sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2

Do szkoły przyjmowani są uczniowie poprzez osobiste zapisy w punkcie naboru szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Nauka jest całkowicie bezpłatna i prowadzona w systemie zaocznym – zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu w piątek i sobotę. Nasi nauczyciele prowadzą również zajęcia na platformie internetowej, słuchacz nie musi uczestniczyć we wszystkich zjazdach bo ma możliwość nauki zdalnej.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2  kształci w zawodach:

a) branży budowlanej:

b) branży drzewno-meblarskiej:

 

Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od  roku szkolnego 2012/2013.

Branżowa szkoła II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci szkoły branżowej II stopnia otrzymują takie samo świadectwo dojrzałości co absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum.

TERMINY REKRUTACYJNE: 2022/23

Uwaga! W celu przesunięcia strony z terminami rekrutacyjnymi należy posługiwać się strzałkami góra/dół jak na załączonym zdj.

Terminy rekrutacyjne Branżówa szkoła II stopnia nr 2

Kandydaci składają w szkole następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej II stopnia,
  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia,
  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.

Dokumenty do pobrania:

Podobny obraz Podanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Podobny obrazPodanie do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 po Branżowej Szkole I stopnia

Przewiń na górę
Skip to content