sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

KONKURSY

11 LISTOPADA – ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w teście z wiedzy na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Test odbędzie się 10 listopada 2021 roku o godz. 9.00. Zapraszamy również do konkursu plastycznego, w którym należy wykonać plakat dowolną techniką na ten sam temat. Termin wykonania […]

Finał II edycji Konkursu na plakat promującego Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

Nagrody dla zwycięzców II edycji konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021 Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył 13 października br. nagrody laureatom konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021. Konkurs pomaga popularyzować wśród uczniów mediację – skuteczną metodę rozstrzygania sporów i zachęca młodych ludzi do kreatywności. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Spośród 496 […]

Konkurs na plakat promujący MDM 2021 pn. ,,Pani mediacja – jest wśród nas”.

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, organizujemy konkurs na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.  Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację […]

Konkurs na plakat promujący Europejski Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół Budowlanych ogłaszają konkurs na plakat promujący Europejski Dzień Języków Obcych. Plakat można wykonać techniką dowolną w formacie minimum A2, indywidualnie lub w grupie maksymalnie 3 – osobowej w terminie do 20 września 2021r. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego lub niemieckiego a laureaci ocenę celującą. […]

„Inspiracje na życie wg Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

12 kwietnia br. nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego pn. „Inspiracje na życie wg Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” organizowanego przez Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Konkurs został zorganizowany w celu uczczenia 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miał on również na celu zapoznanie uczniów z historią życia i posługi Prymasa […]

Wyniki konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej odbył się 11 marca na platformie Teams Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Poziom konkursu piosenki był niezwykle wysoki i wszystkie artystki wypadły znakomicie. Młode  artystki wychodziły na scenę i tworzyły  jedną  całość, na którą składały się słowo, przekaz i emocje. Przewodnicząca jury Pani Magdalena Wójcik – Gugulska  podkreśliła, że pierwszy raz podczas […]

“Wielkanocne różności” – rozstrzygnięcie konkursu

9 kwietnia rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pn. „Wielkanocne różności” organizowany przez Hufiec Pracy w Opolu dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5  oraz Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Od 29 marca młodzież przesyłała wykonane osobiście zdjęcia związane z Wielkanocą. W czasie stanu epidemii oprócz waloru artystycznego, konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży do aktywności nie […]

Konkurs “Wielkanocne różności”

Współpracujący ze szkołą Hufiec Pracy w Opolu ogłasza konkurs dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Na adres mailowy: hpop@ohp.opole.pl należy przesłać zdjęcie związane ze świętowaniem Wielkanocy, w szczególności: tradycje i zwyczaje Wielkiego Tygodnia, przygotowania do śniadania wielkanocnego, Świętowanie Wielkanocy, Lany Poniedziałek – śmigus-dyngus.   Oprócz zgodności z […]

Przewiń do góry
Skip to content