sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Erasmus+ 2016/2017

zespół szkół budowlanych opole

OKIEM  APARATU, CZYLI  FOTO  PODSUMOWANIE  ERASMUS+

UPOWSZECHNIANIE  PROJEKTU.

Prezentacja w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji.

RCRE

zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole  

ZAKOŃCZENIE  PRAKTYK  I  UZYSKANIE  DOKUMENTÓW  ZAWODOWYCH.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole

CZAS  WOLNY  w Lipsku, Frankurcie, Żylinie.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole   

STAŻ  ZAWODOWY – Frankfurt, Niemcy (praktyka).

zespół szkół budowlanych opole

STAŻ  ZAWODOWY – Lipsk, Niemcy (praktyka).

STAŻ  ZAWODOWY – Żylina, Słowacja (praktyka).

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole

WYCIECZKI  ZAWODOWE – Wrocław, Cementownia Odra.

zespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opole  zespół szkół budowlanych opole

 

 

ERASMUS+ – DO  ZOBACZENIA!!!

Roczna praca w projekcie Erasmus+ Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki dobiegła końca… Jesteśmy trochę zmęczeni, bardzo zadowoleni i dobrze dokształceni.

Jak wyglądała nasza roczna praca?

Z pewnością było to spore logistyczne wyzwanie. Projekt rozpoczął się we wrześniu, pierwszy staż zawodowy był już w listopadzie, co biorąc pod uwagę zajęcia przygotowawcze z języka obcego, kurs zawodowy, warsztaty pedagogiczne i realioznawcze, wymagało sporego zaangażowania i poświęcenia ze strony uczniów. Jednak nasi stażyści spisali się na piątkę – udało się zrealizować wszystko, co sobie założyliśmy. Podzieliliśmy projekt na trzy etapy – przygotowań, stażu oraz ewaluacji i upowszechniania. Staże zawodowe miały miejsce w Żylinie na Słowacji, u naszego partnera – Strednej Odbornej Škole Stavebnej oraz w Centrach Kształcenia Praktycznego w Niemczech – w Lipsku i Frankfurcie nad Odrą. Stażyści rekrutowali się z różnych zawodów i stąd też programy ich praktyk mocno się od siebie różniły – monterzy wykończeniówki koncentrowali się na nauce kafelkowania i suchej zabudowie, monterzy instalacji pogłębiali wiedzę i umiejętności z zakresu budowy rurociągów gazowych i wodociągowych, modernizacji kanałów i budowy dróg. Architekci krajobrazu i uczniowie aranżacji wnętrz uczyli się prac brukowych, przydatnych w ogrodzie i domu. Po powrocie do Opola każda z grup musiała wykonać zadania, które potwierdzały wartość stażu i udowadniały nam, że projekt przynosi uczniom wymierne korzyści. Tak też uczestnicy przygotowali prace konkursowe (projekty), najlepsze do wykorzystania w przyszłości (makiety), przeprowadzili warsztaty dla swoich kolegów i koleżanek, podczas których pełnili funkcję trenerów ucząc umiejętności wyniesionych ze stażu. Nawiązaliśmy również kontakty ze środowiskiem lokalnym – uczniowie w ramach ewaluacji wyremontowali sale szpitalne oddziału dermatologii Szpitala Wojewódzkiego na ul. Katowickiej w Opolu. W ten sposób praktycznie wykorzystaliśmy nowe i doskonalone kompetencje. Zaprezentowaliśmy również nasze doświadczenia w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji podczas Konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli PUP, władz miasta Opola.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opolezespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole

Kto uczestniczył w projekcie?

W projekcie uczestniczyło 40 uczniów oraz 8 nauczycieli. Wszyscy – co wykazały ankiety podsumowujące projekt – równie zadowoleni z udziału w tym przedsięwzięciu. Kosztowało ich to sporo pracy i mnóstwo energii, zgodnie jednak stwierdzili wysoką wartość projektu.

zespół szkół budowlanych opole, publiczne techniku opole, branżowa szkoła I stopnia opole, szkoła dla dorosłych opole

Jakie korzyści dał uczniom projekt?

Oprócz wcześniej wymienionego poszerzania kompetencji zawodowych, projekt rozwinął ich umiejętności językowe oraz społeczne i osobowościowe. Wymierną korzyścią są również dokumenty zawodowe, które przydadzą się w ich przyszłej pracy – certyfikat praktyki odbytej u zagranicznego partnera, Europass Mobilność oraz certyfikat ZSB z oceną umiejętności wg systemu ECVET.

Jak podsumować projekt?

Monika Wiśniewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, przygotowująca uczniów do wyjazdu na staż i badająca efekty projektu  – podkreśla jej zdaniem największą siłą  projektu – „praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka! To jest największa wartość projektu i ona właśnie przynosi uczniom większą świadomość wykonywanego zawodu”

zespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opole

Na to również zwraca uwagę Weronika Grund, jedna z uczestniczek projektu: ”Staż pokazał mi przebieg prac, z którymi będę miała styczność w moim zawodzie. Nauczył mnie potrzebnych umiejętności i pomógł w rozwinięciu zdolności językowych”.

Kolejne korzyści wskazuje inna uczestniczka projektu, Patrycja Lupa: „projekt przyniósł mi również korzyści osobowościowe – doceniam wartość pracy w grupie, poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Siłą projektu jest też możliwość kształcenia języka obcego w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych”.

zespół szkół budowlanych opolezespół szkół budowlanych opole

Asia Krupska ucząca się w zawodzie aranżacji wnętrz tak oceniła całokształt projektu: „ projekt uważam za  świetnie zorganizowane i zrealizowane przedsięwzięcie, począwszy od zajęć przygotowawczych, przez wyjazd na staż, aż po warsztaty dla naszych kolegów i koleżanek. Było to naprawdę niesamowite przeżycie, z którego wyniosłam wiele wiedzy oraz ciekawych doświadczeń”.

Całość podsumowała dyrektor ZSB, mgr Violetta Szczepkowska, która wskazała korzyści w różnych obszarach projektu: dla uczniów – kształcenie różnych ich kompetencji (zawodowych, językowych i osobowościowych), zdobycie certyfikatów ułatwiających ich start w życiu zawodowym. Dla nauczycieli – zapoznanie się z nowymi metodami i organizacją pracy. Dla szkoły wreszcie – podniesienie prestiżu i atrakcyjności oraz – co najważniejsze – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w szkole.

Co dalej?

Nie zwalniamy tempa – już we wrześniu rozpoczął się kolejny projekt dla uczniów naszej szkoły – POWER VET pt.: Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II, w ramach którego kolejnych 38 uczniów wyjedzie już w listopadzie na staże zawodowe. Ale o tym szczegółowo już kiedy indziej…

 

 

 

WARSZTATY  ERASMUS+  i  DZIEŃ  BUDOWLAŃCA

25 września w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II odbyła się podwójna impreza – połączyliśmy warsztaty Erasmus+ z Dniem Budowlańca. Stażyści projektu Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki po powrocie z praktyk zawodowych w Niemczech i Słowacji sprawdzili swoje umiejętności w różnorodny sposób – tworzyli projekty, budowali makiety, remontowali oddział dermatologii Szpitala Wojewódzkiego na ulicy Katowickiej. Warsztaty przeprowadzone w Dniu Budowlańca były jednym ze sposobów ewaluowania swoich umiejętności i przekazania ich innym uczniom.

W poniedziałek 25 września spotkaliśmy się o 9.00 na warsztatach projektowania, w których wzięło udział około 50 uczniów. Nauczycielki przedmiotów zawodowych przygotowały zasady konkursu projektowania pod tytułem Patio – strefa relaksu. W zależności od zawodu uczniowie musieli wykonać projekty patia, z uwzględnieniem różnorodnych rozwiązań budowlanych, z zakresu architektury krajobrazu, aranżacji wnętrz. Uczestnicy projektu Erasmus+ pełnili funkcję trenerów – każdy z nich miał pod opieką grupę, która tworzyła projekty pod ich kierunkiem. Najlepsze projekty zostały wyróżnione i nagrodzone. Miejsce pierwsze zajęła Agata Pałaszczuk (3ta) pod opieką Asi Krupskiej, miejsce drugie należało do grupy z 2tb (Julia Wiench, Marlena Sabasz, Ola Legęza), która pracowała pod kierunkiem Patrycji Lupy, natomiast miejsce trzecie uzyskały ex-equo Natalia Niezgoda z 3ta (trener – Weronika Kozielec) oraz grupa z klasy 4 ta – Ewa Scholtz, Ania Roskosz, Diana Lakwa-Graj pod opieką Sandry Mientus. Gratulacje należy jednak złożyć wszystkim uczestnikom warsztatów, ponieważ zaangażowaniem w pracę, ambicją i dobrą energią mogli zarazić cała budowlankę.zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole zespół szkół budowlanych opole

 

WARSZTATY  ERASMUS+   25.09.2017r.

W dniu 25.09.2017r. serdecznie zapraszamy na warsztaty projektowania i konkurs, odbywające się w ramach projektu Erasmus+.

W warsztatach wezmą udział następujące klasy:

– klasa 4 ta,

– klasa 2 tb,

– klasa 3 ta.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej (sala nr 4). Wszyscy uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w przybory do rysowania / projektowania itp.

 

DAWNO, DAWNO TEMU W LIPSKU…

Dawno, dawno temu…, bo aż 19 marca 2016r. wyruszyliśmy z Opola do Lipska. Naszym celem był ośrodek Szkolenia Centrum Kształcenia Budowlanego Saksonii. Tam właśnie mieliśmy odbyć trzytygodniową praktykę w tzw. Tiefbau – szeroko pojętych pracach wspierających zawód montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Tydzień pierwszy poświęciliśmy na poznanie zasad budowy sieci wodociągowej i gazowej, drugi związany był z modernizacją kanałów, w trzecim natomiast uczyliśmy się budowy dróg. Naturalnie podstawy teoretyczne były ważne, ale tak naprawdę – nie od dzisiaj wiadomo: to praktyka czyni mistrza! I zgodnie z tym powiedzeniem zdecydowaną większość czasu spędziliśmy na ćwiczeniach praktycznych wykonywanych w hali, na wycieczkach zawodowych zaś oglądaliśmy różnorodne rozwiązania techniczne stosowane przy budowie wielu obiektów.
Czas wolny zorganizowano nam w sposób równie doskonały – zwiedziliśmy m.in. Zoo w Lipsku czy Drezno.
Co jest dla nas istotne podsumowując ten wyjazd?
Zdobyliśmy wiele nowych umiejętności, wychodzących poza zawód montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a wspierających jego działania w różnych obszarach.
Zwiedziliśmy wiele miejsc, do których samodzielnie nigdy pewnie nie dotarlibyśmy.
Poszerzyliśmy nasze umiejętności w zakresie języka niemieckiego zawodowego, a kontakty osobiste sprawiały, że i zdolności komunikacyjne się rozwinęły.
Trzy tygodnie z dala od domu, naszych bliskich, były też dla nas sprawdzianem samodzielności, kreatywności i dyscypliny. Chcemy wierzyć, że tu poszło nam równie dobrze jak w pozostałych kategoriachJ, choć łatwo nie było.
Zdobyliśmy również trzy, ważne dla naszej przyszłości, dokumenty: Certyfikat Centrum, poświadczający naszą praktykę za granicą, Europass Mobilność określający zdobyte umiejętności oraz Certyfikat naszej szkoły, który określa, na jakim poziomie dane umiejętności zostały opanowane.
I to wszystko… Coś więcej? POLECAMY!!!

PO POWROCIE Z FRANKFURTU…

Za nami dwa tygodnie w Ośrodku Szkolenia Zakładu Promowania Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (uff…, jaka długa nazwaJ). Dwie najważniejsze rzeczy – MY jesteśmy zadowoleni i z NAS są zadowoleni.

Program pobytu nie pozostawiał czasu na nudę. Od poniedziałku 27 marca do piątku 7 kwietnia, cały czas – jak nie pracowaliśmy, to jeździliśmy na wycieczki zawodowe; jak nie wycieczki zawodowe, to rekreacyjne; jak nie wycieczki, to rozrywkowe wyjścia. Cały czas coś się działo.

W ramach praktyki uczyliśmy się przede wszystkim żmudnej, ciężkiej, ale efektownej sztuki brukowania – ćwiczyliśmy pomiary niwelatorem, na bazie rysunków technicznych układaliśmy bruk w różnorodnych strukturach. Nauczyliśmy się pracy z kamieniem naturalnym i betonem. Potrafimy ułożyć kostkę na powierzchni płaskiej w wielu odsłonach – prostych, łukowych, mozaikach. Umiemy łączyć ze sobą różne rodzaje kostki. To wszystko przyda nam się w pracy ogrodnika (w wykonywaniu obiektów małej architektury krajobrazu) oraz aranżera wnętrz (w tworzeniu patia czy tarasu).

Wycieczki zawodowe również wiele nam dały – w parkach i budynkach użyteczności publicznej mogliśmy obserwować, w jaki sposób architekcie zaprojektowali i jak wykonano za pomocą brukowania projekty patia, ścieżek, placów. I tak zwiedziliśmy w Poczdamie Biosferę oraz park Sans Soucci, w Cottbus pałac księcia Pücklera i Park Branitz, w Berlinie Ogród Botaniczny (największy w Europie). Żałujemy tylko, że nie udało nam się zobaczyć Ogrodów Świata, ale remont, który miał się zakończyć 1 kwietnia przedłużył się do 13.
Czas wolny zaplanowany był równie intensywnie. Zwiedziliśmy w Berlinie Potsdamer Platz, Reichstag, Bramę Brandenburską, pomnik Holocaustu, Czerwony Ratusz i Aleksander Platz. Sporo frajdy dały nam też zakupy w Primark. Oprócz tych atrakcji relaksowaliśmy się w Tropical Island, gdzie multum rozrywek sprawiło, że poczuliśmy się jak dzieci. Na miejscu natomiast wybraliśmy się na kręgle i bilard – i tak sympatycznie spędziliśmy sobotę.
Na zakończenie stażu uroczyście wręczono nam Certyfikaty Ośrodka Szkolenia, otrzymaliśmy podziękowania za solidną pracę. I… na horyzoncie zamajaczyło nam Opole…
Jakie są nasze wrażenia? Co można przekazać innym uczniom naszej szkoły?
Tylko jedno – bierzcie udział w takich projektach, bo po prostu warto!!!

Dotyczy realizacji projektu Programu Erasmus+
Tytuł projektu: Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki
Numer projektu – 2016-1-PL1-KA102-025720

WYNIKI NABORU – CZĘŚĆ 2
MOBILNOŚĆ 2 – Lipsk, Niemcy
Lista podstawowa:

1. Popławski Filip
2. Nowakowski Przemysław
3. Grabarz Mateusz
4. Kubis Mateusz
5. Hajt Wojciech
6. Podlodowski Mateusz
7. Żyła Dawid
8. Wilgos Sebastian
9. Brzana Damian
10. Gerc Daniel

Lista rezerwowa:
Szwientek Kewin
Klisz Dominik

Dotyczy realizacji projektu Programu Erasmus+
Tytuł projektu: Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki
Numer projektu – 2016-1-PL1-KA102-025720

WYNIKI NABORU – CZĘŚĆ 2
MOBILNOŚĆ 1 – Frankfurt, Niemcy
Lista podstawowa:

1. Grund Weronika
2. Lupa Patrycja
3. Broy Jessica
4. Krupska Joanna
5. Ogińska Agnieszka
6. Chudala Tomasz
7. Markuszewska Sylwia
8. Michalski Wojciech
9. Biżek Aleksandra
10. Kozielec Weronika
11. Kupiec Weronika
12. Waleska Jennifer
13. Gabryś Nikola
14. Pawollek Paulina
15. Moczko Klaudia
16. Pikos Sabina
17. Grodek Michał
18. Machura Justyna
19. Mientus Sandra
20. Joksz Patrycja

Lista rezerwowa:
Klima Elżbieta
Maziarz Michalina
Scholz Ewa
Ostrowska Martyna

czwartek, 01 grudnia 2016 07:29
SŁOWACKIE PODSUMOWANIE…

Wróciliśmy dzisiaj ze stażu… Dwa tygodnie minęły dość szybko, choć nie ukrywamy, że były momenty kiedy bardzo chcieliśmy już być w domu.
Tydzień drugi był równie intensywny jak pierwszy. Przez cały czas pracowaliśmy na budowie, gdzie przede wszystkim doskonaliliśmy swoje umiejętności z zakresu suchej zabudowy, przede wszystkim zakładania systemów sufitowych. Popołudniami też się nie nudziliśmy – w poniedziałek odwiedziliśmy uniwersytet, we wtorek zwiedziliśmy piękny zamek w Budatinie. Środa poświęcona już była rozrywkom sportowym – graliśmy ze Słowakami w piłkę nożną. Czwartek był obfity w rozrywki – pojechaliśmy do Rajeckich Teplic, gdzie najpierw zwiedziliśmy Muzeum Techniki, a potem dwie godziny pluskaliśmy się w basenach uzdrowiskowych. Również w czwartek zjawiła się u nas nasza pani Dyrektor, Violetta Szczepkowska z nauczycielem przedmiotów zawodowych – Wojciechem Karońskim. Przyjechali, by sprawdzić czy staż odpowiadał wcześniejszym założeniom, by wziąć udział w piątkowej uroczystości wręczenia certyfikatów oraz by ustalić ostatnie szczegóły stałej współpracy między szkołami.
Piątek był już czasem podsumowań. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pan Jan Škritek opisał naszą pracę, wystawił nam karty indywidualnej oceny – ECVET. Certyfikaty Strednej Odbornej Školy Stavebnej wręczył nam uroczyście Dyrektor SOŠ – pan Josef Ilčik, w towarzystwie Dyrekcji i przedstawiciela ZSB, nauczycieli SOŠ, koordynatorów projektu – Janki Oravcovej i Joanny Banaszewskiej. Uroczyste chwile na tym się nie skończyły – nadszedł moment podpisania Porozumienia o współpracy, które obejmować będzie stałą wymianę doświadczeń i mobilności między naszymi szkołami – polską i słowacką.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stażu – teraz nadejdzie czas, kiedy umiejętności, które doskonaliliśmy na stażu, będziemy prezentować w praktyczny sposób – podczas remontowania oddziału onkologicznego Szpitala Wojewódzkiego na ul. Katowickiej w Opolu. Czy staniemy na wysokości zadania? Mamy nadzieję. Przygotowani jesteśmy do tego nieźle. Za trzy miesiące damy Wam znać, czy nam się wszystko udało.
Chcemy jeszcze podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy wziąć udział w tej zawodowej przygodzie: Dyrekcji ZSB oraz koordynatorom projektu. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnia taka nasza przygoda a wszystkim uczniom, którzy mają możliwość skorzystania z takiej formy doskonalenia zawodowych, językowych i osobistych umiejętności bardzo gorąco ją polecamy!!!

Przewiń na górę
Skip to content