Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

1/ Dla absolwentów gimnazjum:

Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru (tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 13 maja – 21 czerwca 2019 r.

 • Rekrutacja uzupełniająca do 16 lipca 2019 r.

 • wymagane dokumenty:– wniosek rekrutacyjny- dwa zdjęcia- karta zdrowia
 • założenie konta elektronicznego przez absolwenta gimnazjum odbywa się pod adresem https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

2/ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 • 21-25 czerwca 2019 r. 

3/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Od 26 czerwca 2019 r. 

 • Termin uzupełniający do 21 lipca 2019 r.

4/ Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :

 • 11 lipca 2019 r.

 • Termin uzupełniający do 6 sierpnia 2019 r.

5/ Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 • 11 – 15 lipca 2019 r. 

 • Termin uzupełniający 26 – 28 sierpnia 2019 r. 

6/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego albo kandydata pełnoletniego  woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • od 11 lipca – 15 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)

 • termin uzupełniający od 26 – 28  sierpnia 2019 r.

5/ Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 • 16 lipca 2019 r. o godz. 12.00

 • termin uzupełniający 30  sierpnia 2019 r. godz. 12:00

 

2/ Dla absolwentów szkoły podstawowej:

Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru (tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 13 maja – 21 czerwca 2019 r.

 • Rekrutacja uzupełniająca do 16 lipca 2019 r.

 • wymagane dokumenty:– wniosek rekrutacyjny- dwa zdjęcia- karta zdrowia
 • założenie konta elektronicznego przez absolwenta szkoły podstawowej odbywa się pod adresem https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

2/ Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu.

 • 21-25 czerwca 2019 r. 

3/ Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Od 26 czerwca 2019 r. 

 • Termin uzupełniający do 21 lipca 2019 r.

4/ Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych :

 • 11 lipca 2019 r.

 • Termin uzupełniający do 6 sierpnia 2019 r.

5/ Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

 • 11 – 15 lipca 2019 r. 

 • Termin uzupełniający 26 – 28 sierpnia 2019 r. 

6/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego albo kandydata pełnoletniego  woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • od 11 lipca – 15 lipca 2019 r. (do godz. 12.00)

 • termin uzupełniający od 26 – 28  sierpnia 2019 r.

5/ Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 • 16 lipca 2019 r. o godz. 12.00

 • termin uzupełniający 30  sierpnia 2019 r. godz. 12:00

 • § Powyższe terminy są zgodne z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 określonymi w Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020
  Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. (cała treść zarządzenia dostępna pod linkiem Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty