sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Wirtualne Dni Otwarte

Ósmoklasisto zapraszamy Cię oraz Twoich rodziców na Wirtualny Dzień Otwarty ZSB Opole!

  • Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych kierunkach kształcenia w Publicznym Technikum nr 6?

 Dołącz do nas w dniu 12.05 od 17.00 do 18.00.

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będziesz mógł:

  • zapoznać się z oferowanymi zawodami: Technik aranżacji wnętrz-Tylko u nas!, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa;
  • spotkać się ze swoimi przyszłymi nauczycielami przedmiotów zawodowych;
  • zdobyć wiele informacji o naszej szkole i zasadach rekrutacji;
  • porozmawiać z uczniami naszej szkoły.

Aby dołączyć do spotkania kliknij w link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3048670d919c4101a0db08a6a49e44f2%40thread.tacv2/1620311192677?context=%7b%22Tid%22%3a%2248548147-85cb-4988-b1d1-900122c0c657%22%2c%22Oid%22%3a%2234d818da-73b5-495e-83f0-31e72c8cf0bf%22%7d  

  • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z naszych kierunków Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 oraz uzyskać informacje na temat praktyk?

Dołącz do nas w dniu 13.05 od 17.00 do 18.00.

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będziesz mógł:

  • spotkać się ze swoimi przyszłymi nauczycielami przedmiotów zawodowych;
  • zdobyć wiele informacji o naszej szkole i zasadach rekrutacji;
  • porozmawiać z uczniami naszej szkoły;
  • uzyskać informacje dotyczące praktyk od kierownika kształcenia praktycznego

Aby dołączyć do spotkania kliknij w link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3048670d919c4101a0db08a6a49e44f2%40thread.tacv2/1620311732911?context=%7b%22Tid%22%3a%2248548147-85cb-4988-b1d1-900122c0c657%22%2c%22Oid%22%3a%2234d818da-73b5-495e-83f0-31e72c8cf0bf%22%7d

Zapraszamy!

Wirtualne Dni Otwarte
Przewiń do góry
Skip to content