sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Dokumenty szkolne

Podobny obraz Statut Szkoły

Podobny obraz    Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych im Papieża Jana Pawła II w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć od dnia 1 września 2020 r.

Podobny obrazInformacja dla rodzica i ucznia dotycząca korzystania z e-dziennika

Podobny obraz Multimedia – regulamin

Podobny obrazZarządzenie Dyrektora nr 5 wraz z załącznikami

w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności; warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny oraz wewnątrzszkolnego oceniania na czas nauki zdalnej.

Przewiń na górę
Skip to content