sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

100-lecie Powstań Śląskich

100 – LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919 – 1920 – 1921

W tym roku obchodzimy stulecie III powstania śląskiego – z tej okazji, przypominamy krótką historię walki o Śląsk w latach 1919-1921.

Powstania śląskie to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Rozpoczęły się w okresie formowania granic II Rzeczypospolitej po zakończeniu I wojny światowej. Miały wpływ na ostateczny kształt II RP, gdyż odzyskiwana od końca 1918 roku polityczna państwowość nie miała ściśle wytyczonych granic.

I powstanie śląskie rozpoczęło się 16 sierpnia1919 roku w związku z aresztowaniem śląskich przywódców POW i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru i represji niemieckich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I powstania śląskiego była masakra górników z kopalni Mysłowice. Powstanie nie było odpowiednio przygotowane, 24 sierpnia Alfons Zgrzebniok, główny komendant I powstania śląskiego widząc, że nie ma szans na zdobycie większej ilości amunicji, a pomoc nie nadejdzie, wydał rozkaz zaprzestania walk. Mimo klęski w walce, powstanie zwróciło uwagę opinii publicznej i polityków na Górny Śląsk.

II powstanie śląskie wybuchło w nocy 19/20 sierpnia 1920 roku. Wymierzone było w we władze administracyjne prowincji, w których dominowali Niemcy. Celem powstania było też zapewnienie bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej. Rozpoczęło się po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej. II powstanie nie było spontanicznym zrywem, ale zorganizowanym działaniem. Do walki wezwał  Wojciech Korfanty, jako akt poparcia dla działań Powstańców rozpoczął się na Górnym Śląsku strajk generalny. Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, na czele którego stał Alfons Zgrzebniok, nakazało niezwłoczne rozpoczęcie działań bojowych w kilku okręgach wojskowych. Głównym celem II powstania śląskiego było wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z obszaru plebiscytowego. Cel ten został zrealizowany.

III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i było największym zrywem powstańczym Ślązaków w XX w. W czasie III powstania doszło do dwóch dużych bitew powstańców z Niemcami w rejonie Góry Świętej Anny i pod Olzą. Były to najkrwawsze starcia w czasie powstań śląskich.

W wyniku III powstania śląskiego obszar przyznany Polsce powiększony został do ok.30% spornego terytorium z Katowicami włącznie. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla, a uzyskane tereny miały ogromne znaczenie dla gospodarki odrodzonej II Rzeczypospolitej.

 

100-lecie Powstań Śląskich
Przewiń do góry
Skip to content