sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Nowość – Technik budownictwa z zarządzaniem nieruchomościami

Zawód, który daje gwarancję pracy !!!

 

Nasze atuty:

 • patronat nad zawodem przez  Firmy OPEX i ENERGOPOL TRADE ( uczeń zyskuję mi.in. profesjonalną opiekę  zawodową przez najlepszych inżynierów budowlanych w woj. opolskim),
 • staże oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach budowlanych 
 • rewelacyjne wyposażona baza dydaktyczna szkoły m.in  minikoparka, 
 • i wiele więcej…

 

 

Charakterystyka zawodu:

technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12.kich i tynkarskich:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.14.:
1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych;
 • Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych;
 • Montaż konstrukcji budowlanych;
 • Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych;
 • Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych;
 • Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • państwowy nadzór budowlany,
 • biuro projektów,
 • prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Podobny obraz      Podanie do Publicznego Technikum nr 6

Przewiń na górę
Skip to content