sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

KONKURS filmowy – “Będę mistrzem w swoim zawodzie”

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Branżowej I stopnia.

Zadaniem konkursowym jest nakręcenie  krótkiego filmu pokazującego w jaki sposób postrzegasz wybrany przez siebie zawód, jak wygląda kształcenie zawodowe w szkole (np. pracownie, sprzęty, zajęcia), jak przebiega nauka zawodu na zajęciach praktycznych u pracodawcy oraz inne pomysły związane z wybranym zawodem.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół branżowych I stopnia Miasta Opola.
 2. Autorem filmu może być zespół danej klasy, przedstawiciele kilku klas połączeni w zespoły lub uczeń będący przedstawicielem klasy.
 3. Do konkursu każda grupa / przedstawiciel klasy z danej szkoły może przesłać jeden film.
 4. Długość filmu (czas) nie powinien przekroczyć 5 minut.
 5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 1. Film powinien zawierać tytuł oraz napisy końcowe z nazwą szkoły i grupy (klasy).
 1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 • wartość merytoryczna
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • poczucie humoru
 • technika

Pracę należy przesłać na e-mail: doradca.zawodowy@zsbopole.pl

ZACHĘCAMY GORĄCO, do wygrania wartościowe nagrody.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego projektu „Budowanie kariery  zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, nr RPO nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

KONKURS filmowy – “Będę mistrzem w swoim zawodzie”
Przewiń na górę
Skip to content