sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Uczelnie

               

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu od wielu lat współpracuje z opolskimi uczelniami: Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską oraz Wyższą Szkołą Bankową. Współpraca, obejmująca  różne obszary i rozmaite działania, daje uczniom wiele bezpośrednich korzyści. Młodzież ma możliwość podnoszenia swoich kompetencji zarówno w zakresie zawodowym,  jak i językowym.  Ponadto uczelnie oferują uczniom zajęcia, które doskonalą ich umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Młodzi ludzie uczą się także jak efektywnie zarządzać czasem i informacją – to bardzo przydatna umiejętność w XXI wieku, ponieważ właściwie większość ludzi na świecie ma dostęp do nowoczesnych urządzeń elektronicznych i informatycznych, a także do Internetu, jednak nie każdy wykorzystuje te narzędzia we właściwy sposób.  W ramach tej współpracy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 oraz Publicznego Technikum nr 6 uczestniczą w takich form przekazu jak wykłady, warsztaty czy zajęcia laboratoryjne, do których wykorzystuje się zarówno bazę dydaktyczną ZSB przy ul. Niemodlińskiej, jak i pomieszczenia wyższych uczelni. Najważniejsi w tym przedsięwzięciu są oczywiście uczniowie, jednak należy podkreślić, że za sukcesem tej współpracy stoją w dużej mierze przychylnie nastawione władze uczelni, otwarta na środowisko lokalne dyrekcja szkoły oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna jednej i drugiej strony.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Politechniką Opolską.

Od roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu młodzież kształci się w eksperymentalnej klasie w zawodzie technik aranżacji wnętrz. Nauka w tym zawodzie daje możliwość rozwoju umiejętności poznawczych i estetycznych, poszerza umiejętności i wiedzę w kierunku technicznym, budowlanym oraz artystycznym.

Szczególne wsparcie w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie aranżacji wnętrz Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu otrzymuje od Politechniki Opolskiej. Uczniowie uczestniczą w autorskich wykładach i zajęciach warsztatowychz zakresu kompetencji zawodowych oferowanych przez uczelnię, a także w konkursach i odnoszą w nich sukcesy.

Wiedza i umiejętności, które uczniowie zdobywają w trakcie zajęć dydaktycznych oraz wyżej wspomnianych wykładów i warsztatów, przygotowują ich do funkcjonowania we współczesnym, bardzo wymagającym rynku pracy.  Absolwent kierunku technik aranżacji wnętrz po skończeniu szkoły ma wiele możliwości do wyboru. Warto nadmienić, że może znaleźć zatrudnienie między innymi w architektonicznych biurach projektowych; w zakładach meblarskich, które zajmują się projektowaniem mebli; w firmach wykonawczych zajmujących się wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, lokali użyteczności publicznej, jak i przestrzeni publicznych. Natomiast jeśli ktoś nie przepada za szefem (który zawsze „coś chce albo każe coś zrobić”),  a posiada wewnętrzną samodyscyplinę, z powodzeniem może założyć  własną działalność gospodarczą. Mała firma pozwoli na samorealizację  poprzez indywidualną pracę koncepcyjną nad projektem szeroko rozumianego wnętrza, poszerzenie kreatywności w oparciu o design oraz wykorzystanie umiejętności szukania inspiracji i kreowanie wyobraźni przestrzennej poprzez wykonanie modelu przestrzennego projektowanej przestrzeni.

Z kolei absolwenci chcący poszerzyć wiedzę oraz zdobyć kwalifikacje do samodzielnych funkcji projektanta będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach politechnicznych lub artystycznych być może niektórzy z nich będą studentami Politechniki Opolskiej.

 

Przewiń na górę
Skip to content