sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Erasmus+ 2022/2023

Podsumowanie projektu

 

Kolejny projekt Erasmus+ został z powodzeniem zakończony. Korzyści z projektu Kompetencje uczniów to sukces odnieśli jego uczestnicy, szkoła i lokalna społeczność. Wielokierunkowe działania projektu w obszarach zawodowym, językowym, osobistym, kulturowym w wyjątkowy sposób rozwinęły jego uczestników.

Etap pierwszy przygotowywał uczniów do wyjazdów na staże. Program  przygotowań objął poszerzenie umiejętności językowych (j.angielski, j.hiszpański), zawodowych (kurs projektowania, kurs elementów budownictwa wykończeniowego), kulturowych (zajęcia realioznawcze) oraz osobistych (warsztaty pedagogiczne).

Drugim punktem programu projektu były wyjazdy na staże zawodowe. Jedna grupa udała się do Słowacji, druga do Hiszpanii.

Na Słowację wyjechało osiem uczennic z klas technikum aranżacji wnętrz i technikum budownictwa, które pod okiem majstrów doskonaliły swoje umiejętności z zakresu kafelkowania, malowania i suchej zabudowy. Czas pracy przeplatał się ze zwiedzaniem i wypoczynkiem. Uczestniczki po trudach zawodowych relaksowały się na kręgielni, grając w laser games, kąpiąc się w gorących źródłach  Rajeckich Teplic.

Do Hiszpanii z kolei udało się szesnaścioro uczniów również z klas aranżacji wnętrz i budownictwa. Grupa aranżacji poszerzała swoje umiejętności w zakresie nowych programów służących do organizowania przestrzeni, uczniowie z budownictwa zaś wykonywali zadania w obszarze budownictwa ogólnego i wykończeniowego. Po zajęciach zawodowych uczestnicy stażu mogli poznać kulturę Hiszpanii – zwiedzili muzeum Pabla Picassa, twierdzę Alcazabę i zamek Gibralfaro, Katedrę, muzeum Centro Pompidou, ogród historyczno – botaniczny oraz podczas wycieczki do miejscowości Nerja podziwiali jaskinie oraz skorzystali z plażowania na jednej z najpiękniejszych plaż okolicy Malagi.

W ramach podsumowania zdobytych umiejętności uczniowie mobilności hiszpańskiej kierunku aranżacji wnętrz wykonali projekty różnorodnych pomieszczeń, przeważnie obiektów przestrzeni publicznej a uczniowie budownictwa i grupa słowacka wyremontowali pomieszczenia domu Fundacji Triso w Opolu.

Na zakończenie projektu jego uczestnicy otrzymali jeszcze materialne potwierdzenia swych działań: certyfikaty partnerów, Europassy Mobilność oraz certyfikaty ZSB ze szczegółową oceną umiejętności.

 

Podsumowując – kolejny raz dowiedliśmy potrzeby realizowania projektów zawodowych Erasmus+ – korzyści z nich płynące są ogromne i dotyczą o wiele większej społeczności niż tylko uczestników. Dzięki nim szkoła jest na bieżąco z europejskimi technologiami i metodami pracy, pozostali uczniowie ZSB motywowani przez doświadczenia uczestników starają się o udział w kolejnych działaniach. Środowisko lokalne natomiast korzysta z ewaluacji projektów i prac, które w jej ramach uczestnicy wykonują.

BYŁO  I  …  W  NASZEJ  PAMIĘCI  NIE  MINĘŁO,  czyli  wspomnienia  z  wyjazdów na  staże.

ERASMUS+  I  PRZYJAZNA  SŁOWACJA…

Z relacji opiekuna stażu…

“W dniu 19.03.2023r. udałem się jako opiekun grupy ośmioosobowej na Słowację, na dwutygodniową praktykę, w ramach projektu Erasmus+.

W projekcie wzięły udział uczennice klas trzecich i czwartych technikum o profilu technik aranżacji wnętrz. Uczestniczki stażu reprezentowały klasy 3TA1 (Natalia Sygulla, Wiktoria Kasprzycka), 3TB ( Laura Smok, Brygida Rosoł), 4TAp ( Karolina Pieszczeminko, Patrycja Piechatzek ) oraz 4TAg ( Sylwia Robota, Kornela Śliwa ).

Po przybyciu i zakwaterowaniu w internacie szkoły poznaliśmy się z opiekunem naszej grupy, panią Janą Oravcovą.

Część  zawodowa  pobytu.

Poniedziałek rozpoczęliśmy od zwiedzenia szkoły nas przyjmującej i miejsc odbywania stażu w centrum kształcenia zawodowego. W pierwszym tygodniu grupa została podzielona na dwie części, z których każda miała danego tygodnia do zrealizowania inne zadania praktyczno-zawodowe.

Pierwsza grupa zajmowała się malowaniem pokoi w internacie, w którym mieszkaliśmy. Młodzież malowała ściany oraz sufity na biało. Wykonując to zadanie, uczestniczki stażu nauczyły się doboru odpowiednich farb, technik malowania, szpachlowania powierzchni pod malowanie i usuwania zanieczyszczeń i zacieków na powierzchniach płaskich.

Druga grupa natomiast, odbywała część praktyczną stażu w zakładach w innej części miasta. Przez połowę tygodnia młodzież zajmowała się suchą zabudową, technikami kładzenia karton-gipsu i metodami zabudowy sufitów podwieszanych. Druga połowa tygodnia polegała na nauczeniu się, w jaki sposób kładzie się kafle i tworzy uprzednio do nich potrzebną zaprawę.

Drugi tydzień części zawodowej polegał na tym, że grupy zamieniły się rolami i wykonywały te same zadania, co w ubiegłym tygodniu.

Słowaccy majstrzy ocenili bardzo wysoko umiejętności naszych dziewczyn i wystawili im bardzo dobrą ocenę końcową i wzorową za sprawowanie się w miejscu pracy. Uczestniczki stażu były bardzo zadowolone z poznania nowych technik malowania, kafelkowania oraz montażu suchej zabudowy.

Czas  wolny  w  czasie  pobytu  na  Słowacji – nie  tylko  pracą  człowiek  żyje!

W czasie naszego pobytu na Słowacji, mieliśmy możliwość poznania kultury i historii miasta Żyliny i ogólnie naszego południowego sąsiada.

Dwa dni po przyjeździe udaliśmy się wraz ze słowackim opiekunem, na spotkanie z przewodnikiem, który oprowadził nas po starszej części miasta. Przewodnik zwracał szczególną uwagę na wpływy austro-węgierskie, czasy komunistycznej Czechosłowacji oraz skupił się na ludności żydowskiej, która wywarła duży wpływ na rozwój miasta. Zwiedziliśmy stare miasteczko, park miejski, pokazane nam zostały budynki związane z kulturą żydowską, na rynku głównym, jak i poza nim. Głównym punktem miasta jest Katedra Św. Trójcy, na której skupił się też nasz przewodnik. Po oprowadzeniu mieliśmy czas wolny dla siebie, udając się do pobliskich galerii handlowych.

Kolejnym punktem programu była w kolejnym dniu wizyta w muzeum straży pożarnej, w oddalonej o pół godziny drogi małej miejscowości. Dzięki temu, mieliśmy możliwość zobaczenia podmiejskich terenów w Kraju Żylińskim. W muzeum zobaczyliśmy jak wygląda stary sprzęt sprzed kilkudziesięciu laty, stare umundurowanie strażackie z całego świata oraz zabytkowe olbrzymie wozy strażackie z poprzednich epok. Ta forma czasu wolnego była zaskakująca, ale pozytywna i jedyna w swoim rodzaju.

Wracając do historii miasta, udaliśmy się w niedzielę na zwiedzanie zamku Budatin, zapoznając się z jego historią powstania, zasobami mieszczącymi się w zamku i napawając się widokiem na drugą stronę miasta. Dla miłośników historii i starszych czasów była to gratka.

Czas wolny był nam również umilany w formie zabawy i rekreacji ruchowej. Byliśmy z grupą czeską, która zawsze nam towarzyszyła w czasie wolnym na bowlingu, laser games oraz w pięknej miejscowości Rajecke Teplice na basenach termalnych. Moc wrażeń dopełnił mecz siatkówki rozegrany pomiędzy naszymi dziewczynami a słowackimi uczniami na sali gimnastycznej, tuż przy naszym internacie. Opiekun grupy też chętnie zagrał dwa sety, dotrzymując kroku młodzieży.

Dzień 31.03.2023r. to dzień podsumowania zadań na stażu. Tuż po śniadaniu oceniono działania naszych uczestników, dokonano ewaluacji ich prac. Potem wręczone zostały nam certyfikaty uczestnictwa w stażu na Słowacji, w ramach projektu Erasmus+. Każda osoba została uwieczniona na zdjęciu indywidualnym przy odbiorze dokumentu, jak i na zdjęciach grupowych. Otrzymaliśmy małe upominki, które przypominają o szkole goszczącej nas oraz o regionie, w którym przebywaliśmy.

Jako opiekun grupy, oceniam pobyt za bardzo udany i jestem bardzo zadowolony z postawy, pracy i zachowania moich podopiecznych.

Rafał Brachmański ”

ERASMUS+  I   PORYWAJĄCA  HISZPANIA…

Mimo iż od powrotu z Hiszpanii upłynęło trochę czasu, chcielibyśmy przedstawić Wam nasz pobyt w tym cudnym kraju. Czas ten upływał na pracy i na odpoczynku. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe, językowe i międzykulturowe. Wzięli też udział w warsztatach językowych. Uczniowie profilu aranżacji wnętrz poznawali nowe programy służące ich pracy, natomiast uczniowie technikum budownictwa doskonalili kompetencje zawodowe z zakresu prac wykończeniowych.

Wyjątkowo bogaty mieliśmy również program kulturalny. Udało nam się zwiedzić wiele ciekawych miejsc:

muzeum Pabla Picassa – (Museo Picasso Málaga) położone jest w samym centrum miasta. Prezentuje stałą kolekcję prac artysty, które powstały na przełomie 80 lat jego życia. W obiekcie prezentowane są także wystawy czasowe, których tematyka bywa bardzo szeroka. W skład kolekcji wchodzi ponad 230 dzieł, które zostały stworzone w latach 1892-1972. Wszystko to rozmieszczone w 11 salach pozwala zaobserwować, w jaki sposób Picasso łamał stare kanony sztuki i nadawał swym pracom całkiem nowych znaczeń. Dotyczy to oczywiście nie tylko obrazów. Pablo Picasso był artystą wszechstronnym i choć kojarzony jest głównie z malarstwem, to z powodzeniem realizował się także w grafice, rzeźbie i ceramice.

Alcazaba – ten mauretański pałac-twierdza został zbudowany w XI wieku na życzenie króla Badisa z Grenady. Idealnie dopasowuje się do ukształtowania terenu, wykorzystując wzgórze jako wzniesienie. Składa się z 2 koncentrycznych części. Zewnętrzna jest niższa. Obiekt wewnętrzny służy jako lokalizacja Pałacu.

zamek Gibralfaro – to zamek zbudowany w latach 756-780 z rozkazu emira Kordoby Abd-al-Rahmana I na fundamentach fortyfikacji fenicko-punickiej w celach obronnych portu Malaka przed atakami piratów. Był to okres umocnienia władzy na półwyspie Iberyjskim przez Maurów odpowiedzialnych za rozkwit Malagi jako portu oraz ośrodka budowy okrętów. Duża część zabudowań zamku Gibralfaro pochodzi z czasów Yusufa I z dynastii Nasrydów, podczas panowania którego zbudowano wiele elementów Alhambry w Granadzie, a której mała replika Alcazaba w Maladze leży u podnóża zamku.

Katedra La Encarnación (Wcielenia) zwana La Manquita –  jeden z najważniejszych zabytków miasta. Wieża południowa i fasada główna są niedokończone. Znajduje się w starej części miasta. Budowla znajduje się tam, gdzie istniał meczet-Aljama. Prace rozpoczęto w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na zlecenie Królów Katolickich i kontynuowano w XVII i XVIII wieku. Posiada własne ogrody i wspaniałe patio. We wnętrzu katedry można dostrzec wpływy renesansowe i barokowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim stalle chóralne (XVII w.) w nawie głównej, a zwłaszcza dzieło rzeźbiarskie Pedra de Meny. Interesujące są również kaplice, jak na przykład kaplica Wcielenia, od której katedra wzięła swoją nazwę.

Centre Pompidou – Centre Pompidou Malaga to filia francuskiego muzeum sztuki nowoczesnej i współczesnej, które dzięki ogromnemu zainteresowaniu pozostała tu dłużej niż początkowo zakładano. Otwarto je w marcu 2015 roku w obecności hiszpańskiego premiera Mariano Rajoya oraz francuskiej minister kultury Fleur Pellerin. Muzeum posiada stałą wystawę, która gromadzi dzieła artystów uporządkowanych w pięć obszarów tematycznych: Autoportrety (m.in. Kees van Dongen oraz Pierrick Sorin),  Ciało polityczne (m.in. Peter Klasen, Sigalit Landau), Ciało w kawałkach (m.in. Tony Oursler, Pablo Picasso), Człowiek bez twarzy (m.in. Giorgio de Chirico, Li Yongbin) oraz  Metamorfozy (m.in. Rineke Dijkstra, Pablo Picasso).

Ogród Historyczno-Botaniczny La Concepción – posiadłość La Concepción należała do markizów Casa Loring od 1850 do 1990 roku, kiedy to została zakupiona przez Radę Miasta Malagi. Właściciele uczynili z niej centrum życia towarzyskiego Malagi i stworzyli imponujący park, w którym sadzili egzotyczne gatunki przywiezione przez flotę handlową z Ameryki, Filipin i Australii. To romantyczny ogród z krętymi alejkami, stawami, wodospadami i strumykami. Może poszczycić się bujną roślinnością subtropikalną i wspaniałymi okazami figowców, palm i spektakularnych aurakariów. Na szczególną uwagę zasługuje tu także Muzeum Loringiano, mała świątynia w stylu doryckim, oraz znajdująca się w pobliżu pałacu piękna pergola porośnięta glicynią.

Udało nam się również wybrać na wycieczkę do miejscowości Nerja, na jedną z bajecznych plaż Morza śródziemnego, po drodze zwiedzając Cueva de Nerja – jedną z największych atrakcji turystycznych całego wybrzeża Costa del Sol. To jaskinia w górach Sierra de Tejeda położona tuż obok miejscowości Nerja w Andaluzji. Uważana jest za największą tego typu atrakcję w Hiszpanii – liczy ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych. Oraz jedną najciekawszych! Mimo że do jej odkrycia doszło dopiero w 1959 roku, to dziś miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Nic dziwnego, jej stalaktyty i stalagmity sięgające czasów prehistorii robią niesamowite wrażenie!

Czas naszego wyjazdu zbiegł się z tygodniem przed świętami Wielkiej Nocy. Okres Wielkanocy w Hiszpanii nazywa się Semana Santa, czyli Święty Tydzień, którego początek przypada na Niedzielę Palmową. Gdy w Polsce trwa okres przygotowań do świąt, w Hiszpanii są one już w pełni celebrowane. Od niedzieli do niedzieli, w większości miast organizowane są procesje będące najważniejszym elementem obchodów. Wydarzenia te odbywają się z ogromnym rozmachem, a udział w nich jest jedną z tradycji w Hiszpanii. Mieliśmy okazję zobaczyć taką procesję, a widok ten był rzeczywiście niezwykły.

Na zakończenie pobytu zobaczyliśmy też pokaz flamenco. Sztuka ta łączy w sobie śpiew, taniec i akompaniament muzyczny (znane jako cantebaile i toque), a wywodzi się głównie z Andaluzji i regionów takich jak Murcja i Estremadura. Jest swoistą manifestacją kulturową o wielowiekowej historii (niektórzy eksperci datują jego początki na XVIII wiek, kiedy zaczęło zyskiwać na popularności). Jest najbardziej reprezentatywną odmianą folkloru andaluzyjskiego i jedną z najsłynniejszych form wyrazu artystycznego w Hiszpanii. To rzeczywisty znak identyfikacyjny wielu społeczności, takich jak romska grupa etniczna, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie poprzez rody artystów, członków rodziny, stowarzyszenia flamenco, różne ważne festiwale oraz coraz liczniejsze szkoły i kluby flamenco, tak zwane tablaos.

Nie można też zapomnieć o czasie wolnym – popołudniach spędzanych na plażach Malagi, również najsłynniejszej z nich, La Malagueta.

Wyjazd był wyjątkowo udany w każdym z obszarów – uczestnicy zdobyli sporo wiedzy zawodowej, poznali kulturę Hiszpanii, poćwiczyli język angielski i zapoznali się z podstawami języka hiszpańskiego. Zadania zawodowe wymagały od nich, by dobrze współpracowali w grupie, by rozwiązywali konflikty i chodzili na kompromisy, rozwinęli więc również kompetencje społeczne i osobiste.

Staż ten dowiódł po raz kolejny, że warto realizować projekty zawodowe Erasmus+, ponieważ przynoszą one wszechstronne korzyści dla ich uczestników.

 

*opisy na podstawie informacji ze stron internetowych www.spain.info.pl, www.hispanico.pl, www.andaluzjazwiedzanie.plwww.hiszpania-portal.pl

 

 

 

WITAMY  W  PIERWSZYM  AKREDYTOWANYM  PROJEKCIE  ERASMUS+ Kompetencje uczniów to sukces!

Projekt trwa od 1.06.2022 do 31.08.2023 i zakłada wyjazd na dwie mobilności – do Żyliny w Słowacji oraz Malagi w Hiszpanii, w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i międzykulturowych. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów przyszłorocznych klas III i IV technikum aranżacji wnętrz, budownictwa, renowacji elementów architektury oraz architektury krajobrazu.

 

REGULAMIN  REKRUTACJI

Nabór do projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I to wybór 28 uczestników* przygotowań (01.06 – 15.06.2022 r.). Etap II obejmie przygotowania do wyjazdów na staże i zakończy się 03.07.2022 r. Wówczas, na podstawie opracowanych przez zespół kryteriów, spośród 28* uczestników przygotowań wyłoni się grupę 24 uczestników stażu. Podział taki podyktowany jest zabezpieczeniem równych umiejętności uczestników, spośród których każdy ukończy zajęcia przygotowawcze, w razie gdyby któryś z nich z różnych przyczyn zrezygnował. Osoby uczestniczące w przygotowaniach (4 osoby), które po podliczeniu otrzymanych punktów nie zakwalifikują się do wyjazdu na staż, stworzą więc listę rezerwową.

Każdy potencjalny uczestnik stażu będzie mógł otrzymać maksymalnie, w zależności od grupy stażowej, 62/72 punkty. Punkty przyznawane będą przez prowadzących zajęcia przygotowawcze, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, pedagoga, koordynatora.

Kryteria wyboru uczestników:

 1. Etap I – max. 22 pkt.:
 2. ocena śródroczna z języka angielskiego mająca określić poziom językowy uczestników – średniozaawansowany lub zaawansowany (cel-4p., bdb –3p., db – 2p., dost – 1p., dop – 0p.),
 3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (między 6.0-5,0 – 3p.,4,9-4,0 – 2p., 3,9-3,0 – 1p., 2,9 – 2,0 – 0p.)
 4. ocena z zachowania (wzorowa – 3p., bardzo dobra – 2p., dobra – 1p., poprawne – 0p.),
 5. analiza sytuacji finansowej i rodzinnej, ustalona przez wychowawcę klasy (0-3p.),
 6. analiza predyspozycji do wyjazdu, dokonana przez pedagoga szkolnego (0-3p.),
 7. aktywny udział w życiu szkoły (0-4p.),
 8. deklaracja podjęcia się różnych zadań w projekcie, wyrażona w ankiecie przygotowawczej (np. tworzenie prezentacji, plakatów, filmów, własne propozycje sposobu upowszechniania rezultatów i reklamy projektu) (0-2p.).

W przypadku równej liczby punktów, zostaną porównane punkty przyznane w poszczególnych kategoriach. Spośród kandydatów, którzy zebrali jednakową liczbę punktów jako pierwsi zostaną umieszczeni ci, którzy otrzymali więcej punktów z preferowanych kryteriów. Kolejność preferencji kryteriów będzie następująca:

– ocena z zachowania,

– ocena z języka angielskiego,

– aktywny udział w życiu szkoły,

– sytuacja rodzinno-finansowa,

– deklaracja podjęcia się różnych działań w projekcie,

– średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

– predyspozycje do wyjazdu.

Przed etapem II, by otrzymać informację o umiejętnościach komunikacyjnych uczniów, zostanie przeprowadzona z kandydatami na stażystów rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Jej wynik zadecyduje o miejscu odbywania stażu – w Hiszpanii u pracodawców czy w Słowacji, w ośrodku szkolenia. Osoby posiadające lepsze umiejętności komunikacyjne odbędą staż w Hiszpanii.

 1. Etap II – max. 40/50p.
 2. aktywny udział w zajęciach zawodowego języka angielskiego, test końcowy (max.10p.),
 3. aktywny udział uczestników w zajęciach zawodowych, ocena pracy zaliczeniowej (max.10p.),
 4. aktywny udział w kursie kulturowym, ocena prezentacji multimedialnej (max.10p.),
 5. aktywny udział uczestników w zajęciach pedagogicznych (max.10p.),
 6. aktywny udział w zajęciach języka hiszpańskiego (grupa hiszpańska) (max.10p.).

*informacja o zakładanej ilości uczniów, przed otrzymaniem informacji o wysokości dofinansowania.

* W przypadku równej liczby punktów po II etapie rekrutacji z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa w języku angielskim. Gdyby nadal punktacja była taka sama, głos decydujący ma dyrektor i nauczyciel języka angielskiego (spoza grupy rekrutacyjnej). Opinię zespół odwoławczy podejmuje w oparciu o dokumentację projektową oraz szkolną (frekwencja, zachowanie, udział w życiu szkoły).

 

PROTOKÓŁ  NABORU  UCZESTNIKÓW  DO  PROJEKTU – Etap 1

do projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Komisja  naboru  po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listę główną i rezerwową mobilności.

LISTA  GŁÓWNA

Nazwisko i imię Klasa Zawód Liczba punktów – max 22 pkt.
1. Piątek Małgorzata 3TAp aranżacja 19
2. Skowronek Małgorzata 3TAg aranżacja 17
3. Skroś Weronika 3TAp aranżacja 17
4. Bogdoł Bartosz 3TAp aranżacja 16
5. Stiller Anna 3TAp aranżacja 16
6. Nowak Karolina 3TBg budownictwo 15
7. Smolin Wioletta 3TAp aranżacja 16
8. Bronder Paweł 3TBg budownictwo 14
9. Bulla Emilia 2TA1 aranżacja 14
10. Kostrzewa Jowita 3TAp aranżacja 14
11. Łukomska Maria 2TA1 aranżacja 14
12. Pers Marta 3TBg renowacja 14
13. Pieszczeminko Karolina 3TAp aranżacja 14
14. Robota Sylwia 3TAg aranżacja 14
15. Snitsar Anastasiia 3TAp aranżacja 14
16. Sygulla Natalia 2TA1 aranżacja 14
17. Wawszczyk Natalia 2TA1 aranżacja 14
18. Bukowska Klaudia 3TAg aranżacja 13
19. Guth Izabela 3TBp arch.kraj. 13
20. Komisarczuk Małgorzata 3TAg aranżacja 13
21. Sobolewska Julita 2TA1 aranżacja 13
22. Bigosińska Zuzanna 3TAp aranżacja 12
23. Krasoń Jakub 3TBg budownictwo 12
24. Janeczek Mateusz 3TBp budownictwo 12
25. Kucharczyk Krzysztof 3TBp budownictwo 12
26. Mędrala Weronika 3TAp aranżacja 12
27. Piechatzek Patrycja 3TAp aranżacja 12
28. Pudelko Kacper 3TBp budownictwo 12
29. Rosoł Brygida 2TB arch.kraj. 12
30. Seredna Viktoriia 3TAp aranżacja 12
31. Siudeja Dominika 3TAp aranżacja 12
32. Smok Laura 2TB arch.kraj. 12
33. Śliwa Kornela 3TAp aranżacja 12

Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, która określi poziom kompetencji językowych uczniów. Jej wynik zadecyduje, w której grupie zajęć przygotowawczych znajdzie się uczeń – hiszpańskiej czy słowackiej.

Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych, w III etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii, 8 do Słowacji.

LISTA  REZERWOWA

 

Nazwisko i imię Klasa Zawód Liczba punktów – 11
       

Zachowanie

 

 

 

 

 

J.angielski

 

 

 

 

Aktywność

 

 

 

Syt. rodz.-finans.

 

 

Upowsz. projektu

 

 

 

 

1. Ciomplik Anna 2TA1 aranżacja 3
2. Kasprzycka Wiktoria 2TA1 aranżacja 2 3
3. Maciaszek Anna 3TBp arch.kraj. 2 2 3
4. Klimek Wanessa 3TAg aranżacja 2 2 2
5. Smolin Agnieszka 3TAg aranżacja 2 2 1
6. Stanowska Maja 3TAp aranżacja 2 1 3 2
7. Globisz Klaudia 3TAg aranżacja 2 1 3 0
8. Dyduch Martyna 3TAg aranżacja 2 1 2 0 2
9. Kołomycka Amelia 3TBg budownictwo 2 1 2 0 1
10. Moroz Adriana 3TAp aranżacja 2 0 3 2
11. Knosala Krystian 3TBp budownictwo 2 0 3 0
12. Pużak Paweł 3TBp budownictwo 1

 

Uczniowie niezakwalifikowani do listy głównej/rezerwowej (10 i mniej punktów)

 1. Boska P.
 2. Domańska A.
 3. Kostrzewa-Mirek W.
 4. Salatycka P.
 5. Sowa M.
 6. Telenga L.
 7. Wistuba W.
 8. Bryza O.
 9. Jaschkowitz N.
 10. Simon W.
 11. Strzelczyk K.
 12. Szirch N.
 13. Tarnowski M.
 14. Wiercimok W.
 15. Chudy W.
 16. Faryś M.
 17. Staszak J.
 18. Twardy W.
 19. Maciuszek K.
 20. Pasieka N.

PROTOKÓŁ  Z  ROZMOWY  KWALIFIKACYJNEJ  w  języku  angielskim – Etap 2.

Do projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nazwisko i imię Klasa Zawód Ilość pkt.
1. Łukomska Maria 2TA1 aranżacja 9
2. Bogdoł Bartosz 3TAp aranżacja 8
3. Ciomplik Anna 2TA1 aranżacja 8
4. Komisarczuk Małgorzata 3TAg aranżacja 8
5. Bulla Emilia 2TA1 aranżacja 7
6. Nowak Karolina 3TBg budownictwo 7
7. Janeczek Mateusz 3TBp budownictwo 7
8. Piątek Małgorzata 3TAp aranżacja 7
9. Skroś Weronika 3TAp aranżacja 7
10. Stiller Anna 3TAp aranżacja 7
11. Wawszczyk Paulina 2TA1 aranżacja 7
12. Bukowska Klaudia 3TAg aranżacja 6
13. Kostrzewa Jowita 3TAp aranżacja 6
14. Krasoń Jakub 3TBg budownictwo 6
15. Kucharczyk Krzysztof 3TBp budownictwo 6
16. Mędrala Weronika 3TAp aranżacja 6
17. Pers Marta 3TBg renowacja 6
18. Sobolewska Julita 2TA1 aranżacja 6
19. Smolin Wioletta 3TAp aranżacja 6
20. Kasprzycka Wiktoria 2TA1 aranżacja 5
21. Robota Sylwia 3TAg aranżacja 5
22. Rosoł Brygida 2TB arch.kraj. 5
23. Seredna Viktoriia 3TAp aranżacja 5
24. Smok Laura 2TB arch.kraj. 5
25. Snitsar Anastasiia 3TAp aranżacja 5
26. Sygulla Natalia 2TA1 aranżacja 5
27. Śliwa Kornela 3TAg aranżacja 5
28. Piechatzek Patrycja 3TAp aranżacja 3
29. Pieszczeminko Karolina 3TAp aranżacja 3
30. Guth Izabela 3TBp arch.kraj. 2

Po wcześniejszym powiadomieniu z projektu zrezygnowali:

– Bronder Paweł,

– Skowronek Małgorzata.

Na ich miejscu pojawiły się z listy rezerwowej:

– Kasprzycka Wiktoria,

– Ciomplik Anna.

Na rozmowę nie stawili się:

– Bigosińska Zuzanna,

– Siudeja Dominika,

– Pudelko Kacper,

co automatycznie wg ustaleń usuwa w/w osoby z projektu.

Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowanym do projektu!!!

Harmonogram zajęć przygotowawczych znajduje się na tablicy projektu, na parterze.

 

PROTOKÓŁ  –  HISZPANIA – Etap 3.

podsumowujący zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż w ramach projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zawodowe Język hiszpański Realioznawstwo Warsztaty pedagogiczne PUNKTACJA  CAŁOŚĆ
1. Łukomska Maria 9 6 10 9,5 10 44,5
2. Bogdoł Bartosz 10 4,5 6 8 8 36,5
3. Ciomplik Anna 8 9 8 10 10 45
4. Komisarczuk Małgorzata 7,5 3 6 7,5 8 32
5. Bulla Emilia 9 9,5 10 10 10 48,5
6. Nowak Karolina 1,5 1,5 0 4 2 9
7. Janeczek Mateusz 6,5 1,5 8 10 10 36
8. Piątek Małgorzata 10 8 10 10 10 48
9. Skroś Weronika 10 8,5 10 10 10 48,5
10. Stiller Anna 1,5 3 0 2 0 6,5
11. Wawszczyk Paulina 9 10 10 10 10 49
12. Bukowska Klaudia 9 9 10 10 10 48
13. Kostrzewa Jowita 7,5 1,5 6 7,5 6 28,5
14. Krasoń Jakub 1,5 0 0 4 2 7,5
15. Kucharczyk Krzysztof 8 3 8 10 10 39
16. Mędrala Weronika 6,5 9 10 9,5 8 43
17. Pers Marta 5,5 4,5 8 9 10 37
18. Sobolewska Julita 8 10 10 9 10 47
19. Smolin Wioletta 8,5 8,5 4 7 8 36

Na podstawie wyników zajęć przygotowawczych opracowano główną oraz rezerwową listę uczestników.

Lista główna:

 1. Wawszczyk Paulina
 2. Bulla Emilia

Skroś Weronika

 1. Bukowska Klaudia

Piątek Małgorzata

 1. Sobolewska Julita
 2. Ciomplik Anna
 3. Łukomska Maria
 4. Mędrala Weronika
 5. Kucharczyk Krzysztof
 6. Pers Marta
 7. Bogdoł Bartosz
 8. Janeczek Mateusz

Smolin Wioletta

 1. Komisarczuk Małgorzata
 2. Kostrzewa Jowita

Lista rezerwowa:

 1. Nowak Karolina
 2. Krasoń Jakub
 3. Stiller Anna

PROTOKÓŁ  –  SŁOWACJA – Etap 3.

podsumowujący zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż w ramach projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063832 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zawodowe Realioznawstwo Warsztaty pedagogiczne PUNKTACJA  CAŁOŚĆ
1. Kasprzycka Wiktoria 8,5 6 8 10 32,5
2. Robota Sylwia 4,5 1,5 9 10 25
3. Rosoł Brygida 9 6 10 10 35
4. Seredna Viktoriia 1,5 0 8 0 9,5
5. Smok Laura 8 6 9 10 33
6. Snitsar Anastasiia 1,5 0 8 0 9,5
7. Sygulla Natalia 6,5 8,5 10 10 35
8. Śliwa Kornela 3 1,5 6 10 20,5
9. Piechatzek Patrycja 7 8,5 8 10 33,5
10. Pieszczeminko Karolina 8 8,5 9 10 35,5
11. Guth Izabela 1,5 1,5 4 0 7

Na podstawie wyników zajęć przygotowawczych opracowano główną oraz rezerwową listę uczestników.

Lista główna:

 1. Pieszczeminko Karolina
 2. Rosoł Brygida

Sygulla Natalia

 1. Piechatzek Patrycja
 2. Smok Laura
 3. Kasprzycka Wiktoria
 4. Robota Sylwia
 5. Śliwa Kornela

Lista rezerwowa:

 1. Seredna Viktoriia

Snitsar Anastasiia

 1. Guth Izabela

 

Wyjazdy na staże odbędą się w terminach:

 • Hiszpania – 18.03.2023-01.04.2023
 • Słowacja – 19.03.2023-01.04.2023

Obowiązkowe zebranie uczestników wraz z rodzicami odbędzie się 11.03.2023, w sobotę, o  godzinie 10.00. Zapraszam serdecznie!

Przewiń na górę
Skip to content