sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Patronat nad zawodami

          

 

Klasy patronackie w ZSB w Opolu

Tworzenie klas patronackich to jedno z tych działań, dzięki któremu w proces nauki różnych zawodów zostają włączeni pracodawcy. To ważny element współpracy między szkołą a pracodawcami – to w końcu ci ostatni najlepiej się orientują, jakie są potrzeby rynku pracy. Kształcenie przyszłych specjalistów z konkretnymi kwalifikacjami daje wymierne korzyści różnym stronom. Uczniowie zyskują możliwość praktyk w siedzibach firm obejmujących daną klasę patronatem, pracodawcy wykwalifikowanych fachowców, a rynek pracy zostaje nasycony pracownikami posiadającymi konkretne umiejętności.  Taka też idea przyświecała (i nadal przyświeca)całej społeczności opolskiej Budowlanki.

Wstępem do pierwszej klasy patronackiej było nawiązanie współpracy między Zespołem Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w osobie dyrektora placówki, pani Violetty Szczepkowskiej a Opolską Izbą Gospodarczą, którą reprezentował  prezes zarządu, pan Henryk Galwas. Wycieczki zawodowe uczniów i nauczycieli, staże zawodowe w zakładach pracy, wykłady i prelekcje prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych firm spotykały się z niezwykłym zainteresowaniem wszystkich stron: niejednokrotnie kończyły się owocnymi dyskusjami i wymianą doświadczeń. Takie działania potwierdziły potrzebę wzbogacania oferty dydaktycznej w ZSB o dodatkowe formy dokształcania i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych uczniów.

Jesienią 2017 w ZSB przy ul. Niemodlińskiej 40 powstały pierwsze klasy patronackie. Dnia 24 października 2017 roku uroczyste porozumienie podpisali: dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu Violetta Szczepkowska, dyrektor generalny OPEX SA Tadeusz Kuśnierz, dyrektor ds. technicznych firmy OPEX SA Mirosław Tempka oraz prezes Energopol Trade sp. Z o.o. Krzysztof Skrzypek. Dzięki temu zostały utworzone klasy patronackie kształcące przyszłych murarzy–tynkarzy oraz techników budownictwa. W dwóch utworzonych klasach patronackich naukę rozpoczęło siedemnastu uczniów. Projekt patronatu dla szkoły to przede wszystkim ogromna szansa dla przyszłych budowlańców. Dzięki praktykom, które uczniowie odbywali na placach budów firm Energopol Trade i Opex SA, uzyskali oni niezbędne doświadczeniedające im możliwość zatrudnienia w tych renomowanych przedsiębiorstwach.

Kolejny etap tworzenia klas patronackich w ZSB w Opolu przypada na 1marca 2019, kiedy to odbył się Regionalny Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty z udziałem m.in. Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej. Podczas Kongresu pani minister omówiła zmiany, które czekają polskie szkolnictwo branżowe. Z kolei Opolski Kurator Oświaty – pan Michał Siek –  przedstawił zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Zespół Szkół Budowlanych w Opolu reprezentowany był przez  p. Violettę Szczepkowską – dyrektora, p. Izabelę Pietkun-Greber – wicedyrektora, p. Krzysztofa Warchała – kierownika kształcenia praktycznego. Podczas spotkania podpisana została trójstronna umowa patronacka pomiędzy firmą Filplast reprezentowaną przez pana Wojciecha Kowalczyka a Urzędem Miasta Opola reprezentowanym przez zastępcę Prezydenta Miasta Opola pana Macieja Wujcaoraz Zespołem Szkół Budowlanych w Opolu w osobie pani dyrektor Violetty Szczepkowskiej. Współpraca dotyczyła objęcia patronatem nowego zawodu – montera stolarki budowlanej.

Początek roku 2020 również okazał się szczęśliwy dla społeczności opolskiej Budowlanki. Dnia 6 marca 2020r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych, który reprezentowała pani dyrektor Violetta Szczepkowska, firmą TAURON Dystrybucja SA reprezentowaną przez Prezesa Spółki pana Roberta Zasinę oraz Miastem Opole w osobie Zastępcy Prezydenta Miasta Opola pana Macieja Wujca.Kolejna umowa patronacka to przede wszystkim ogromna szansa dla uczniów, którzy uczą się w Budowlance przy ul. Niemodlińskiej w zawodzie elektryk. Dzięki tej współpracy uczniowie będą mieli możliwość podwyższania swoich kompetencji  i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, warsztatachi prelekcjach organizowanych przez TAURON Dystrybucja SA. Uczniowie otrzymają niezbędne doświadczenie i wsparcie teoretyczne w zakresie nauki zawodu, które w przyszłości zapewne ułatwi im możliwość zatrudnienia w tym renomowanym przedsiębiorstwie, a firmie możliwość wyszkolenia  sobie wykwalifikowanych pracowników.

Przewiń na górę
Skip to content