sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Monter stolarki budowlanej

Napis ZSB

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Monter stolarki budowlanej to zawód, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np.  montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż okien, parapetów, schodów, balustrad, witryn, bram i fasad w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej a także obejmuje wykonywanie drobnych prac murarsko – tynkarskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy rozszerzyliśmy kierunek  o wybrane systemy dekarstwa w tym montaż okien i wyłazów dachowych i podstawowe zadania związane z kryciem dachów.

  • brak lęku wysokości
  • wyobraźnia przestrzenna
  • umiejętność koncentracji uwagi i podzielności uwag
  • odpowiedzialność
  • zdyscyplinowanie
  • sprawność układu kostno – stawowego.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie monter stolarki okiennej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • posługiwania się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, 
  • doboru i przygotowywania materiałów do robót montażowych, 
  • użytkowania maszyn, narzędzi oraz sprzętu do robót montażowych, 
  • wykonywania montażu różnych typów stolarki budowlanej takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty, 
  • wykonywania konserwacji, napraw, renowacji i rozbiórki różnych typów stolarki budowlanej, 
  • oceniać jakość wykonywanych robót montażowych, 
  • wykonywania obmiarów robót montażowych oraz kalkulacji kosztów wykonania, 
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,  
  • stosowania przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej , prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, 
  • posługiwania się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

BUD.10 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej:

  • montowanie, demontowanie i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych,
  • montowanie, demontowanie i naprawy okien dachowych i włazów stropowych,
  • montowanie, demontowanie i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
  • montowanie, demontowanie i naprawy bram,
  • montowanie, demontowanie i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kursów zawodowych.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia  ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Monter stolarki okiennej znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach budowlanych,

  • przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i montażem stolarki budowlanej,

  • we własnym warsztacie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę:

  • w branżowej szkole II stopnia,
  •  w formie innych kursów kwalifikacyjnych,
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Przewiń na górę
Skip to content