sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Klasy wielozawodowe

NOWOŚĆ zawód patronacki elektryk

Patronat nad zawodem sprawuje firma TAURON Dystrybucja S.A

Klas wielozawodowa

umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów.Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

W naszej szkole, w ramach branżowej szkoły I stopnia, możesz kształcić się w wielu zawodach, np:

 • dekarz
 • cieśla
 • elektryk
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter izolacji przemysłowych
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • wiele innych, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.
Przewiń na górę
Skip to content