sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100- ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II – PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Z okazji zbliżającej się 100 – rocznicy urodzin Jana Pawła II – patrona naszej szkoły zapraszamy wszystkich uczniów do wykonania pracy plastycznej związanej z osobą Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II.

Wykonanie pracy będzie pięknym znakiem uczestnictwa w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły.

W związku z zaistniałą sytuacją, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po powrocie do szkoły lub w innej formie.

Zachęcamy  do przesyłania zdjęć swoich prac na adres e-mailowy nauczyciela katechety do 31 maja 2020 r. Prace te zostaną umieszczone w galerii na stronie szkoły (Przekazując prace plastyczną uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.)

Regulamin konkursu plastycznego

TEMAT KONKURSU:

 „Święty Jan Paweł II –

“CZŁOWIEKA TRZEBA MIERZYĆ MIARĄ SERCA”

1.ORGANIZATORZY KONKURSU:
Ksiądz Grzegorz Bławicki 
Elżbieta Studnicka

2.ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im.
Papieża Jana Pawła II w Opolu

3.CELE KONKURSU:

– Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II.

– Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

– Pamięć o 100. urodzinach Karola Wojtyły.

– Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

– Kształtowanie postaw religijno-patriotycznych.

– Ukazanie św. Jan Paweł II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży i dorosłych.

– Promowanie młodych talentów.

  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

– Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.

– Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.

– Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).

– Pobudzenie do twórczego myślenia młodzieży.

– Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

5.TECHNIKA WYKONANIA:

– Praca konkursowa może być wykonana tylko indywidualnie.

– Technika dowolna: rysunek, malarstwo, płaskorzeźba, wypalanie w drewnie, witraż,  dowolny materiał, bez używania materiałów nietrwałych z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.

– Format prac A3

  1. KRYTERIA OCENY PRAC:

– Wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne.
– Wkład pracy.
– Samodzielność wykonania pracy.
– Zgodność pracy z tematyką.

Na odwrocie należy podpisać pracę podając dane autora pracy:imię, nazwisko, wiek (klasę),

7.TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:

2-4 dni po wznowieniu lekcji w szkole.

– Termin przesłania zdjęcia pracy: do 31 maja 2020 r. na adres:

Ksiądz Grzegorz Bławicki grzegorz.blawicki@zsbopole.pl
Elżbieta Studnicka 
elzbieta.studnicka@zsbopole.pl.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 100- ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II – PATRONA NASZEJ SZKOŁY
Przewiń do góry
Skip to content