sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Sprzedawca

Napis ZSB

SPRZEDAWCA

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej , hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży.  Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

  • uczciwość
  • rzetelność
  • sumienność
  • wysoka kultura osobista
  • dobra kondycja psychiczna i fizyczna
  • komunikatywność
  • systematyczność
  • podzielność uwagi
  • samodzielność
  • dobra organizacja pracy
  • cierpliwość
  • dokładność
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • znajomość sprzedawanych produktów.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • profesjonalnej obsługi nabywców produktów,
  • organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii , p.poż i ochrony środowiska,
  • przyjmowania dostaw towarów i przygotowania ich do sprzedaży,
  • prowadzenia dokumentacji sprzedaży,
  • obsługi urządzeń sklepowych.

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kursów zawodowych.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia  ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Sprzedawca znajdzie zatrudnienie:

  • w kioskach,
  • na targowiskach;
  • w sklepach,
  • w marketach i supermarketach,
  • w magazynach,
  • hurtowni,
  • we własnej firmie,
  • prowadząc działalność gospodarczą na rzecz większych firm.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę:

  • w branżowej szkole II stopnia,
  •  w formie innych kursów kwalifikacyjnych,
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
Przewiń na górę
Skip to content