sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

aktualnosci

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Zajęcia w CKZ: Od dnia 26 kwietnia br. wszystkie zajęcia będą realizowane stacjonarnie zgodnie z obowiązującym w CKZ planem nauczania, z wyjątkiem; zajęć dla uczniów szkoły branżowej […]

UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY – PILNE !!!   DOTYCZY ZAJĘĆ W CKZ I U PRACODAWCÓW INDYWIDUALNYCH   Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy Do 25 kwietnia br. młodociani pracownicy klas I i II  branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Na zajęcia […]

„Inspiracje na życie wg Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

12 kwietnia br. nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego pn. „Inspiracje na życie wg Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” organizowanego przez Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Konkurs został zorganizowany w celu uczczenia 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miał on również na celu zapoznanie uczniów z historią życia i posługi Prymasa […]

,,Nie zabijaj i nie daj się zabić”

Kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym “Nie zabijaj, nie daj się zabić” zorganizowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. W jej ramach powstał cykl 5 filmów profilaktycznych. Każdy z nich odnosi się do innego aspektu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyjaśniamy w nich najpoważniejsze […]

Wyniki konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej odbył się 11 marca na platformie Teams Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Poziom konkursu piosenki był niezwykle wysoki i wszystkie artystki wypadły znakomicie. Młode  artystki wychodziły na scenę i tworzyły  jedną  całość, na którą składały się słowo, przekaz i emocje. Przewodnicząca jury Pani Magdalena Wójcik – Gugulska  podkreśliła, że pierwszy raz podczas […]

Przewiń do góry
Skip to content