sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik renowacji elementów architektury

Napis ZSB

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Technik renowacji elementów architektury to osoba wrażliwa na piękno, zainteresowana sztuką, architekturą, chcąca rozwijać swoje umiejętności manualne, a przede wszystkim zdobyć solidną i praktyczną wiedzę na temat renowacji zabytków architektonicznych.  Praca w zawodzie technik renowacji elementów architektury wykonywana jest przeważnie w zespole. Ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów. Na terenie budowy w czasie wykonywania zadań zawodowych mogą wystąpić zagrożenia związane z pracami na rusztowaniach, w wykopach i podczas obsługi urządzeń i maszyn budowlanych. Na tym stanowisku niezbędna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, a także dokumentacji technicznych i technologicznych oraz wykonywania rysunków budowlanych. Renowator elementów architektury to codzienne obcowanie ze sztuka i kulturą naszych przodków. Jest to zawód poszukiwany nie tylko na naszym krajowym rynku, ale również wśród pracodawców zagranicznych

  • sprawność fizyczna
  • koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • rozróżnianie barw
  • zmysł równowagi
  • spostrzegawczość
  • brak lęku przed wysokością
  • zdolność koncentracji uwagi
  • wyobraźnia przestrzenna
  • uzdolnienia artystyczne, plastyczne, techniczne
  • wyobraźnia i myślenie twórcze
  • dokładność i rzetelność
  • zdolność współdziałania
  • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
  • zdolność pracy w warunkach monotonnych
  • cierpliwość
  • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych
  • operatywność i skuteczność
  • łatwość komunikacji interpersonalnej, wrażliwość w kontaktach międzyludzkich.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik renowacji elementów architektury będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania prac remontowych i renowacyjnych różnego rodzaju tynków, polichromii, okładzin kamiennych oraz ceramicznych i szczegółów
   architektonicznych, murów nieotynkowanych, powłok malarskich,
  • wykonywania prac remontowo – budowlanych, renowacji oraz naprawy konstrukcji, budynków i zabytków architektury,
  • projektowania oraz wykonywania sztukatorskich oraz kamieniarskich dekoracji szczegółów architektonicznych,
  • rekonstrukcji detali architektonicznych, odnawiania sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
  • przygotowywania projektów komputerowych określonych elementów sztukatorskich architektury,
  • demontażu uszkodzonych detali zabytkowych obiektów,
  • organizacji i realizacji prac renowatorskich.

BUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:

  • wykonywanie i renowacja sztukatorskich elementów architektury,
  • wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury oraz w zakresie kwalifikacji.

BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:

  • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych i tynków, powłok malarskich,
  • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
  • organizowania i realizacji prac renowatorskich.
  • podstawy renowacji elementów architektury
  • pracownia renowacji detali architektonicznych
  • rysunek i kompozycja
  • pracownia detali architektonicznych
  • nowoczesne technologie w renowacji.
  • język angielski
  • geografia

Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik renowacji elementów architektury znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, muzeach, zabudowach pałacowo – zamkowych,
  • zakładach rzemieślniczych, firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych,
  • firmach budowlano – architektonicznych, wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie we współczesnych obiektach mieszkalnych i użytkowych,
  • firmach projektowych zajmujących się zarówno opracowywaniem projektów architektonicznych, jak i wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby, pomniki, nagrobki itp.),
  • osoby przedsiębiorcze mają możliwość założenia własnej firmy i wykonywania zleceń.

Absolwent technikum renowacji elementów architektury wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, inżynierii materiałowej ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. 

Przewiń na górę
Skip to content