sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

PSP ważne informacje

UWAGA:

Wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych do 8 listopada 2020 r.uczą się zdalnie.

Zajęcia teoretyczne i ogólnokształcące realizowane są zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem Teams i platformy Moodle, obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Plan lekcji nie ulega zmianie. Należy na bieżąco śledzić informacje na stronie szkoły.

Zgodnie z Art. 15f Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

“W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”

 


 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 8A i 8B

odbędą się w dniu 10.09.2020r. o godz. 16:00

według grafiku:

Klasa Wychowawca Numer sali
8A B. Rzadkowska-Kawałko 46A
8B A Pilarski 46B

Spotkaniom towarzyszą wychowawcy Hufca Pracy Opole

Przewiń do góry
Skip to content