sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Erasmus+2019/2022 “ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II”

KOMPETENCJE   UCZNIÓW – PODSTAWĄ  ICH  SUKCESU.

Podsumowanie projektu Erasmus+

Podsumowanie projektu

Dlaczego nieustannie działamy w obszarze projektów zawodowych programu Erasmus+? Powodów ubiegania się o realizację tego projektu jest wiele. Nasze wieloletnie doświadczenie w działaniach programu Erasmus+ pokazuje, że taki sposób zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów jest niezwykle skuteczny. Korelacja wielu obszarów: zawodowego, językowego, kulturowego i socjalnego sprawia, że uczniowie rozwijają się wielokierunkowo i osiągają znaczny wzrost tych umiejętności w stosunkowo niedługim czasie. Projekty Erasmusa ponadto przynoszą korzyści nie tylko samemu uczestnikowi, ale też szkole i lokalnemu środowiskowi. Szkoła poprzez realizację projektów zmuszona jest do ciągłej ewaluacji przekazywanych treści – kontakt ze środowiskiem międzynarodowym sprawia, że poznajemy nowe metody i środki nauczania, ale też nowe technologie i trendy w danym obszarze zawodowym. Innego sposobu poznania w/w obszarów polskie szkolnictwo nie oferuje. Jedną z nielicznych możliwości rozwoju międzynarodowego pozostaje program Erasmus+. Z projektów tych korzysta również środowisko lokalne, przede wszystkim dzięki pracom zaliczeniowym, odbywanym w publicznych instytucjach, takich jak Szpital Wojewódzki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny czy Dom Pomocy dla Kombatantów w Opolu.

Głównymi celami projektu „ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II” był 2 –tygodniowy staż zagraniczny 32 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu, stanowiący integralną część programu nauczania w zawodach objętych projektem, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia szans na znalezienie pracy, a tym samym do ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy wśród uczniów/absolwentów ZSB. Poprzez realizację projektu chcieliśmy szczególnie osiągnąć :

– wzrost potencjału zawodowego i osobistego uczestników;

– wzrost umiejętności i kompetencji językowych uczestników;

– zwiększenie umiejętności uczniów i tych ich kompetencji, które staną się użyteczne w przyszłości na rynku pracy,

– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym umiejętność negocjacji i mediacji (w pracy i poza nią);

– dokonać walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu oraz wzbogacić ich CV poprzez dokument Europass Mobilność, Europass CV, ECVET.

Przygotowania do wyjazdu na staż były wielokierunkowe. W fazie pierwszej przygotowaliśmy uczestników do wyjazdu na staż poprzez przeprowadzenie dla nich zajęć zawodowych, językowych, realioznawczych i pedagogicznych.

Fazą drugą był wyjazd uczniów na staże. Grupa 16 uczestników (techników aranżacji wnętrz) udała się do Barcelony, gdzie odbyła staż w szkole projektowania. Grupa druga – również 16 uczestników (techników aranżacji wnętrz i budownictwa) staż odbyła w Lizbonie. Uczniowie podzieleni byli na niewielkie grupy i naukę odbywali u pracodawców. Technik aranżacji wnętrz koncentrował się przede na poprawie umiejętności projektowania, technik budownictwa oprócz projektowania koncentrował się na zdobywaniu doświadczeń w pracach ogólnobudowlanych i wykończeniowych. Oprócz zajęć zawodowych uczniowie kształcili swoje umiejętności językowe, międzykulturowe i społeczne. W wolnym czasie poznawali kraje goszczące. Uczestnicy mobilności hiszpańskiej, w Barcelonie, w ramach czasu wolnego zwiedzili muzeum żeglarstwa, Plaza Catalunya, słynny deptak La Rambla, typowy targ miejski, starą dzielnicę Barri Gotic, zwiedzlia m.in. katedrę Barcelońską i podziwiali parlament kataloński oraz Sagradę Familię. Zwiedzili również Arc de Triomf i Parcu de la Ciutadella, Narodowe Muzeum Sztuki Katalonii, Castell de Montjuic. Uczniom udało się również poleciuchować na najpiękniejszej plaży, Barcelonetcie.

Mobilność portugalska w ramach czasu wolnego odbyła wycieczkę do Castle Palmela i Setubal oraz na nadmorskie klify, należące do najpiękniejszych w Europie. Uczniowie zwiedzili też szczegółowo Lizbonę – m.in. Alfamę. Podziwiali tam katedrę Se, Castelo de Sao Jorge, skąd rozciąga się piękna panorama Lizbony. Po zejściu do downtown przez łuk triumfalny dotarli na Praᶗa de Comercio. Odwiedzili również Muzeum Pieniędzy.

Faza trzecia objęła ewaluację projektu oraz upowszechnianie jego rezultatów. Po powrocie ze stażu uczniowie wykonali zadania praktyczne a ich przeżycia i wrażenia oraz zdobyte kompetencje zostały opublikowane w różnorodnych mediach.

Realizacja projektu zakładała uzyskanie rezultatów twardych i miękkich, i udało się je osiągnąć.

REZULTATY TWARDE:

– odbycie zagranicznych staży przez 32 uczestników oraz nabycie przez nich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych potwierdzonych dokumentami Europass Mobilność i EVCET;

– poszerzenie umiejętności językowych,

– zrealizowanie szkolenia z języka angielskiego,

– 32 prace zaliczeniowe,

– 32 Europassy CV.

REZULTATY MIĘKKIE: – poprawa umiejętności społecznych, zawodowych, kulturalnych i językowych przez 32 uczestników m.in. przełamanie bariery językowej w komunikowaniu się, wzrost pewności siebie oraz samooceny uczniów,

– zachęcanie do kolejnych mobilności,

– zdobycie praktycznych doświadczeń i umiejętności podczas praktyk zagranicznych i przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy,

– poznanie nowych metod pracy,

– zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy.

Projekt ten, prowadzony w trudnym czasie pandemii, nie był łatwy w realizacji, natomiast jego efekty są kolejnym dowodem na to, że nawet mierząc się z różnorodnymi trudnościami warto takie projekty przeprowadzać, gdyż przynoszą one korzyści wszystkim angażującym się stronom: uczestnikom, szkole, partnerowi i środowisku lokalnemu.

 

CZAS  NA  WSPOMNIENIA  ZE  STAŻY!!!

¡VIVA  ESPAÑA!

Część pierwsza – staż zawodowy: po zwiedzaniu i aklimatyzacji w pierwszym dniu pobytu, grupa stażystów udała się następnego dnia wraz z opiekunami do szkoły Escola d’Informatica i Disseny  (espai.es). Bardzo ciepło przywitała nas pochodząca ze Słowacji Anita, opiekun merytoryczny grupy pod kątem zawodowym. Nastąpiło krótkie zwiedzenie szkoły i wspólne wytyczenie celów dalszej współpracy na kolejne dni stażu. Młodzież miała możliwość konfrontacji w praktyce z językiem angielskim i hiszpańskim.
Środa polegała na zwiedzaniu i fotografowaniu najważniejszych zabytków architektonicznych miasta, zwracając szczególną uwagę na dzieła słynnego Antonio Gaudiego, m.in. Casa Mila i Casa Batllo oraz na elementy wystroju wnętrz urokliwych i klimatycznych kawiarni, restauracji i sklepów odzieżowych.
Podczas kolejnych dwóch dni stażu młodzież wstępnie zapoznała się z programem obróbki grafiki cyfrowej zdjęć Photoshopem. Dla większości uczniów było to nowe, pierwsze doświadczenie przy użyciu tej techniki. Uczestnicy stażu nauczyli się m.in. retuszu, przycinania zdjęć, koloryzacji fotografii oraz wycinania przedmiotów z tła. Jako zadanie domowe na weekend otrzymała grupa stworzenie prezentacji ze zwiedzonych w ostatnią środę zabytków i miejsc użyteczności publicznej, po poddaniu zdjęć obróbce w Photoshopie.
Kolejny tydzień stażu obejmował wizyty w firmie „boloberry 3D World”, specjalizującej się w wykonywaniu zleceń dla firm i klientów indywidualnych przy pomocy drukarek 3D. Było to również nowe i ciekawe doświadczenie dla większości uczestników. Drugie miejsce, które mieliśmy zaszczyt odwiedzić była to jedna z wielu kawiarni artystycznych w Barcelonie, skupiająca w swym designie połączenie możliwości do wypoczynku, relaksu, jak i pracy w zaciszu przy pomocy najnowszych technologii.
Staż zakończył się w piątek 17.09.21, na dzień przed odlotem do Polski i jego zwieńczenie polegało na przedstawieniu przez uczestników w ramach indywidualnych prezentacji prac wykonanych w programie Photoshop, przedstawiających obróbkę cyfrową cudów Barcelony. Tego dnia wieczorem, w ramach uroczystej kolacji, stażyści otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie Erasmus+.

Część druga – czas wolny : po przylocie do Barcelony w niedzielę 05.09.2021 grupa stażystów wraz z opiekunami: wicedyrektorem, Wojciechem Piernikarskim i nauczycielem języka niemieckiego, Rafałem Brachmańskim spędziła poniedziałek wraz z tamtejszym opiekunem panią Kornelią na aklimatyzacji w nowych warunkach, wstępnym zwiedzaniu stolicy Katalonii- Barcelony oraz przygotowaniu materiału zdjęciowego do pracy w programach aranżacji wnętrz. Zwiedzanie miasta rozpoczęło się od słynnego Plaza Catalunya, stanowiącego serce gorącej metropolii, skupiającego wokół siebie obiekty turystyczne, architektoniczne oraz siedziby znanych międzynarodowych firm, takich m.in. jak Apple. Udając się w kierunku morza, grupa przemierzyła słynny deptak La Rambla, zwiedziła typowy targ miejski. Przechodząc płynnie do starej dzielnicy Barri Gotic, zwiedziła m.in. katedrę Barcelońską i podziwiała parlament kataloński. Udając się na południe nastąpiła chwila relaksu i refleksji na najsłynniejszej plaży o nazwie Barceloneta. Pełni wrażeń udaliśmy się na wieczorną kolację, a następnie podziwialiśmy w pobliżu naszego zakwaterowania wieczorny urok jednego z najsłynniejszych kościołów Europy, Sagrady Familii – dzieła Antonio Gaudiego.
Kolejne dni pierwszego tygodnia, po zajęciach w Escola d’informatica i Disseny upłynęły na intensywnym i bogatym w przeżycia zwiedzaniu Barcelony. We wtorek po zajęciach cała grupa udała się do Bunkers del Carmel, skąd można było podziwiać przepiękną panoramę miasta, od wznoszących się nad nim wzgórz, przez centrum, po wybrzeże Morza Śródziemnego. Po dwóch popołudniach spędzonych na plażach Barcelony, udaliśmy się w piątek na kolejne zwiedzanie tego pięknego miasta, skupiając się na majestatycznym łuku triumfalnym ( Arc de Triomf ) i Parcu de la Ciutadella (parku w cytadeli), w którym znajduje się cudowna fontanna kaskadowa ze złotymi zdobieniami na pomniku, górującym nad nią. Spacer służył relaksowi, zapoznaniu się z architekturą krajobrazu i poznaniu miejsc spędzania czasu wolnego przez miejscowych. Kulminacją piątkowego zwiedzania była wizyta tuż przy stadionie FC Barcelona i zwiedzenie oryginalnego Fan-Shopu tego klubu. Pogoda (niespodziewany deszcz) i wysokie ceny odstraszyły nas od wejścia na teren stadionu.
Weekend spędziliśmy wszyscy na dalszym intensywnym eksplorowaniu miasta. W sobotę jako miejsce spotkania wyznaczono słynny Plaza de España, z którego udaliśmy się do przepięknego pałacu, mieszczącego w sobie Narodowe Muzeum Sztuki Katalonii. Z tarasu tego muzeum roztaczał się przepiękny widok na miasto, tym razem od strony morza w kierunku wzgórz. Przedostatnim punktem soboty była wizyta w twierdzy Castell de Montjuic, skąd roztaczał się kolejny piękny widok, tym razem na port przeładunkowy i całe ścisłe śródmieście. Z twierdzy była możliwość dostania się kolejką linową (Teleferic) do centrum miasta, skąd udaliśmy się na nabrzeże, by tuż przy pomniku Krzysztofa Kolumba wejść do muzeum morskiego i podziwiać w nim repliki statków, łodzi i słynnej hiszpańskiej Armady.
Niedziela, jako ostatni planowany dzień zwiedzania minęła na wizycie w przepięknym parku z labiryntem Horta, gdzie mogliśmy podziwiać wspaniałe dzieła architektury krajobrazu i pobłądzić troszkę w słynnym zielonym labiryncie. Kolejny tydzień służył skupieniu się na części zawodowej i indywidualnych spacerach po mieście. Niektórym z nas udało się zwiedzić słynny Park Güell, kolejne i jedno z najważniejszych dzieł Antonio Gaudiego.

 

 

 

BOM DIA PORTUGALIA!

Udało się, pojechaliśmy do Portugalii! Wyjazd przekładany kilka razy wreszcie się odbył. Ostatnie przygotowania do podróży zaczęliśmy wcześniej, ponieważ podróż odbywała się w zagrożeniu epidemiologicznym, w związku z tym większość uczestników zaszczepiła się wcześniej, a ci, którzy nie, musieli zrobić testy. Uff, na szczęście wszyscy byli negatywni! Jeszcze tylko wypełnianie dokumentów lokalizacyjnych i można było jechać.

Na lotnisko wyruszyliśmy z Opola w niedzielę 5.09.2021 roku o godzinie 9.30. Odprawa bagażowa, paszportowa i czekamy na samolot – niektórzy nerwowo, bo była to dla nich pierwsza podniebna podróż.

Do Lizbony lecieliśmy przez Monachium, na lotnisku spędziliśmy kilka godzin i wieczorem byliśmy na miejscu. Z Lizbony przez most Vasco da Gama (długość mostu ok. 17 km) dotarliśmy do Montijo, gdzie mieliśmy mieszkać przez następne dwa tygodnie. Po przywitaniu z Bruno – naszym portugalskim partnerem, krótkim omówieniu planów stażu i baaaaardzo długim dniu, udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Zostaliśmy zakwaterowani w pensjonacie mieszczącym się przy Rua Serpa Pinto w centrum miasta, tu spędzaliśmy część czasu wolnego.

Śniadanie przygotowywaliśmy sami, natomiast na obiadokolację wychodziliśmy do pobliskiej restauracji MARRADAS. Trzykrotnie mieliśmy też okazję poznać kuchnię wschodnią, próbując specjałów takich jak sushi czy owoce morza w różnych odsłonach.

 

Od poniedziałku do piątku uczniowie przebywali na stażach u pracodawców zgodnie z kierunkiem kształcenia. Grupa uczniów kształcąca się na kierunku aranżacja wnętrz odbywała staż w studiach projektowania. Ich zadaniem było przygotowanie projektów różnych obiektów przy pomocy programów AUTOCAD i SKETCHUP, wykonując wcześniej pomiary, robiąc szkice. Prace te wykonywane były pod czujnym okiem projektantów wnętrz, którzy zawsze służyli dobra radą. Natalia Symalla staż odbywała w Alcochete w ARTE URBANA, biurze prowadzonym przez doświadczonego projektanta Jose Antonio Santos Jorge.

Ewelina Lepsy i Victoria Czichos  doświadczenia nabywały w biurze FIDALGO MINEIROARQUITETOS w Montijo, a Justyna Dryjska  wykonywała projekty zlecone przez Bruno Carromeu.

Rozmowy odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu język zawodowy był na bieżąco szlifowany.

Grupa technika budownictwa odbywała staże u pracodawców  w firmach  budowlanych. Młodzież podzielona była na kilka grup. Krystian Knosala, Bartłomiej Szczepkowski, Krzysztof Kucharczyk i Dominik Kaźmierczak staż odbywali w Montijo wykonując takie prace jak: kładzenie tynku, szlifowanie, przygotowywanie i zalewanie szalunków czy prace stolarskie. Pozostali uczniowie: Dawid Doliński, Jakub Krawczyk, Mateusz Janeczek, Dawid Mojak, Kacper Bara, Ewelina Chrobot, Karolina Nowak i Paweł Bronder dojeżdżali do Lizbony, gdzie u trzech pracodawców wykonywali podobne prace.

 

 

Poprzez pracę uczniowie poznawali portugalską mentalność ludzi, podejście do pracy i zwyczaje – np. godzinną przerwę na lunch.

Po pracy był jeszcze czas na odpoczynek –Montijo to niewielkie miasto leżące nad rzeką Tag. Spacerowaliśmy po nabrzeżu oglądając ciekawe zjawisko, jakim są pływy morskie – tutaj były one bardzo widoczne.

 

Uliczki miasta są urokliwe, szczególnie wieczorową porą.

Weekend minął w świetnym nastroju. W sobotę zwiedziliśmy Castle Palmela i Setubal – nadmorskie miasteczko, którego symbolem jest delfin.

Następnie z klifów podziwialiśmy piękne  widoki na najdłuższą plażę  Europy.

Ku radości wszystkich sobotnie popołudnie spędziliśmy na plaży nad oceanem zażywając kąpieli słonecznych i wodnych.

W niedzielę wybraliśmy się do Lizbony. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od dzielnicy Alfama. Podziwialiśmy tam katedrę Se, Castelo de Sao Jorge, skąd rozciąga się piękna panorama na Lizbonę. Po zejściu do downtown przez łuk triumfalny dotarliśmy na Praᶗa de Comercio. Odwiedziliśmy również Muzeum Pieniędzy i mnóstwo, mnóstwo sklepików z pamiątkami.

Czas mijał bardzo szybko! Wyjazd dobiegł końca! Na podsumowanie trzeba było jeszcze sprawdzić wiedzę na temat regionu i jego kultury. Pisaliśmy test, pytania nie były łatwe, ale całkiem dobrze sobie poradziliśmy.

Piątkowe popołudnie było wolne od pracy, więc osoby niezaszczepione pojechały na testy. Z niecierpliwością czekały na wynik – na szczęście ponownie wszyscy mieli wynik negatywny, więc można było się pakować. Popołudniu odbył się również uroczysty lunch, podczas którego dostaliśmy certyfikaty.

Po lunchu pojechaliśmy do Lizbony, żeby jeszcze przez kilka godzin  popołudniowych i wieczornych godzin poczuć atmosferę tego urokliwego miasta. Chodziliśmy klimatycznymi, wąskimi uliczkami, zachwycaliśmy się architekturą oraz podziwialiśmy panoramę miasta z punktów widokowych. Oczywiście odwiedziliśmy liczne sklepiki z pamiątkami robiąc ostatnie zakupy.

Ostatnia noc była bardzo krótka, wstaliśmy o 2.30, aby godzinę później wyjechać na lotnisko, skąd lecieliśmy najpierw do Monachium, a potem do Wrocławia. Wrocław przywitał nas… deszczem i niską temperaturą!

Staż dobiegł końca. Zadowoleni wróciliśmy do Polski, zdobyliśmy nowe doświadczenia, zawarliśmy nowe znajomości. Niektórzy z nas mają zamiar wrócić do Portugalii w celach turystycznych, by nadal poznawać ten kraj, a niektórzy po to, by móc tam pracować.

Dziękujemy bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w projekcie ERASMUS+!

 

 

WYNIKI  REKRUTACJI  NR 2

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w regulaminie naboru, ustaliła listy główne i rezerwowe poszczególnych mobilności.

WYNIKI – Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo)

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów*
max 24 pkt. a  

 

b

c d e f g h
1. Nowak Karolina 2TBg 17
2. Knosala Krystian 2TBp 15
3. Szczepkowski Bartłomiej 2TBp 15
4. Bronder Paweł 2TBg 14 2 2
5. Kucharczyk Krzysztof 2TBp 14 2 1 1 3 2 2 3 +2
   6. Pudełko Kacper 2TBp 14 2 1 1 3 2 2 3 +1
7. Kaźmierczak Dominik 2TBp 14 2 1 1 3 1
8. Janeczek Mateusz 2TBp 14 2 1 1 3 1
   9. Pużak Paweł 2TBp 14 1
10. Lubasiński Gracjan 2TBp 12

*patrz równa ilość punktów w regulaminie naboru (kategorie a – h)

LISTA  GŁÓWNA – Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo)

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów
1. Nowak Karolina 2TBg 17
2. Knosala Krystian 2TBp 15
3. Szczepkowski Bartłomiej 2TBp 15
4. Bronder Paweł 2TBg 14
5. Kucharczyk Krzysztof 2TBp 14

 

LISTA  REZERWOWA – Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo)

Nazwiska  osób Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Pudełko Kacper 14
2. Kaźmierczak Dominik 14
3. Janeczek Mateusz 14

 

 

WYNIKI – Mobilność 1 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

 

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Bukowska Klaudia 2TAg 20
2. Bogdoł Bartosz 2TAp 19
3. Komisarczuk Małgorzata 2TAg 19
4. Kostrzewa Jowita 2TAp 19
5. Skowronek Małgorzata 2TAg 19
6. Oleszko Amelia 2TAp 18
7. Piątek Małgorzata 2TAp 18
8. Robota Sylwia 2TAg 18
9. Siudeja Dominika 2TAp 17
10. Smolin Wioletta 2TAp 17
11 Bigosińska Zuzanna 2TAp 16
12. Fiuk Weronika 2TAp 16
13 Stiller Anna 2TAp 16
14 Śliwa Kornela 2TAg 16
15 Mędrala Weronika 2TAp 15
16 Seredna Viktoriia 2TAp 15
17 Simon Wiktoria 2TAg 15
18 Skroś Weronika 2TAp 15
19 Snitsar Anastasiia 2TAp 15
20 Stanowska Maja 2TAp 15
21 Smolin Agnieszka 2TAg 14
22 Gordzielik Wiktoria 2TAp 13
23 Kubis Juliana 2TAp 13
24 Pieszczeminko Karolina 2TAp 13
25 Begier Monika 2TAp 12
26 Moroz Adriana 2TAp 12
27 Piechaczek Patrycja 2TAp 12
28 Prokop Kacper 2TAp 12
29 Widera Emilia 2TAp 11
30 Baran Patryk 2TAp 10
31 Duh Bartosz 2TAp 9
32 Wiercimok Wiktoria 2TAg 9
33 Zmarzły Marcel 2TAp 8

LISTA  GŁÓWNA – Mobilność 2 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Bukowska Klaudia 2TAg 20
2. Bogdoł Bartosz 2TAp 19
3. Komisarczuk Małgorzata 2TAg 19
4. Kostrzewa Jowita 2TAp 19
5. Skowronek Małgorzata 2TAg 19

LISTA  REZERWOWA – Mobilność 2 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

Nazwiska  osób Klasa Liczba punktów
max 24 pkt. a  

 

b

c d e f g h
1. Robota Sylwia 2TAp 18 3
2. Piątek Małgorzata 2TAp 18 2 2
3. Oleszko Amelia 2TAg 18 2 1

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI nr 2.

II nabór do projektu spowodowany jest przesunięciem staży ze względu na pandemię. Część uczestników wyłonionych w naborze I ukończyła szkołę i nie ma możliwości wzięcia udziału w terminie ustalonym z partnerem – 5-18.09.2021 r. Nabór II odbywa się w jednym etapie. Etap ten to wyłonienie, za pomocą opracowanych kryteriów, 5 uczestników stażu – lista główna oraz 3 – na listę rezerwowych, w razie gdyby któryś z listy głównej z różnych przyczyn zrezygnował.

 

Kryteria wyboru uczestników:  – max. 24 pkt.:

 1. ocena śródroczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel-4p., bdb –3p., db – 2p., dost – 1p., dop – 0p.),
 2. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 6.0-5,0 – 3p.,4,9-4,0 – 2p., 3,9-3,0 – 1p., 2,9 – 2,0 – 0p.)
 3. ocena z zachowania (wzorowa – 3p., bardzo dobra – 2p., dobra – 1p., poprawne – 0p.),
 4. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.), ( w przypadku równej ilości punktów – analiza szczegółowa pkt.3 formularza: 0-3p.)
 5. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 6. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-3p.),
 7. aktywny udział w życiu szkoły (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

 1. ocena z zachowania,
 2. ocena śródroczna z języka angielskiego,
 3. sytuacja rodzinno-finansowa,
 4. deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,
 5. średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 6. aktywny udział w życiu szkoły,
 7. analiza predyspozycji do wyjazdu,
 8. szczegółowa analiza predyspozycji do wyjazdu (pkt.3 formularza).

 

Uczniowie, którzy dostaną się na listę główną i rezerwową, zobowiązują się ponadto zapoznać z materiałem omawianym na zajęciach języka angielskiego i hiszpańskiego/portugalskiego oraz kursie kulturowym.

 

* W przypadku równej liczby punktów z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

 

 

UWAGA!!!  W związku z kolejnym przesunięciem terminów stażowych oraz rezygnacją absolwentów z wyjazdów ogłasza się dodatkowy nabór do projektu. Rekrutacja obejmuje zawody: technik aranżacji wnętrz i technik budownictwa z klas 2TAg, 2TAp, 2TBg i 2TBp. Formularze do pobrania u wychowawców, regulamin na stronie internetowej projektu. Zgłoszenia do końca maja.

 

 

UWAGA  UCZESTNICY  PRZYGOTOWAŃ!!!

Przypominam o obowiązku oddania prac zaliczeniowych z zajęć kulturowych hiszpańskich i portugalskich!!! Termin oddania prezentacji z końcem lutego!!! Prace przesyłamy na adres mailowy koordynatora, Joanny Banaszewskiej.

 

 

OGROMNY  SUKCES  BUDOWLANKI!!!

Z prawdziwą przyjemnością chcemy się z Państwem podzielić wyjątkową informacją. W lipcu tego roku otrzymaliśmy diwie nominacje do ogólnopolskiej nagrody EduInspiracje 2019. Nagroda ta przyznawana jest za najlepsze projekty w Polsce, w różnych kategoriach, w tym w naszej – kształcenia zawodowego. Nominacje otrzymaliśmy w kategoriach Erasmus+ Edukacja Zawodowa oraz POWER Edukacja Zawodowa. Już te informacje przyprawiły nas o zawrót głowy, ponieważ oznaczało to, że nasze dwa projekty znalazły się w gronie pięciu najlepszych projektów zawodowych w Polsce.

3 grudnia w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród, na którą wszyscy nominowani zostali zaproszeni. I Gala ta pozostanie na długo w naszej pamięci. Gdy wyczytano nominowanych w naszej kategorii, nasze odczucia krążyły między nadzieją a zwątpieniem. Gdy usłyszeliśmy – “Zwycięzcą w kategorii Edukacja Zawodowa został… Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II z Opola” nasza radość nie miała końca! Nagrodę wręczył Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski wraz z Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Pawłem Poszytko. Dyrektor ZSB, Violetta Szczepkowska, z radością podziękowała za to wyróżnienie, zwracając uwagę na to, iż zgodnie z hasłem konkursu “Działam i inspiruję” nauczyciele naszej szkoły są w tych obszarach wyjątkowi.

Cieszymy się z nagrody, ponieważ mamy odczucie, że nasza ośmioletnia praca w dziedzinie projektów przyniosła niesamowity efekt, została doceniona i dodała nam skrzydeł do dalszych wysiłków.

Wszystkim osobom, które mają wpływ na efekty naszych projektów serdecznie gratulujemy. To nasza wspólna nagroda!

 

 

WYNIKI  REKRUTACJI

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listy główne i rezerwowe poszczególnych mobilności.

Mobilność 1 – Portugalia (budownictwo, aranżacja wnętrz)

Nazwiska  osób Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Chrobot Ewelina  2tb 21
2. Chimiak Milena 3ta 20
3. Nawrat Dominika 3ta 19
4. Nowicka Alicja 3ta 19
5. Rudenko Anastasiia 3ta 18
6. Dryjska Justyna 3ta 17
7. Czichos Viktoria 3ta 16
8. Kyrychuk Artem 3ta 16
9. Paperniuk Nataliia 3ta 16
10. Lepsy Ewelina 3ta 15
11. Maciołek Daniel 2tb 15
12. Konieczko Karol 3ta 14
13. Kulig Patryk 2tb 14
14. Polak Małgorzata 3ta 14
15. Symolla Natalia  3ta 14
16. Bara Kacper 2tb 13
17. Doliński Dawid 2tb 13
18. Mojek Dawid 2tb 12
19. Krawczyk Jakub 2tb 11

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Mobilność 2 – Hiszpania (aranżacja wnętrz)

Nazwiska  osób Liczba punktów – max 24 pkt.
1. Piechaczek Aleksandra 2ta 20
2. Korban Karolina 2ta 19
3. Korban Paulina 2ta 19
4. Tokarek Klaudia 2ta 19
5. Białoń Karol 2ta 18
6. Hadasik Marlena 2tb 17
7. Wójcik Marta 2ta 17
8. Andruszków Dominika 2tb 16
9. Cioch Ewa 2ta 16
10. Kukuła Julia 2ta 16
11. Hapanowicz Wiktoria 2ta 15
12. Kasprzyk Sandra 2tb 14
13. Mielczarek Ewa 2tb 14
14. Niedziejko Mariusz 2tb 14
15. Tsivko Olga 2tb 14
16. Babik Milena 2tb 13
17. Cuper Dominik 2ta 13
18. Ziemniak Ewelina 2tb 13
19. Jonczyk Szymon 2ta 11

 

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych (językowych), w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż.

 

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom – gratulujemy!

Harmonogram  zajęć  przygotowawczych  – 25 listopada 2019 r. w gablocie poświęconej  projektowi  Erasmus+ (parter).

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 38 uczestników przygotowań (01.11 – 22.11.2019 r.). Etap II odbędzie się w kwietniu 2020r. (mob.1 i 2). Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 38 uczestników przygotowań wyłoni się grupę 32 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (6 osób), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do wyjazdu na staż, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie 94 punktów. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga.

 

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 24 pkt.:
 2. ocena końcoworoczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel-4p., bdb –3p., db – 2p., dost – 1p., dop – 0p.),
 3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 6.0-5,0 – 3p.,4,9-4,0 – 2p., 3,9-3,0 – 1p., 2,9 – 2,0 – 0p.)
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 3p., bardzo dobra – 2p., dobra – 1p., poprawne – 0p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-5p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-3p.),
 8. aktywny udział w życiu szkoły (0-3p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– ocena z testu z języka angielskiego,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– ocena końcoworoczna z języka angielskiego,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– predyspozycja do wyjazdu.

 1. Etap II – max. 70p.
 2. aktywny udział w zajęciach zawodowego języka angielskiego, test końcowy (max.20p.),
 3. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena prezentacji multimedialnej (max.20p.),
 4. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),
 5. aktywny udział w zajęciach języka hiszpańskiego/portugalskiego (max.20p.),

 

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

 

UWAGA!!!   REKRUTACJA!!!

            Zgodnie z ustaleniami spotkania organizacyjnego 5.11.2019 r. przypominam o składaniu formularzy zgłoszeniowych do projektu Erasmus+ VET ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – edycja II do dnia 11.11.2019 r. w sekretariacie ZSB.

 

Jedziemy do Portugalii i Hiszpanii!!!

Z prawdziwą radością informujemy, że kolejny raz udało nam się wygrać projekt Erasmus+. Sukces to tym większy, że jesteśmy jedyną szkołą w Opolu, której udało się zwyciężyć!!! Ocena naszego projektu jest niesamowita – otrzymaliśmy 97 punktów na 100 możliwych, tym samym znaleźliśmy się w czołówce zwycięskich projektów. A o tym, że nie jest to łatwe, niech zaświadczy liczba tegorocznych kandydatów projektowych – 1035!

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy klasy aranżacji wnętrz i budownictwa. Nabór rozpocznie się we wrześniu, pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 • ocena z zachowania,
 • ocena z języka angielskiego,
 • aktywny udział w życiu szkoły,
 • deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie,
 • własne sposoby upowszechniania i reklamy projektu.

Ponadto przeprowadzona zostanie analiza sytuacji rodzinnej i predyspozycji do wyjazdu.

Nasze projekty są ważne i potrzebne. Przekonacie się o tym 17 i 18.06. Kto myśli o udziale w kolejnych przedsięwzięciach, tego zapraszam serdecznie w poniedziałek 17.06 o g.9.00 do sali nr 4 na podsumowanie fantastycznego projektu “Opole dla młodych obcokrajowców – w praktyce” oraz we wtorek 18.06 o g.9.00 również do sali nr 4 na uroczyste podsumowanie tegorocznego Erasmusa, które udowodni Wam, że warto brać udział w tym projekcie.

Przewiń na górę
Skip to content