sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Mechanik pojazdów samochodowych

Napis ZSB

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich. Mechanik wykonuje swoją pracę w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. Jest
narażony na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania. Pracuje
w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu. 

  • dokładność
  • odpowiedzialność
  • podzielność uwagi
  • zdolność koncentracji uwagi
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi
  • samodzielność
  • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji
  • dobry zmysł orientacji przestrzennej
  • dobra kondycja wzrokowo – ruchowa
  • duża sprawność manualna.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie monter stolarki okiennej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia,
  • prawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
  • naprawy i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia,
  • wykonywania prac demontażowo – montażowych,
  • sprawdzania i ustawiania zbieżności kół i świateł oraz wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu,
  • mycia oraz czyszczenia części i podzespołów,
  • dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych,
  • organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
  • wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kursów zawodowych.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia  ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach budowlanych,

  • przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i montażem stolarki budowlanej,

  • we własnym warsztacie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę:

  • w branżowej szkole II stopnia,
  •  w formie innych kursów kwalifikacyjnych,
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Przewiń na górę
Skip to content