sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

UWAGA! ZDALNE NAUCZANIE od 23.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie

informuję, że od dnia 23.10.2020 r. do minimum dnia 30.10.2020r. na podstawie pozytywnej opinii PPIS w Opolu i zgody Organu Prowadzącego, zawieszam zajęcia we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu (łącznie ze szkołami dla dorosłych).

Oznacza to, ze szkoła przechodzi na nauczanie zdalne – zajęcia będą realizowane poprzez platformę MOODLE i portal TEAMS.

Opracowywany już jest nowy plan lekcji dla poszczególnych klas., który będzie obowiązywał od poniedziałku 26.10.2020r.

Przedmioty zawodowe – pracownie przedmiotowe nauczane w formie zajęć praktycznych będą odbywać się  w szkole dla klas trzecich i czwartych z zawodu technik aranżacji wnętrz, po jednym dniu w tygodniu.

Wszyscy uczniowie mający zajęcia praktyczne w CKZ uczęszczają na nie zgodnie z wyznaczonymi dniami.

Młodociani pracownicy-uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 5- odbywają praktyki w formie dotychczasowej u swoich pracodawców.

Wszystkie postanowienia  zgodnie z aktualnym rozporządzeniem COVID-19.

Proszę o systematyczne sprawdzanie informacji na stronie internetowej i w e-dzienniku.

Proszę się również w razie potrzeby kontaktować z nami przez e- dziennik i telefonicznie.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Violetta Szczepkowska

UWAGA! ZDALNE NAUCZANIE od 23.10.2020 r.
Przewiń do góry
Skip to content