sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Egzamin maturalny

1. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2021 roku

2. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w 2021 roku

3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2021 roku

4. Komunikat o w sprawie szczegółowych dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021

5. Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 roku

6. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

7. Opłaty za egzamin maturalny

 

DEKLARACJE:

Deklaracja 1 – dla:

  1. ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  2. absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Deklaracja 2 – dla:

  1. Deklaracja dla absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
  2. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
  3. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
  4. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
  6. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja 3 – dla:

  1. Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content