sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

O nas

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

„Szkoła dała mi solidne przygotowanie i to zarówno zawodowe jak i ogólne. Po jej ukończeniu podjąłem studia, które po części były kierunkowo związane ze zdobytym zawodem […]. Szkoła była również etapem, kiedy poprzez kontakt z nowym otoczeniem zmieniło się moje spojrzenie na świat i nabrałem odwagi do podejmowania pewnych samodzielnych decyzji […]. Wyjątkowość tej szkoły to również jej wielkość i fakt, że człowiek nie czuł się w niej anonimowy i chętnie do niej powraca”. 

Tak właśnie wspomina szkołę jeden z jej absolwentów. Są to słowa wielce przychylne ale także stawiające wysoko poprzeczkę nowym czasom i kolejnym etapom rozwoju. Utrzymanie odpowiedniego poziomu jak również tego specyficznego klimatu szkoły to zadanie wymagające trudu i wysiłku.

Ideą funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do wykonywania wybranego zawodu. Jednak nie mniej ważne jest kształtowanie w nich świadomości swych obowiązków, praw i możliwości.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym wydarzeniom z dziejów „budowlanki”. Poznajmy czynniki wpływające na jej rozwój, zmieniające się z biegiem lat jej oblicze, aż do chwili obecnej.

W dniu 1 września 1973 roku przyzakładowa szkoła Opolskiego Kombinatu Budowlanego rozpoczęła swoją działalność a jej pierwszym dyrektorem został Stanisław Połoszczański. Dzięki pobieranym naukom kształcili się tu w różnych zawodach młodzi robotnicy, by później swoje wiadomości i doświadczenie wykorzystywać w ciężkiej pracy tworząc obraz dzisiejszego Opola. Przez wiele lat pracownicy szkoły zdobywali doświadczenie oraz poszerzali wiedzę, aby dzięki temu tworzyć jej specyficzny klimat, sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów. Chociaż charakter kształcenia w określonych zawodach pozostawał niezmienny to jednak oferta kierowana do młodych ludzi wciąż ulegała poszerzeniu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się, funkcjonujące od 1991 r., liceum zawodowe o profilu renowator zawodowy architektury. Dramatycznym wydarzeniem w historii szkoły była powódź w lipcu 1997 roku. Jej skutki i ogromne zniszczenia z wielkim trudem usuwali pracownicy szkoły, uczniowie, oraz rodzice, jak również władze lokalne i sponsorzy. Dzięki ich staraniom szkoła nie tylko nie utraciła swojego dawnego oblicza ale mogła unowocześnić budynek, wyposażyć pracownie, bibliotekę a także zadbać o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Niezwykle ważnym elementem najnowszej historii szkoły był rok 2005. Po niemal dwóch latach przygotowań, projektów i dyskusji udało się zrealizować najśmielsze marzenie – szkoła przyjęła zaszczytne imię Papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy też w historii szkoła otrzymała sztandar – dumę społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców.

Dziś szkoła nadal kształci przede wszystkim w zawodach budowlanych. Czasy, metody nauki, możliwości zmieniają się, lecz cel wciąż jest taki jak przed laty. Jest nim młody człowiek opuszczający mury ,,budowlanki” dobrze przygotowany do funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy ale też człowiek o szerokich, racjonalnych horyzontach, dbający o swój rozwój, szanujący bliźnich i realnie myślący o wpływaniu na proces kształtowania się ojczyzny. Życie codzienne szkoły wyznaczane jest nie tylko rytmem dzwonków, semestrów oraz egzaminów ale także wycieczkami, rozgrywkami sportowymi i przedstawieniami. Dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli, w szkole działała koło teatralne, przedsiębiorczości, dziennikarsko-fotograficzne, sztukaterii i rysunku, projektowania “art design”, informatyczne. Szkolne Koło Sportowe zapewnia wspieranie rozwoju fizycznego oparte między innymi o zajęcia z koszykówki, siatkówki czy też przeprowadzane na siłowni.

Szkoła ciągle dąży do rozwoju proponując młodzieży nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia. Bez wątpienia można do nich zaliczyć nowo powstałą jedyną w Polsce klasę  w zawodzie eksperymentalnym  technik aranżacji wnętrz.  Ponadto kształcimy w równie ciekawych zawodach takich jak  technik renowacji elementów architektury czy też technik architektury krajobrazu, oferując uczniom tych klas innowacje pedagogiczne takie jak zarządzanie nieruchomościami, florystyka z elementami fotografii czy konsultant ślubny. Mamy również bogatą ofertę kształcenia w szkole branżowej – zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

Należy podkreślić starania nauczycieli o zapewnienie równych szans rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dużą wagę przywiązuje się do edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej i regionalnej.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II chętnie biorą udział w różnych przedsięwzięciach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Naszą mocną stroną jest uczestnictwo naszych uczniów w międzynarodowych projektach.

Przewiń na górę
Skip to content