sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

PROJEKT LEONARDO DA VINCI III

Leonardo da Vinci – jak nas oceniono 

Już od kilku lat z powodzeniem uczestniczymy w projektach Leonardo da Vinci, Erasmus+. Nasza praca zdobyła prestiżowe wyróżnienie. W czerwcu tego roku za projekt Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka otrzymaliśmy nominację do nagrody w konkursie EduInspiracje 2015 w kategorii Edukacja Zawodowa. Warto przy tym wspomnieć, że spośród wszystkich projektów zawodowych wybrano pięć najlepszych. W tym zaszczytnym gronie znaleźliśmy się i MY! W listopadzie udamy się na galę laureatów do Warszawy i z tego wydarzenia też zdamy Wam relację.  Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili – uczniom, koordynatorowi, nauczycielom wspierającym oraz naturalnie Dyrekcji.

PODSUMOWANIE   projektu  LEONARDO  DA  VINCI

KONFERENCJA  I  WARSZTATY  09  grudnia  2014R.

Efekty prac uczestników projektu podziwiać było można 09.12.2014r. na konferencji podsumowującej projekt. Również wówczas wszyscy uczniowie architektury krajobrazu ZSB oraz zaproszeni goście ZSTiO z Opola mogli skorzystać z wiedzy naszych mistrzów i podszkolić się w projektowaniu.

Konferencja

O godzinie 10 dyrekcja ZSB, uczestnicy projektu, nauczyciele, rodzice, pracodawcy i zaproszeni goście spotkali się w świetlicy Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II na uroczystym podsumowaniu projektu.

Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły mgr Violettę Szczepkowską, koordynator projektu, mgr Joanna Banaszewska, wprowadziła gości w założenia programu Uczenie się przez całe życie i tematykę projektu Leonardo da Vinci. Następnie uczestnicy zaprezentowali roczną pracę nad projektem. Dyrekcja przy tej okazji wręczyła nagrody uczestniczkom, które wygrały konkurs projektów: Kindze Dudzic za zajęcie I miejsca oraz Dominice Ocik i Justynie Manderli za wspólne miejsce II oraz podziękowała nauczycielom i koordynatorowi za ich pracę przy realizacji projektu LdV.

Wreszcie nadszedł czas na wręczenie uczestnikom projektu dokumentów, które uzyskali w trakcie trwania projektu, a które będą istotne w ich przyszłym życiu zawodowym: Europassu Mobilność, Certyfikatu Ośrodka Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii oraz Certyfikatu Zespołu Szkół Budowlanych z indywidualnymi osiągnięciami uczestników stażu.

Warsztaty

Po g.11 w sali gimnastycznej rozpoczęły się warsztaty projektowania. W konkursie udział wzięli uczniowie ZSB oraz nasi goście z ZSTiO z Opola. Podzieleni zostali na kilkanaście grup, których trenerami zostali uczestnicy projektu. Zadanie konkursowe wymagało od uczestników stworzenie koncepcji projektu ogrodu zabaw dla dzieci z wykorzystaniem różnego rodzaju nawierzchni. Założenia konkursu opracowała nauczycielka przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu, mgr inż. Monika Wiśniewska. Uczniowie mieli dwie godziny na opracowanie koncepcji projektu a ich trenerzy na każdym kroku pomagali im w kolejnych etapach pracy. Wybrane przez trenerów projekty były oceniane przez jury: Monikę Wiśniewską i Sylwię Morawską-Piechowiak.

Po zaprezentowaniu prac swoich grup przez trenerów oraz burzliwych naradach jury, wyłoniono najlepsze prace. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła praca Elżbiety Warzechy(ZSB kl. 3TA 2). Miejsce II przyznano zespołowi gości z ZSTiO (z liderem Natalią Berezowską. III miejsce zajęły ex aequo dwa zespoły: z ZSB (lider Julia Raś) i ZSTiO (lider Patrycja Kaczmarek). Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Fragmenty naszej imprezy mogą Państwo oglądać w TVP Opole, w Kurierze Opolskim z dnia 09.12.2014r. https://www.youtube.com/watch?v=H3iISjG3i6E&feature=youtu.be

To już koniec naszej przygody z Leonardo da Vinci, program się zakończył. Nie jest to jednak koniec realizacji projektów wzbogacających nasze kształcenie zawodowe, ponieważ już przygotowujemy się do złożeniu wniosku w nowym unijnym programie Erasmus+ Kształcenie Zawodowe.

Zapraszamy naszych uczniów do wzięcia udziału w nowych projektach. Niech potwierdzeniem dobrej praktyki będą słowa osób związanych z realizacją projektu:

– „Choć czasami trudno było dotrzeć na zajęcia – odbywały się również w ferie – zajęcia te dobrze przygotowały mnie do wyjazdu na staż – podsumowała przygotowania uczestniczka projektu Weronika Brożyna – dobrze przygotowały mnie od strony technicznej, zawodowej oraz emocjonalnej”.

– Justyna Manderla (jedna z uczestniczek stażu) wskazała korzyści, które przyniósł jej staż: „Było to dla mnie ogromnie pouczające doświadczenie. Wiem jak ciężka jest praca fizyczna a jak ważna punktualność. Staż nadal pomaga mi w szkole, gdyż podsunął mi wiele ciekawych rozwiązań, które teraz mogę wykorzystywać w swoich projektach”.

– Kinga Dudzic – zwyciężczyni konkursu projektów LdV tak oceniła roczną pracę: „Projekt to niezwykle fajna i rozwijająca uczestników przygoda. Wymagał on od nas pracy, ale gdybyśmy mogli, wzięlibyśmy w nim udział jeszcze raz, bo rzadko zdarzają się takie świetne okazje na połączenie nauki z przyjemnością, które rozwijają uczestników i dają im lepszy start w życiu zawodowym”.

–  ”Dzięki programowi uczniowie zdobyli dużą wiedzę praktyczną, co daje większą świadomość wykonywanego zawodu. Uczniowie mając większą świadomość zawodu, łatwiej przyswajają dalszą wiedzę i umiejętności z przedmiotów zawodowych oraz dzielę się nimi z kolegami. Podczas zajęć lekcyjnych można wykorzystać zdjęcia uczestników oraz relacje i ich odczucia zdobyte podczas programu” – mówi Monika Wiśniewska, nauczycielka przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu.

Całość podsumowała pani dyrektor Violetta Szczepkowska: „Korzyści płynące z realizacji projektów można rozpatrywać wieloaspektowo. Moim zdaniem dobrze realizowany projekt przynosi najwięcej korzyści i satysfakcji uczniom. Uczniowie naprawdę bardzo się angażują w to, co robią, każdy jest w jakiejś dziedzinie dobry – jeden w umiejętnościach zawodowych, drugi w językach zawodowych, inny w organizacji pracy. Udział w stażu oraz zdobyte certyfikaty Europass Mobility polepszają ich szanse na start zawodowy, ułatwiają znalezienie atrakcyjnego zajęcia oraz założenie własnej firmy. Nauczyciele, dzięki uczestnictwu w projekcie, pełnieniu funkcji opiekunów, mieli możliwość zapoznania się z innymi, nowymi dla nich sposobami nauczania i organizacji pracy. Projekty LdV podnoszą także prestiż i atrakcyjność szkoły dla jej potencjalnych uczniów, którzy mogą liczyć na udział w podobnych projektach stażowych w przyszłości. Dzięki projektom podniesiona została jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole”.

Więcej słów zachęty chyba nie trzebaJ…

czwartek, 04 grudnia 2014 21:38

09  grudnia  2014r.

PROGRAM  KONFERENCJI  I  WARSZTATÓW

podsumowujących projekt

„Europejska  architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka”

Część I.

10.00 – 11.00 – podsumowanie projektu Leonardo da Vinci (Niemcy)„Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka”. Prezentacje projektu, rocznej pracy nad nim oraz efektów przez uczestników stażu i koordynatora.

11.00 – 11.30 – przerwa: zaproszenie na kawę, herbatę, przekąski.

Część II.

11.30 – 14.00 – warsztaty dla uczniów architektury krajobrazu ZSB oraz ZSTiO z Opola. Warsztaty prowadzone będą przez trenerów, którymi są uczestnicy stażu projektu. Charakter pracy będzie konkursowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają jako zadanie do wykonania projekt, którego założenia ogłosi komisja składająca się z nauczycieli przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu. Uczestnicy podzieleni zostaną na 16 grup, każda z nich będzie miała swojego trenera, pomagającego i uczącego nowych umiejętności. Spośród wszystkich prac wykonanych przez uczestników trenerzy wybiorą najlepszą – ich zdaniem –  pracę swojego zespołu. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace spośród zaprezentowanych. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

TRZYMAMY  KCIUKI  za wszystkich uczestników i życzymy DOBREJ  ZABAWY!!!

Koordynator projektu

Joanna Banaszewska

czwartek, 04 grudnia 2014 21:14
PROTOKÓŁ  Z  ZEBRANIA  KOMISJI  KONKURSOWEJ

PROJEKTU  LEONARDO  DA  VINCI z dnia 14.11.2014r.

Komisja konkursowa w składzie:

– mgr inż. Wiśniewska Monika,

– mgr inż. Morawska-Piechowiak Sylwia

– mgr Banaszewska Joanna,

na podstawie wcześniej podanych kryteriów (max 50 pkt.) ustaliła następujące wyniki konkursu

projektów przeprowadzonego w ramach projektu Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka.

Dudzic Kinga – 50 pkt.
Manderla Justyna – 45 pkt.
Ocik Dominika – 45 pkt.

Wójcik Monika – 40 pkt.
Staś Justyna – 40 pkt.

Na podstawie najlepszego projektu uczestnicy wykonają makietę.

czwartek, 06 listopada 2014 22:03

KONKURS  DLA  UCZESTNIKÓW  PROJEKTU  LEONARDO DA  VINCI

październik 2014r.

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników III edycji programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Celem konkursu jest zaprezentowanie umiejętności zdobytych na stażu we Frankfurcie nad Odrą. Wszyscy uczestnicy wykonają projekt zgodnie z podanymi założeniami, komisja wyłoni najlepszy projekt, po czym stażyści wspólnie wykonają jego makietę.

Zadanie konkursowe:

Opracuj koncepcję projektową

Temat: Ogród geometryczny z nasadzeniami monokulturowymi

Zakres projektu:

– rzut z góry skala 1:100,

– 2 przekroje przez teren z z znaczeniem warstw nawierzchni,

– detal fragmentu nawierzchni,

– widoki perspektywiczne (przynajmniej 2),

– wykaz roślin.

 

Format:

plansza 100×70

 

Termin oddania:

12 listopad 2014

 

Założenia projektu:

 

Kompozycja ogrodu geometrycznego powinna opierać się na figurach i bryłach zgeometryzowanych z dużym naciskiem na ciekawe rozmieszczenie ścieżek, układ roślin oraz formę elementów małej architektury.

 

Ogród monokulturowy zakłada jednorodne nasadzenia roślinne (np. ogród wrzosowy, różany, traw itp.). Możliwe jest uzasadnione dopełnienie nasadzeń innymi gatunkami roślin. Przy doborze gatunków należy uwzględnić wymagania siedliskowe konkretnych roślin.

Ważną rolę w projekcie powinna odgrywać nawierzchnia – jej forma, kształt oraz rozrysowanie techniczne warstw.

 

Kryteria oceny prac:

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową wg następujących kryteriów:

 

Lp.
Kryterium
Punktacja
1.
Zgodność projektu z założeniami konkursu
10
2.
Oryginalność projektu
10
3.
Prawidłowość oznaczeń graficznych
5
4.
Atrakcyjność rozwiązań
10
5.
Walory plastyczne i estetyczne projektu
5
6.
Dobór roślin
10
Łączna ilość punktów do zdobycia:
50 punktów
Skład komisji konkursowej:

Joanna Banaszewska, Sylwia Morawska – Piechowiak, Monika Wiśniewska

Przewiń na górę
Skip to content