sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Napis ZSB

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Monter sieci i instalacji sanitarnych zajmuje się montowaniem sieci cieplnych podziemnych i nadziemnych, sieci gazowych i wodnokanalizacyjnych. Do jego zadań należy również wykonywanie z rur (stalowych lub innych tworzyw) przewodów sieci cieplnych, instalowanie urządzeń technicznych na sieciach deszczownianych oraz urządzeń technicznych przepompowni, a także wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych naziemnych i podziemnych. Monter sieci i instalacji sanitarnych układa przewody gazowe w otwartym wykopie, prowadzi prace związane z wykonywaniem przejść tunelowych z użyciem sprzętu mechanicznego oraz montuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne układane poza budynkami w ramach prowadzonej budowy. Może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych.

  • dobry stan zdrowia
  • odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych
  • spostrzegawczość,
  • koncentracja i podzielność uwagi
  • pełna koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • odpowiedzialność
  • sumienność
  • umiejętność współpracy w grupie
  • zrównoważenie emocjonalne
  • zrównoważenie emocjonalne
  • zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją czasu.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  • montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

  • wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
  • podstawy budownictwa
  • technologia sieci i instalacji w budownictwie
  • dokumentacja techniczna
  • język obcy zawodowy
  •  

Absolwent branżowej szkoły I stopnia  ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

   • zakładach przemysłowych i usługowych,
   • placówkach administracyjnych i oświatowych,
   • przedsiębiorstwach budowlano – montażowych,
   • innych zakładach usługowych.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę:

   • w branżowej szkole II stopnia,
   •  w formie innych kursów kwalifikacyjnych,
   • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Przewiń na górę
Skip to content