sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik architektury krajobrazu

Napis ZSB

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu, kieruje i nadzoruje pracą podległych pracowników. W zakresie małej architektury krajobrazu projektuje, wykonuje, kosztorysuje oraz konserwuje elementy i obiekty małej architektury krajobrazu takie jak: nawierzchnie, trejaże, pergole, urządzenia wodne, ławki itp. Praca technika architektury krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, ale może być również wykonywana w szklarniach lub tunelach foliowych, w których produkowane są rośliny ozdobne. Technik architektury krajobrazu może także wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Niejednokrotnie pracuje na stanowisku komputerowym, projektując ogrody, parki oraz obiekty małej architektury krajobrazu.

  • podzielność i koncentracja uwagi
  • rozróżnianie barw
  • sprawność ruchowa i fizyczna
  • wyobraźnia przestrzenna
  • wrażliwość estetyczna
  • zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań
  • zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodnicze i ekonomiczne
  • zdolności plastyczne
  • uzdolnienia planimetryczne
  • wyobraźnia i orientacja przestrzenna 
  • zdolność koncentracji na problemie
  • gotowość do pracy pod presją czasu
  • wychodzenie z własną inicjatywą
  • dokładność i rzetelność
  • kreatywność
  • zainteresowania techniczne, przyrodnicze, ogrodnicze.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • rozpoznawania roślin i ich pielęgnacja,
  • projektowania nasadzeń roślinnych w małych ogródkach, parkach, zadrzewieniach, ogrodach zabytkowych, ogrodach dachowych i wertykalnych,
  • tworzenia kompozycji roślin,
  • planowania i zakładania małej architektury: schody, nawierzchnie, oczka i cieki wodne, pergole, trejaże, altany, tarasy, place zabaw,
  • obsługi programów AutoCAD, GardenPuzzle,
  • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
  • projektowania elementów architektury krajobrazu  z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu.

OGR.03  – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

  • dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
  • opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
  • urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04 –  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

  • dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni,
  • opracowywanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu,
  • budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.
  • rośliny ozdobne
  • obiekty małej architektury
  • podstawy architektury krajobrazu
  • praca w obiektach małej architektury
  • pracowania projektowania obiektów architektury krajobrazu
  • pracowania projektowania komputerowego.
  •  
  • język angielski
  • geografia

Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach pielęgnujących zieleń np. Zieleń Miejska,
  • biurach projektowych,
  • firmach geodezyjnych,
  • szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
  • jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
  • kwiaciarniach,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent technikum architektury krajobrazu wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury krajobrazu ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Przewiń na górę
Skip to content