sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Operator obrabiarek skrawających

Napis ZSB

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, który łączy w sobie umiejętności operatorów centrów obróbkowych, tokarza, frezera i szlifierza. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje  uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie – posługując się dokumentacją technologiczną.

  • zręczność rąk i palców
  • spostrzegawczość
  • uzdolnienia techniczne
  • komunikatywność (kontakt z klientami i kontrahentami)
  • wytrwałość
  • cierpliwość
  • dokładność
  • zdolność koncentracji
  • podzielność uwagi
  • zdolność do pracy w szybkim tempie
  • umiejętność współdziałania i pracy w zespole.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,

  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,

  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,

  • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

  • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających:

  • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
  • wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kursów zawodowych.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia  ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
  • działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem,
  • we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
  • firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • przedsiębiorstwach produkujących lub eksploatujących maszyny budowlane, samochody i ciągniki,
  • zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę:

  • w branżowej szkole II stopnia,
  •  w formie innych kursów kwalifikacyjnych,
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
Przewiń na górę
Skip to content