sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

MISTRZOSTWA MIASTA OPOLA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Mistrzostwa Opola w Narciarstwie Alpejskim

Organizator:   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,

Urząd miasta Opola,

Wydział WFiF Politechniki Opolskiej.

Termin Mistrzostw:   19.02.2021 (piątek) – Licealiada
Miejsce Mistrzostw: Zieleniec

Zgłoszenia: Szkoła ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników. Imienne zgłoszenia do zawodów (na załączonym druku) przyjmowane będą w sekretariacie MOS Opole, ul. Katowicka 14 (sekretariat@mos.opole.pl) do dnia 12.02.2021 r. (piątek) do godz. 10.00

Transport: Organizator zapewnia nieodpłatny transport dla każdej ze zgłoszonych szkół liczącej maksymalnie 4 osoby ( np. 2 chł + 2 dz) oraz 1 opiekuna.

Pozostali zgłoszeni zawodnicy dojeżdżają na własny koszt.

Przebieg zawodów: Zawody rozgrywane będą w konkurencji slalom gigant w kategorii indywidualnej oddzielnie dla chłopców i dziewcząt. Wszyscy uczestnicy zawodów na czas ich trwania otrzymają numery startowe. Kolejność startu zostanie ustalona drogą losowania w dniu zawodów. Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz przejazdu po trasie slalomu przez innych zawodników. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy, którzy nie stawią się na miejsce startu zostaną dyskwalifikowani. O kolejności końcowej decydować będzie suma czasów dwóch przejazdów.

Nagrody: Uczestnicy zawodów za zajęcie I –III miejsca otrzymają medale i dyplomy.

Inne: Szczegółowe informacje dotyczące programu Mistrzostw, miejsca rozgrywania zawodów, kosztów karnetu oraz miejsca i godziny zbiórki podane zostaną w komunikacie nr 2 (12.02.2021 r.)

Uwagi: Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nie ujętych regulaminem zawodów.

 

                      Program Mistrzostw Opola w Narciarstwie Alpejskim

19.02.2021 (piątek)

Kategorie:

ID – rocznik 2011 i mł. dz + chł

ID – rocznik 2008-2010 dz + chł

IMS – rocznik 2006-2007 dz + chł

Godz. 10.00 weryfikacja, odprawa techniczna, losowanie

Godz. 11.00 start I przejazdu

Godz. 12.30 start II przejazdu

Godz. 15.30 zakończenie zawodów

Uwagi: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH DO p. SOWY do 11.02.21r.

MISTRZOSTWA MIASTA OPOLA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
Przewiń do góry
Skip to content