sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Power 2018

Nauczyciel  też  uczeń!!!

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II zakończył się projekt POWER kształcący nauczycieli – „ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces!” W ramach tego projektu 15 nauczycieli pojechało do Walencji (Hiszpania) na kursy doskonalące umiejętności zawodowe.

Wcześniej, przez kilka miesięcy doskonaliło się w języku angielskim, poznało też podstawy języka hiszpańskiego. Zajęcia przygotowawcze podsumowała uczestniczka, Regina Wasilewska: „Kurs języka hiszpańskiego ukierunkowany był na poszerzenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach typowych życia codziennego, co w dużym stopniu ułatwiło mi w czasie pobytu w Hiszpanii zrozumienie takich sytuacji. Kurs języka angielskiego w zdecydowany sposób podniósł moje umiejętności językowe”.

Grupa pierwsza uczestniczyła w kursie zatytułowanym „Zwalczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki”. Celem kursu było rozwijanie wiedzy z zakresu:

 • rozpoznawania i rozumienia głównych czynników prowadzących do porzucenia szkoły,
 • skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i nowych technologii w celu angażowania uczniów i zapobiegania porzucaniu szkoły,
 • uczenia się opartego na projektach problemowych,
 • zaangażowania rodziców: wdrażanie holistycznego i systemowego dialogu z rodzicami w celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki,
 • podejścia do zarządzania szkołą: wyjścia poza tymczasowe i izolowane środki do strategicznego i całościowego „podejścia szkolnego”.

Uczestnik kursu, Wojciech Piernikarski, podsumował: „Podczas projektu poznałem funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii oraz działania, które można wykorzystać w mojej szkole”. Violetta Szczepkowska, dyrektor ZSB, dodała też, że jest zadowolona z tego, że pewne działania, dobre praktyki, rozwiązania stosowane w Hiszpanii możliwe są do przeniesienia na grunt naszego szkolnictwa zawodowego.

Grupa druga poszerzała swe umiejętności w kursie „Nauczyciel – mentor i coach”. Uczestnicy kursu skupiali się na:

 • poznaniu tendencji rozwojowych „coachingu”, mentoringu,
 • umiejętności rozwijania własnej/uczniowskiej inteligencji emocjonalnej,
 • narzędziach i strategiach „coachingowych” w celu wspierania i intensyfikacji pracy nad nastawieniem do nauki,
 • metodzie projektu jako skutecznym środku wspomagania i aktywizacji nauki uczniów.

 

Magdalena Kuniec wskazuje mocne strony swojego kursu: „Poznanie zasad skutecznej komunikacji, umiejętne zadawanie pytań, świadomość jak ważne jest słuchanie tego co mówi uczeń, czego potrzebuje, by być  nauczycielem, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale towarzyszy uczniom w samodzielnym jej zdobywaniu”.

Grupa trzecia z kolei opanowywała technologie komunikacyjne w szkoleniu „Integrowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i edukacji”. Dzięki kursowi nauczyciele przejrzeli najważniejsze technologie informacyjne mogące służyć jako wsparcie w dydaktyce oraz podwyższyli umiejętności z zakresu:

 • aplikacji służących unowocześnianiu i uatrakcyjnianiu zajęć dydaktycznych,
 • projektowania stron internetowych, bloga,
 • poznania możliwości dysku Google, platform e-learningowych, blended learning, mediów społecznościowych, komunikatorów,
 • tworzenia materiałów edukacyjnych w różnych aplikacjach informacyjnych.

Dla uczestniczki kursu, Sylwii Hucaluk-Lasoty, kurs był nie tylko pogłębieniem umiejętności zawodowych, ale i swoich pasji: „Moją pasją jest fotografia, zatem szczególnie bliskie mi były zajęcia dotyczące aplikacji i programów, które mogłabym wykorzystać przy obróbce zdjęć i połączyć to z wiedzą, którą zdobywam na kursach organizowanych przez firmę Nikon. Dzięki temu, mogę uczynić swoje zajęcia z uczniami ciekawszymi”.

Szkolenia rozpoczynały się rano, trwały do obiadu a popołudniu nauczyciele mieli jeszcze czas, by pozwiedzać piękne zakątki Walencji, odpocząć w cieniu palmy i pozachwycać się kulturą Hiszpanii. Tak więc udało się zobaczyć Albuferę – rezerwat przyrody, Cuencę – miasto z domami wiszącymi na skałach, La Ciudad Encantada – skalne miasto oraz wziąć udział w pokazie flamenco. Ponadto spróbowano chyba wszystkich specjałów hiszpańskiej kuchni – trzech rodzajów paelli, owoców morza, patatas bravas, bakłażana na różne sposoby i deserów. Cud, że nie płacono za nadbagaż w drodze powrotnej!

Wyjazd do Hiszpanii nie był więc tylko poszerzaniem kompetencji zawodowych – był otwarciem się na inny świat i inną kulturę, był egzaminem językowym, był sprawdzianem umiejętności współpracy w grupie.

Po powrocie do Polski praca nauczycieli się nie skończyła – wręcz przeciwnie: należało wykonać szereg czynności potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Każdy nauczyciel musiał napisać sprawozdanie ze szkolenia, wypełnić ankietę ewaluacyjną oraz dzienniczek szkolenia, napisać plan wdrażania zdobytych umiejętności. Każda grupa również musiała przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniesioną z kursów wiedzę. Ponadto grupa pierwsza przygotowała plan pracy z rodzicami w celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu szkoły. Grupa druga opracowała projekty – zawodowe, humanistyczne i sportowe, wykorzystujące metody coachingu i mentoringu. Grupa trzecia z kolei skupiła się na opracowaniu materiałów dydaktycznych wykorzystujących technologie ICT w celu uatrakcyjnienia lekcji.

24 września 2019 r. miała miejsce konferencja przedstawiająca projekt POWER i jego efekty wszystkim nauczycielom ZSB. Zainteresowanie treściami poznanymi podczas konferencji było tak duże, że już wstępnie ustalono listopadowy termin na przekazanie umiejętności tworzenia materiałów dydaktycznych w różnorodnych aplikacjach i programach. Podczas konferencji Dyrektor ZSB, Violetta Szczepkowska, wręczyła uczestnikom certyfikaty udziału w projekcie POWER.

Agata Król, uczestniczka projektu za największą jego wartość uznała m.in. podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec wzmocnieniu w perspektywie jej rozwoju oraz podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły. Barbara Radwańska oprócz umiejętności zawodowych wskazała wartości językowe: wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego, poznanie podstaw  j. hiszpańskiego, przełamanie bariery językowej, nabywanie swobody komunikacyjnej. Joanna Wnuk natomiast dodała, że projekt „również przyczynił się do podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz do nadanie jej europejskiego wymiaru”.

Prócz wyżej wymienionych wartości kolejną wskazał Wojciech Karoński, nauczyciel przedmiotów zawodowych: „projekt stanowił nieocenioną wartość poznawczą w kwestii kulturalnej, znacznie poszerzył horyzonty, pozwolił poznać mentalność, kulturę i architekturę Hiszpanii”. Na ten sam aspekt zwróciła uwagę Katarzyna Aleksandrowicz: „pod względem kulturowym wyjazd był ogromnie cennym przeżyciem. Mogłam poznać hiszpańską mentalność, język, kulturę, a także kuchnię”.

Wielu uczestników projektu wskazywało też inny aspekt wyjazdu na szkolenie: integrację grupy. Rafał Kawałko stwierdził: „pomimo, że każdy uczestnik projektu znał  się, była to jednak znajomość wymiaru  zawodowego. Wspólny wyjazd integruje grupę na wielu płaszczyznach a każdy  z uczestników oferuje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie czyniąc z grupy drugą rodzinę”. Krystyna Dworecka wskazuje też cechy integracji: „życzliwe podejście osób do siebie nawzajem, skuteczna praca podczas zajęć, wspieranie się i pomaganie nawzajem”.

Jakie słowa nauczyciele kierują do grona pedagogicznego, które może wziąć udział w kolejnych projektach kadry?

Violetta Szczepkowska krótko i treściwie podsumowuje projekt: „Przewspaniała przygoda, która wpływa na jakość naszej dalszej pracy”. Magdalena Kuniec twierdzi: „Jest to niesamowite doświadczenie zarówno w sferze zdobywania wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z uczniami, ale przede wszystkim można sprawdzić siebie, swoją umiejętność komunikacji – w tym w obcym języku, radzenia sobie w różnych sytuacjach, otworzyć się na innych”. Joanna Sowa dodaje: „czuję się wyróżniona mogąc brać udział w takim projekcie, który dostarczył mi wiele pozytywnych emocji, wrażeń, doznań kulinarno-smakowych, doznań estetycznych i krajobrazowych. Wielkim moim błędem  byłoby zrezygnowanie z takiego wyjazdu, który pod każdym względem doświadczenia zawodowego i życiowego był bardzo wartościowy, dlatego z całego serca  polecam i namawiam innych nauczycieli do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach”. W podobnych superlatywach o projekcie wypowiada się Sylwia Hucaluk-Lasota: „Pobyt w Walencji był niezwykle budujący i rozwijający. Chciałabym podkreślić ogromną wartość edukacyjną projektu, który wychodził również naprzeciw pasji poszczególnych uczestników Doznania kulinarne, były niezwykłe. Obserwowanie i doświadczanie nowej rzeczywistości było ogromnym przeżyciem”.

Podsumowując – po co są takie projekty? Czy naprawdę są one potrzebne? Joanna Banaszewska, uczestniczka i koordynatorka projektu, mówi krótko: „są niezmiernie potrzebne. Zapobiegają nudzie, rutynie, przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, są dodatkową motywacją do zdobywania kolejnych umiejętności przydatnych w życiu”.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej z realizacji projektu.

Prezentacja całość

 

Kadra  z  POWER-em, czyli nauczyciele również się uczą…

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

do projektu ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048615 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja Szkolna.

 

Projekt obejmuje wyjazd na kurs zawodowy do Walencji (Hiszpania) trzech 5-osobowych grup uczestników/uczestniczek. Kursy obejmują tematykę związaną z:

– „Teacher – mentor and coach” („Nauczyciel – mentor i coach”),

– „Integrating ICT into teaching and education” („Narzędzia ICT w dydaktyce”),

– „Preventinng and tackling Early School Leaving” („Zapobieganie i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki”) – dla kadry zarządzającej.

Nabór do projektu odbywać się będzie w październiku 2018r. Komisja rekrutacyjna, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, wyłoni grupę 18 uczestników/uczestniczek mobilności, którzy stworzą 15-osobową listę główną i 3-osobową listę rezerwową..

Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka mobilności będzie mógł/mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznawane będą przez komisję rekrutacyjną w składzie:

– dyrektor szkoły,

– koordynatorka projektu,

– nauczyciel języka angielskiego.

Kryteria wyboru uczestników/uczestniczek:

 1. Dotychczasowe działania podejmowane na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły – 0-30p.
 2. Plan wykorzystania zdobytych nas szkoleniu umiejętności w dalszej pracy – 0-20p.
 3. Deklaracja aktywnego włączenia się w upowszechnianie efektów szkolenia (przedstawienie planu upowszechniania projektu) – 0-20p.
 4. Staż zawodowy – za staż pracy powyżej 10 lat dodatkowe 10p.
 5. Poziom znajomości języka angielskiego – 0-20p.

Jeśli ilość punktów wśród uczestników będzie równa, przeprowadzony zostanie dodatkowy test z języka angielskiego. Uczestnik/uczestniczka ma prawo odwołać się od wyników naboru w terminie 5 dni od ich ogłoszenia. Komisja rekrutacyjna dokona ponownej oceny merytorycznej i formalnej kandydata/-ki i w ciągu 3 dni roboczych kandydat/-ka zostanie poinformowany o wynikach. O ostatecznym wyborze uczestników/uczestniczek decyduje komisja rekrutacyjna.

 

Spotkanie rekrutacyjne – wtorek 9.10, g.15.30 w sali nr 4 (przed Radą Pedagogiczną). Wszelkich informacji udziela koordynatorka – Joanna Banaszewska.

 

Przewiń na górę
Skip to content