sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia w CKZ:

Od dnia 26 kwietnia br. wszystkie zajęcia będą realizowane stacjonarnie zgodnie z obowiązującym w CKZ planem nauczania, z wyjątkiem;

zajęć dla uczniów szkoły branżowej ZSB, które będą odbywały się w następującym układzie:

  • klasa III E: w środy i czwartki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w piątki w formie zdalnej,
  • klasa III C: w poniedziałki i wtorki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w środy formie zdalnej,
  • klasa  II C: w środy, czwartki i piątki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w poniedziałki i wtorki w formie zdalnej.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewiń do góry
Skip to content