sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Uroczyste  Zakończenie  Roku Szkolnego 2020/2021 trzecich klas Szkoły Branżowej pierwszego stopnia w ZSB

Rok szkolny 2020/2021 był  szczególny dla uczniów klas trzecich Szkół Branżowych pierwszego stopnia, którzy w dniu 25 czerwca 2021 roku stali się absolwentami Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. W tym uroczystym dniu prowadząca spotkanie  – pani Dominika Jachymska   przywitała  Panią Dyrektor – Violettę Szczepkowską,
Pana  Wicedyrektora szkoły – Wojciecha Piernikarskiego, kierownika szkolenia praktycznego Pana Krzysztofa Warchała oraz  przybyłych gości: Pana Henryka Galwasa – Prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej, Pana Krzysztofa Piotra Wojciechowskiego – Prezesa zarządu firmy Transcem Serwis, Pana Witolda Stefańskiego – Dyrektora Oddziału w Opolu Tauron Dystrybucja S.A., Pana Jerzego Mainka – dyrektora firmy Atlantis Deweloper, Pana Rudolfa Malik –  z Zakładu usług remontowo – budowlanych oraz Pana Dariusza Słodkowskiego z Hydro-Dark Usługi Wodno -Kanalizacyjne.
Pani Dominika Jachymska powitała również wychowawców klas trzecich: Panią Agnieszkę Dmitruczuk, Panią Ewę Tulej, Panią Beatę Rzadkowską – Kawałko, Pana Henryka Żołtanieckiego oraz rodziców uczniów, którzy przyszli do szkoły by z Nimi doświadczyć tej wielkiej chwili otrzymania świadectwa ukończenia szkoły. Uroczyste Zakończenie Roku było również okazją do  przekazania  najszczerszych  podziękowań dla ofiarodawców za wsparcie finansowe szkoły. Podziękowaliśmy: Panu Krzysztofowi Skrzypek, Panu Michałowi Maksymiak, Panu Piotrowi Godlewskiemu, Panu Janowi Dudek, Panu Pawłowi Bauman oraz Panu Andrzejowi Wodnickiemu.
Serdeczne podziękowania skierowaliśmy do Pana Henryka Galwasa – za dotychczasową aktywną współpracę ze szkołą, za pomoc i życzliwość. Za zaangażowanie, dzięki którym możliwa jest realizacja planów i działań na rzecz Szkoły. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie świadectw i nagród  uczniom wyróżnionym za pracę w ciągu trzech lat trwania nauki przez Panią Dyrektor.
Nagrodę Najlepszego Absolwenta Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 otrzymał uczeń klasy 3A –Marcel Molek! Za średnią 4,96 w klasie trzeciej oraz wzorowe zachowanie.
Nagrodę Najlepszego Zawodowca Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 otrzymał  uczeń klasy 3B – Damian Polok – zawód murarz-tynkarz.
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali również uczniowie:
Daniel Hadryś 3A, Maksymilian Honcia, Magdalena Schmolke, Marek Chudala.
Serdecznie Wam gratulujemy!
W dalszej części uroczystości uczniowie wyróżnieni za wzorową pracę na zajęciach praktycznych otrzymali nagrody od swoich pracodawców.
Serdecznie gratulujemy: Krzysztofowi Słuchanek, Karolowi Słodkowskiego, Maksymilianowi Honci, Florianowi Zdero, Oskarowi Nowakowi, Damianowi Polak, Wojciechowi Kokot, Bartłomiejowi Łokcewiczowi, Pawłowi  Kucowi, Markowi Gebauerowi, Emilowi Niestrój, Tymonowi Radzikowi, Sebastianowi Łaskawie oraz Kalinie Hajt. Pod koniec uroczystości Pani Joanna Sowa -nauczycielka wychowania fizycznego   wraz z Panią Dyrektor wręczyła dyplomy uczniom najbardziej aktywnym fizycznie, którzy brali udział w różnych zawodach sportowych.
Nagrody otrzymali: Jakob Geppert, Jakub Czapczyński, Adam Kelmer, Filip Król, Sebatian Dudek, Rafał Lempart.
Minęły trzy lata, odkąd wstąpiliście w mury tej szkoły. Trzy lata, podczas których stawaliście się starsi, dojrzalsi, bardziej odpowiedzialni. Każdy z Was pozostawi tu cząstkę siebie. Tu bowiem przeżywaliście wasze najlepsze chwile, sukcesy i porażki. Tu zawiązaliście przyjaźnie, które pozostaną na lata. Tu wspólnie przeżywaliśmy chwile, o których nie chcemy zapomnieć. Życzymy Wam samych dobroci i spełnienia w życiu.

Uroczyste  Zakończenie  Roku Szkolnego 2020/2021 trzecich klas Szkoły Branżowej pierwszego stopnia w ZSB
Przewiń do góry
Skip to content