sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Spotkanie z pracodawcami w Budowlance.

Zespół Szkół Budowlanych przy wsparciu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Izby Rzemieślniczej w Opolu zorganizował 18 lutego b.r. spotkanie z pracodawcami zatrudniającymi uczniów Branżowej Szkoły I st. nr 5 poświęcone zmianom w przepisach dotyczących zatrudnienia pracowników młodocianych w obecnym roku szkolnym oraz zacieśnieniu współpracy z OHP. Spotkaniu przewodniczyła Pani Dyrektor ZSB mgr inż. Violetta Szczepkowska. W spotkaniu uczestniczyły również Pani Agata Nowicka z Izby Rzemieślniczej w Opolu, Pani Aleksandra Lubczańska z Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz doradcy zawodowi Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Celem spotkania było przybliżenie pracodawcom zmian w przepisach dotyczących zatrudnienia pracowników młodocianych, które weszły w życie wraz z początkiem obecnego roku szkolnego, zmian dotyczących egzaminu czeladniczego oraz zacieśnieniu współpracy z OHP na polu kontaktów z pracodawcami. Pani Agata Nowicka z Izby Rzemieślniczej w Opolu przedstawiła problemy i tematykę dotyczącą przebiegu, organizacji i dalszych perspektyw dotyczących egzaminów czeladniczych. Pani Aleksandra Lubczańska z Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości przedstawiła w swoim wystąpieniu zmiany dotyczące zatrudnienia pracowników młodocianych. Dyrektor ZSB Pani mgr inż. Violetta Szczepkowska oprócz przewodniczeniu spotkaniu przedstawiła zebranym model współczesnego ucznia-pracownika młodocianego wraz z rozwojem kluczowych kompetencji na rynku pracy. Na spotkaniu przedstawiono ofertę edukacyjną szkoły, zasady organizacji kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami branży budowlanej i nie tylko. Pracodawcy wskazywali swoje pomysły na wspólne działanie dotyczące skuteczności kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego). Na spotkaniu podjęto również problematykę kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do przyjmowania uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz zmian na tym polu.Najważniejszą częścią spotkania była gorąca dyskusja, w trakcie której zwrócono uwagę na kompetencje i umiejętności uczniów najbardziej oczekiwane na rynku pracy. Podkreślono ważność kształcenia zawodowego i współpracy szkół z pracodawcami dla lokalnej gospodarki oraz konieczność włączenia się pracodawców w tworzenie programów nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktycznych programów nauczania dla zawodów. Podkreślono też wartość współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcami w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Spotkanie z pracodawcami w Budowlance.
Przewiń na górę
Skip to content