sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Odnawialne źródła energii
– to najnowsze trendy w energetyce oszczędnościowej
Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:
 • montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
 • montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych
  i kuchniach,
 • definiowania usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
 • wykonywania prac demontażowych
 • nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Miejsca pracy:

 • zakłady usługowe świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych
 • zakłady rzemieślnicze
 • zakłady gospodarki komunalnej
 • ciepłownie, elektrownie
 • własna firma

 

 

 

Przewiń na górę
Skip to content