sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Konkurs “Sławni Austriacy”

W związku ze zbliżającą się Wiosną Austriacką organizowaną  przez Bibliotekę Austriacką w Opolu. Nauczyciele języka niemieckiego w ZSB ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt. “Sławni Austriacy”, którzy rozsławili swój kraj na całym świecie, a przede wszystkim wnieśli bardzo wiele do świata nauki, sztuki, muzyki i literatury.

   LITERATURA
Handke, Peter (ur. 1942)
Jelinek, Elfriede (ur. 1946)
Kafka, Franz (1883-1924)
Kraus, Karl (1874-1936)
Musil, Robert (1880 – 1942)
Roth, Joseph (1894-1939)
Bachmann, Ingeborg (1926 – 1973)
Bernhard, Thomas (1931-1989)

  MUZYKA
Haydn, Joseph (1732 – 1809)
Kálmán, Emmerich (1882 – 1953)
Lehár, Franz (1870 – 1948)
Mahler, Gustav (1860 – 1911)
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756 – 1791)
Schubert, Franz (1797 – 1828)
Strauß, Johann – ojciec (1804 – 1849)
Strauß, Johann (1825 – 1899)
Bruckner, Anton (1824 – 1896

 SZTUKA, TEATR I FILM
– Sztuka
Hundertwasser, Friedensreich (1928 – 2000)
Klimt, Gustav (1862 – 1918)
Kokoschka, Oskar (1886-1966)
Schiele, Egon (1890-1918)
– Teatr i film
Nestroy, Johann Nepomuk Eduard Ambrosius (1801 – 1862)
Schneider, Romy (1938-1982)
Werner, Oskar (1922-1984)

   CELE KONKURSU

 1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat  historii i kultury Austrii ( szczególnie na temat znanych Austriaków, którzy rozsławili swój kraj na całym świecie) .
 2. Wzbogacenie zainteresowań uczniów językiem niemieckim.
 3. Wdrożenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji (telewizji, Internetu, czasopism, publikacji).
 4. Krzewienie kultury państw niemieckojęzycznych oraz motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o języku poprzez udział w konkursie.
 5.   Rozwijanie u uczniów umiejętności graficznego opracowania pozyskanych materiałów w postaci prezentacji multimedialnych.

  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Budowlanych
 2. Ocenie podlegać będą następujące kryteria: poprawność językowa, zawartość merytoryczna, oprawa graficzna i multimedialna. Prezentacje powinny być wykonane za pomocą programu PowerPoint, wyłącznie w języku niemieckim, – zawierać od 20 do max. 30 slajdów, zdjęcia  – slajdy mogą mieć oprawę muzyczną i ogólne hasła, – czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
 3. Komisja Konkursowa oceniać będzie zarówno oryginalność jak i poprawność językową prezentacji.
 4. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20.03.2021r. na adres lucyna.magierowska@zsbopole.pl
 5. Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową o terminie podsumowania konkursu. Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adresy: lucyna.magierowska@zsbopole.pliwona.kuczynska@zsbopole.pl , rafal.brachmanski@zsbopole.pl
 6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego o wadze sprawdzianu.
 7. Laureaci konkursu otrzymają ocenę celującą z języka niemieckiego o wadze sprawdzianu.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Lucyna Magierowska – Siruk
Iwona Kuczyńska
Rafał Brachmański

Konkurs “Sławni Austriacy”
Przewiń do góry
Skip to content