sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Projekty unijne

PROJEKT BKZ III edycja

 Informacja na stronę_BKZ-2 edycja
regulamin na stone


Uwaga!!! Nowy projekt!!! Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

KZRP-3 ulotka

 

PROJEKT  PARTNERSKI,  CZYLI  SŁOWACY  W  OPOLU…

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w zeszłym roku podpisał Porozumienie Partnerskie ze Średnią Szkołą Budowlaną ze słowackiej Żyliny. Porozumienie objęło m.in. organizowanie wymian młodzieży w ramach projektów unijnych. I tak też się stało – obecnie nasza młodzież w ramach projektu POWER Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – edycja II przebywa na stażu w Żylinie, kolejna już szykuje się do wyjazdu. Ale droga nie prowadzi tylko w jedną stronę – i do nas przyjeżdżają uczniowie słowaccy. I o tym słów parę…

15 października 2017 w ramach projektu Erasmus+ przyjechała do nas na dwa tygodnie grupa słowackich instalatorów, by zdobyć wiedzę na temat alternatywnych źródeł energii. ZSB zorganizowało dla nich cały pobyt: zakwaterowanie, wyżywienie, praktyczną naukę zawodu oraz czas wolny. W ramach stażu zawodowego Słowacy odbyli zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego, warsztaty w ZSB, szkolenie w firmie Hewalex (Czechowice-Dziedzice) oraz zwiedzanie zakładu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny (ECO S.A.). Ale projekty to nie tylko kształcenie zawodowe, wobec czego przygotowaliśmy dla naszych gości bogate zajęcia na czas wolny. Uczestnicy stażu zwiedzili Opole i Kraków, byli w Aquaparku we Wrocławiu, grali w kręgle, bilard i paintball. Na koniec pobytu otrzymali certyfikaty, które z pewnością przydadzą się w ich życiu zawodowym.

Dlaczego warto tworzyć projekty wymian uczniowskich? Ponieważ wszyscy odnosimy z nich korzyści. Szkoły uczą się nowych metod pracy, poszerzają swoją ofertę edukacyjną, uczestnicy zdobywają nowe kompetencje zawodowe, które będą ich dodatkowym atutem na rynku pracy, otwierają się na inne kultury, rozwijając swą europejskość, uczą się też języków obcych, niezbędnych we współczesnym świecie.

Podsumowując, zbliża się termin składania nowych wniosków projektowych i my wiemy już, że kolejny raz będziemy się starać o wzięcie w nich udziału…

 

 

Tytuł projektu Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.02-16-0018/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie 30 marca 2017 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Miasto Opole
Partnerzy Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska
Realizator projektu Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
Wartość projektu ogółem 2 794 777,26 (Miasto Opole – 1 714 139,34 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 2 794 777,26 PLN (Miasto Opole – 1 714 139,34 PLN)
Wartość dofinansowania 2 514 105,26 PLN (Miasto Opole – 1 512 757,34 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.2017 r. do 02.2019 r.

 

 

Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej  (Opole: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO oraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 49 nauczycieli.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe
w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się utworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.

W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których planuje się studia podyplomowe pn. “Technologie informacyjne w dydaktyce”. W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się także udział nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych oraz w szkoleniach doskonalących  w zakresie tematyki związanej z nauczanym przez nich zawodem.

Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dodatkowo przewiduje się organizację wyjazdowych obozów naukowych połączonych z możliwością poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż oraz warsztatów kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy m.in. pracy zespołowej.

W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Przewiń do góry
Skip to content