ZASADY ZGŁOSZENIA FORMULARZA (PODANIA) ELEKTRONICZNEGO DO SZKOŁY 

  1. W formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata.
  2. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
  3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
  4. Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić 90 pkt (razem z egzaminem gimnazjalnym lub szkoły podstawowej).
  5. Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).

Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do Publicznego Technikum nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

  • § Warunki szczegółowe rekrutacji wynikają z Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020