max 24 pkt.

 

 

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

 

g

 

 

h

1. Robota Sylwia 2TAp 18 3
2. Piątek Małgorzata 2TAp 18 2 2
3. Oleszko Amelia 2TAg 18 2 1

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI nr 2.

II nabór do projektu spowodowany jest przesunięciem staży ze względu na pandemię. Część uczestników wyłonionych w naborze I ukończyła szkołę i nie ma możliwości wzięcia udziału w terminie ustalonym z partnerem – 5-18.09.2021 r. Nabór II odbywa się w jednym etapie. Etap ten to wyłonienie, za pomocą opracowanych kryteriów, 5 uczestników stażu – lista główna oraz 3 – na listę rezerwowych, w razie gdyby któryś z listy głównej z różnych przyczyn zrezygnował.

 

Kryteria wyboru uczestników:  – max. 24 pkt.:

 1. ocena śródroczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel-4p., bdb –3p., db – 2p., dost – 1p., dop – 0p.),
 2. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 6.0-5,0 – 3p.,4,9-4,0 – 2p., 3,9-3,0 – 1p., 2,9 – 2,0 – 0p.)
 3. ocena z zachowania (wzorowa – 3p., bardzo dobra – 2p., dobra – 1p., poprawne – 0p.),
 4. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.), ( w przypadku równej ilości punktów – analiza szczegółowa pkt.3 formularza: 0-3p.)
 5. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 6. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-3p.),
 7. aktywny udział w życiu szkoły (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

 1. ocena z zachowania,
 2. ocena śródroczna z języka angielskiego,
 3. sytuacja rodzinno-finansowa,
 4. deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,
 5. średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 6. aktywny udział w życiu szkoły,
 7. analiza predyspozycji do wyjazdu,
 8. szczegółowa analiza predyspozycji do wyjazdu (pkt.3 formularza).

 

Uczniowie, którzy dostaną się na listę główną i rezerwową, zobowiązują się ponadto zapoznać z materiałem omawianym na zajęciach języka angielskiego i hiszpańskiego/portugalskiego oraz kursie kulturowym.

 

* W przypadku równej liczby punktów z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

 

 

UWAGA!!!  W związku z kolejnym przesunięciem terminów stażowych oraz rezygnacją absolwentów z wyjazdów ogłasza się dodatkowy nabór do projektu. Rekrutacja obejmuje zawody: technik aranżacji wnętrz i technik budownictwa z klas 2TAg, 2TAp, 2TBg i 2TBp. Formularze do pobrania u wychowawców, regulamin na stronie internetowej projektu. Zgłoszenia do końca maja.

 

 

UWAGA  UCZESTNICY  PRZYGOTOWAŃ!!!

Przypominam o obowiązku oddania prac zaliczeniowych z zajęć kulturowych hiszpańskich i portugalskich!!! Termin oddania prezentacji z końcem lutego!!! Prace przesyłamy na adres mailowy koordynatora, Joanny Banaszewskiej.

 

 

OGROMNY  SUKCES  BUDOWLANKI!!!

Z prawdziwą przyjemnością chcemy się z Państwem podzielić wyjątkową informacją. W lipcu tego roku otrzymaliśmy diwie nominacje do ogólnopolskiej nagrody EduInspiracje 2019. Nagroda ta przyznawana jest za najlepsze projekty w Polsce, w różnych kategoriach, w tym w naszej – kształcenia zawodowego. Nominacje otrzymaliśmy w kategoriach Erasmus+ Edukacja Zawodowa oraz POWER Edukacja Zawodowa. Już te informacje przyprawiły nas o zawrót głowy, ponieważ oznaczało to, że nasze dwa projekty znalazły się w gronie pięciu najlepszych projektów zawodowych w Polsce.

3 grudnia w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród, na którą wszyscy nominowani zostali zaproszeni. I Gala ta pozostanie na długo w naszej pamięci. Gdy wyczytano nominowanych w naszej kategorii, nasze odczucia krążyły między nadzieją a zwątpieniem. Gdy usłyszeliśmy – “Zwycięzcą w kategorii Edukacja Zawodowa został… Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II z Opola” nasza radość nie miała końca! Nagrodę wręczył Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski wraz z Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Pawłem Poszytko. Dyrektor ZSB, Violetta Szczepkowska, z radością podziękowała za to wyróżnienie, zwracając uwagę na to, iż zgodnie z hasłem konkursu “Działam i inspiruję” nauczyciele naszej szkoły są w tych obszarach wyjątkowi.

Cieszymy się z nagrody, ponieważ mamy odczucie, że nasza ośmioletnia praca w dziedzinie projektów przyniosła niesamowity efekt, została doceniona i dodała nam skrzydeł do dalszych wysiłków.

Wszystkim osobom, które mają wpływ na efekty naszych projektów serdecznie gratulujemy. To nasza wspólna nagroda!

 

 

WYNIKI  REKRUTACJI

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listy główne i rezerwowe poszczególnych mobilności.

Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo, aranżacja wnętrz)

Nazwiska  osób Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Chrobot Ewelina  2tb 21
2. Chimiak Milena 3ta 20
3. Nawrat Dominika 3ta 19
4. Nowicka Alicja 3ta 19
5. Rudenko Anastasiia 3ta 18
6. Dryjska Justyna 3ta 17
7. Czichos Viktoria 3ta 16
8. Kyrychuk Artem 3ta 16
9. Paperniuk Nataliia 3ta 16
10. Lepsy Ewelina 3ta 15
11. Maciołek Daniel 2tb 15
12. Konieczko Karol 3ta 14
13. Kulig Patryk 2tb 14
14. Polak Małgorzata 3ta 14
15. Symolla Natalia  3ta 14
16. Bara Kacper 2tb 13
17. Doliński Dawid 2tb 13
18. Mojek Dawid 2tb 12
19. Krawczyk Jakub 2tb 11

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Mobilność 2 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

Nazwiska  osób Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Piechaczek Aleksandra 2ta 20
2. Korban Karolina 2ta 19
3. Korban Paulina 2ta 19
4. Tokarek Klaudia 2ta 19
5. Białoń Karol 2ta 18
6. Hadasik Marlena 2tb 17
7. Wójcik Marta 2ta 17
8. Andruszków Dominika 2tb 16
9. Cioch Ewa 2ta 16
10. Kukuła Julia 2ta 16
11. Hapanowicz Wiktoria 2ta 15
12. Kasprzyk Sandra 2tb 14
13. Mielczarek Ewa 2tb 14
14. Niedziejko Mariusz 2tb 14
15. Tsivko Olga 2tb 14
16. Babik Milena 2tb 13
17. Cuper Dominik 2ta 13
18. Ziemniak Ewelina 2tb 13
19. Jonczyk Szymon 2ta 11

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom – gratulujemy!

Harmonogram  zajęć  przygotowawczych  – 25 listopada 2019 r. w gablocie poświęconej  projektowi  Erasmus+ (parter).

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 38 uczestników przygotowań (01.11 – 22.11.2019 r.). Etap II odbędzie się w kwietniu 2020r. (mob.1 i 2). Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 38 uczestników przygotowań wyłoni się grupę 32 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (6 osób), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do wyjazdu na staż, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie 94 punktów. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga.

 

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 24 pkt.:
 2. ocena końcoworoczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel-4p., bdb –3p., db – 2p., dost – 1p., dop – 0p.),
 3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 6.0-5,0 – 3p.,4,9-4,0 – 2p., 3,9-3,0 – 1p., 2,9 – 2,0 – 0p.)
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 3p., bardzo dobra – 2p., dobra – 1p., poprawne – 0p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-3p.),
 8. aktywny udział w życiu szkoły (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– ocena z testu z języka angielskiego,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– ocena końcoworoczna z języka angielskiego,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– predyspozycja do wyjazdu.

 1. Etap II – max. 70p.
 2. aktywny udział w zajęciach zawodowego języka angielskiego, test końcowy (max.20p.),
 3. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena prezentacji multimedialnej (max.20p.),
 4. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),
 5. aktywny udział w zajęciach języka hiszpańskiego/portugalskiego (max.20p.),

 

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

 

UWAGA!!!   REKRUTACJA!!!

            Zgodnie z ustaleniami spotkania organizacyjnego 5.11.2019 r. przypominam o składaniu formularzy zgłoszeniowych do projektu Erasmus+ VET ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – edycja II do dnia 11.11.2019 r. w sekretariacie ZSB.

 

Jedziemy do Portugalii i Hiszpanii!!!

Z prawdziwą radością informujemy, że kolejny raz udało nam się wygrać projekt Erasmus+. Sukces to tym większy, że jesteśmy jedyną szkołą w Opolu, której udało się zwyciężyć!!! Ocena naszego projektu jest niesamowita – otrzymaliśmy 97 punktów na 100 możliwych, tym samym znaleźliśmy się w czołówce zwycięskich projektów. A o tym, że nie jest to łatwe, niech zaświadczy liczba tegorocznych kandydatów projektowych – 1035!

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy klasy aranżacji wnętrz i budownictwa. Nabór rozpocznie się we wrześniu, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 • ocena z zachowania,
 • ocena z języka angielskiego,
 • aktywny udział w życiu szkoły,
 • deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie,
 • własne sposoby upowszechniania i reklamy projektu.

Ponadto przeprowadzona zostanie analiza sytuacji rodzinnej i predyspozycji do wyjazdu.

Nasze projekty są ważne i potrzebne. Przekonacie się o tym 17 i 18.06. Kto myśli o udziale w kolejnych przedsięwzięciach, tego zapraszam serdecznie w poniedziałek 17.06 o g.9.00 do sali nr 4 na podsumowanie fantastycznego projektu “Opole dla młodych obcokrajowców – w praktyce” oraz we wtorek 18.06 o g.9.00 również do sali nr 4 na uroczyste podsumowanie tegorocznego Erasmusa, które udowodni Wam, że warto brać udział w tym projekcie.

Przewiń do góry
Skip to content