sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Leonardo da Vinci II – Wstęp | Kryteria naboru | Wyniki rekrutacji

DRODZY  UCZNIOWIE,

SZANOWNI  RODZICE!

Udała  nam się rzecz wyjątkowa! Po raz drugi wygraliśmy uczestnictwo w doskonałym programie kształcącym umiejętności zawodowe – Leonardo da Vinci, wchodzącym w skład programu Uczenie się przez całe życie.

Druga edycja zapowiada się równie fascynująco jak pierwsza – wybrana grupa młodzieży z klas drugich i trzecich technikum architektury krajobrazu wyjedzie na trzytygodniowy staż do naszych sąsiadów, do Frankfurtu. Całość projektu, zatytułowanego Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś – projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych (Numer projektu – 2012-1-PL1-LEO01-26931) będzie trwała od 1 lutego do 31 grudnia 2013r. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie serdecznie zapraszamy!!! Szczegółowych informacji na temat Leonardo da Vinci udziela koordynator projektu – mgr Joanna Banaszewska.

Zapraszamy do zapoznania się z ubiegłorocznym projektem na naszej stronie internetowej.

Dotyczy  realizacji  Programu Leonardo da Vinci  będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”

Tytuł  projektu: Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś – projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych.

Numer projektu – 2012-1-PL1-LEO01-26931

NABÓR  DO  PROJEKTU

TEMAT  PROJEKTU – Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś – projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych.

 

KOMISJA  NABORU (całość rekrutacji):

1. Joanna Banaszewska – koordynator projektu, prowadząca kurs przygotowawczy realioznawstwa, opiekun grupy wyjazdowej, wychowawca klasy II TA.

2. Rafał Brachmański – nauczyciel języka niemieckiego, prowadzący kurs przygotowawczy języka niemieckiego, opiekun grupy wyjazdowej.

3. Anna Stasz – nauczyciel przedmiotów zawodowych, prowadząca kurs przygotowawczy AutoCAD.

4. Małgorzata Zdulska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, prowadząca kurs przygotowawczy projektowania.

5. Agnieszka Jarocka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

6. Marek Woźniak – pedagog, prowadzący warsztaty przygotowujące do wyjazdu.

7. Agnieszka Kuczma – wychowawca klasy III TA1.

8. Alicja Świątkowska – Podgórska – wychowawca klasy III TA2.

9. Małgorzata Balcer – wychowawca klasy II TC.

Sposób przyznawania punktów:

W każdej kategorii – z wyjątkiem kursów przygotowawczych – komisja naboru przyznaje punkty w skali 0-10. Kursy przygotowawcze oceniane są w skali 0-20 punktów: 0-6: obecność, 0-6: aktywność. 0-8: praca sprawdzająca.

Nabór do projektu:

Część 1 rekrutacji do projektu objęła sporządzenie zestawienia przez wychowawców klas IIta, IItc, IIIta1, IIIta2  pkt. 1-7 wszystkich uczniów chętnych do udziału w projekcie. Na podstawie podsumowania została wybrana grupa 30 uczniów, którzy wezmą udział w przygotowaniach do projektu. Spośród nich – po podsumowaniu pkt. 8-13 zostanie wybrana 20 osobowa grupa uczestników stażu (część 2 procesu naboru).

Oceniane kategorie:

1.   Ocena z praktyki zawodowej.

2.   Ocena z języka niemieckiego.

3.   Średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

4.   Ocena z zachowania.

5.   Ocena z praktyki w Centrum Zajęć Praktycznych (w przypadku klas III).

6.   Opinia pracodawców, u których uczniowie odbyli praktykę (ocena z zachowania/praktyki).

7.   Opinia wychowawców – biorąc pod uwagę:

– stosunek do zajęć szkolnych, sumienność i obowiązkowość,

– zachowanie,

– umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi,

– umiejętności współpracy w grupie.

„Przelicznik”.

Pkt 1 – 6:

Ocena celująca (wzorowe) – 10

Ocena bardzo dobra (bardzo dobre) – 8

Ocena dobra (dobre) – 6

Ocena dostateczna (poprawne) – 4

Ocena dopuszczająca (nieodpowiednie) – 2

Pkt 7: liczba punktów (0-10) przyznawana jest przez wychowawcę, biorąc pod uwagę w/w elementy.

Dotyczy  realizacji  Programu Leonardo da Vinci  będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”

Tytuł  projektu: Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś – projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych.

Numer projektu – 2012-1-PL1-LEO01-26931

 

WYNIKI  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU  –  część 1

TEMAT  PROJEKTU – Europejska architektura krajobrazu wczoraj i dziś – projektowanie i wykonywanie ogrodów historycznych i współczesnych.

 

KOMISJA  NABORU cz.1:

1. Joanna Banaszewska – koordynator projektu, prowadząca kurs przygotowawczy realioznawstwa, opiekun grupy wyjazdowej, wychowawca klasy II TA.

2. Agnieszka Kuczma – wychowawca klasy III TA1.

3. Alicja Świątkowska – Podgórska – wychowawca klasy III TA2.

4. Małgorzata Balcer – wychowawca klasy II TC.

 

Na podstawie sporządzonych przez wychowawców zestawień punktów (wg wcześniej wyznaczonych kryteriów, w których maksymalnie można było uzyskać średnią 10 pkt)  do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowali się następujący uczniowie:

LISTA PODSTAWOWA.

1. Schütz Dominika – IItc

2. Dykowski Marcin – IIIta1

3. Baraniecka Katarzyna – IIIta2

4. Garbunów Sylwia – IIIta1

5. Smolarczyk Jessica – IItc

6. Weidler Dominika – IItc

7. Gorzkula Kinga – IIIta2

8. Szubert Dagmara – IIIta2

9. Krasa Iwona – IIIta1

10. Bort Damian – IIta

11. Honisz Milena – IItc

12. Prońska Angelika – IIta

13. Wierzbicka Maja – IIta

14. Giza Natalia – IIIta2

15. Hergesell Tobiasz – IIIta1

16. Jakubik Paulina – IItc

17. Popowicz Sylwia – IItc

18. Twardawska Elisabeth – IIta

19. Błażejewski Tomasz – IIIta1

20. Piersiak Joanna – IIIta1

21. Piotrowska Katarzyna – IIIta1

22. Czarkowska Aleksandra – IIta

23. Hergesell Nikola – IIIta1

24. Szkliniarz Katarzyna – IIIta1

25. Gabler Aleksandra – IIIta1

26. Kozieł Marcin – IIIta1

27. Slotta Małgorzata – IIta

28. Tarara Violetta – IIta

29. Woclaw Karina – IIta

30. Marud Anna – IItc

LISTA REZERWOWA

1. Klimas Katarzyna – IIIta1

2. Staś Adrian – IItc

3. Stupak Denis – IIIta2

4. Albekier Bartosz – IIIta2

5. Fachet Dagmara – IIta

6. Jarmarczyk Ewa – IIta

7. Walecko Denis – IIta

Ze względu na taką samą średnią punktową uczniów 27-30 z listy podstawowej oraz 1-2 z listy rezerwowej, pod uwagę wzięto ocenę z języka niemieckiego.

Przewiń na górę
Skip to content