sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Technik technologii drewna

    Technik technologii drewna jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem:

 • wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich,
 • sporządzaniem dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej,
 • obsługą obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna,
 • oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

          Nauka w szkole trwa 2 lat, skierowana jest do absolwentów szkoły zawodowej i  branżowej szkoły I stopnia w zawodzie stolarz, legitymujących się kwalifikacją A.13 lub AU.13 „Wytwarzanie wyrobów stolarskich”.  Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego otrzymuje kwalifikację DRM.08 „Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewno pochodnych”. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.  

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu drzewnego,
 • zakładach przemysłu meblarskiego,
 • zakładach przemysłu tartacznego,
 • firmach stolarki budowlanej,
 • zakładach renowacji mebli i stolarki budowlanej,
 • zakładach produkcji tworzyw drzewnych,
 • ramach własnej działalności gospodarczej,
 • oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.

 Technolog drewna najczęściej obejmuje stanowisko kierownicze.

Dokumenty do pobrania:

Podobny obraz Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Podobny obrazPodanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Branżowej Szkole I stopnia

Przewiń na górę
Skip to content