sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

komunikaty

Liceum dla dorosłych oraz Branżowa Szkoła 2 stopnia Nr 2 – terminy zjazdów!!!

Uwaga słuchacze szkół dla dorosłych Terminy pierwszego zjazdu 1LO, 3LO, 1BSIIst – 03-04.09.2021 r. –  w dniu 03.09 zajęcia zaczynają się o 15:30 2LO, 2BSIIst – 10-11.09.2021 r. – w dniu 10.09 zajęcia zaczynają się o 15:30   Szczegółowy plan zajęć na zjazdach wrześniowych dostępny jest dla: Branżowej Szkoły II stopnia kliknij link ——-  Plan […]

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Zajęcia w CKZ: Od dnia 26 kwietnia br. wszystkie zajęcia będą realizowane stacjonarnie zgodnie z obowiązującym w CKZ planem nauczania, z wyjątkiem; zajęć dla uczniów szkoły branżowej […]

UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY – PILNE !!!   DOTYCZY ZAJĘĆ W CKZ I U PRACODAWCÓW INDYWIDUALNYCH   Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy Do 25 kwietnia br. młodociani pracownicy klas I i II  branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Na zajęcia […]

UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY – PILNE !!! DOTYCZY ZAJĘĆ W CKZ I U PRACODAWCÓW INDYWIDUALNYCH   Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy Do 18 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – […]

UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY – PILNE !!! DOTYCZY ZAJĘĆ W CKZ I U PRACODAWCÓW INDYWIDUALNYCH   Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – […]

Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy

Zadbaliśmy o wszystkich uczniów teraz czas na nauczycieli.  😊😊😊😊 Wszyscy nauczyciele  Zespołu Szkół Budowlanych otrzymają laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu  Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy. Składamy podziękowania dla Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Lesława Tomczaka Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wspierania Edukacji, Pana Bartłomieja Piechaczka kierownika projektu wraz z całym zespołem.

Przewiń do góry
Skip to content