sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

UWAGA UCZNIOWIE I PRACODAWCY – PILNE !!!   DOTYCZY ZAJĘĆ W CKZ I U PRACODAWCÓW INDYWIDUALNYCH

 

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 25 kwietnia br. młodociani pracownicy klas I i II  branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Na zajęcia praktyczne u pracodawców oraz do CKZ wracają uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewiń do góry
Skip to content