sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Wiadomości ogólne

Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią formę kształcenia zawodowego dla dorosłych. Pozwalają one w prosty sposób i nieodpłatnie uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje formalne w wybranym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą:

  • uzupełnić swoje wykształcenie
  • potwierdzić kwalifikacje formalne do wykonywania pracy zawodowej
  • wzmocnić własną pozycję zawodową.
  • zdobyć nowy zawód i dzięki temu zyskać możliwość uzyskania nowej pracy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie wybranej kwalifikacji. Osoba kończąca kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się w Naszej Szkole. Egzamin organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, która wydaje państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodową. Dyplom jest uznawany zarówno na terenie Polski, jak i  krajów Unii Europejskiej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczej oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej, pozwalającej na przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie na poziomie technika, otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.

Przewiń na górę
Skip to content