sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Elektryk

Napis ZSB

ELEKTRYK

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Do typowych zadań elektryka należy również przegląd zabezpieczeń przeciwzwarciowych, montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy oraz
wykonywanie drobnych prac montersko – ślusarskich związanych z naprawą sprzętu elektrycznego. Elektryk przygotowany jest do pracy indywidualnie i w zespole. Posiada umiejętność współpracy. Ponosi odpowiedzialność za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy elektryka jako zrutynizowanej. Obowiązki elektryka mogą się różnić zależności to od dodatkowo zdobytych umiejętności w trakcie całożyciowego kształcenia.

  • odporność na stres
  • cierpliwość
  • dokładność
  • kreatywność
  • spostrzegawczość
  • wysoka sprawność manualna
  • zainteresowania techniczne
  • wyobraźnia przestrzenna
  • koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • brak lęku przed wysokością
  • zmysł równowagi
  • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
  • zdolność podejmowania decyzji
  • podzielność uwagi
  • gotowość do ciągłej nauki
  • gotowość do pracy w szybkim tempie
  • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • montowania i naprawy instalacji elektrycznej i elektronicznej,
  • montowania maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, naprawa lub wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów,
  • wykonywania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych: napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń, rezystancji izolacji,
  • dokonywania konserwacji instalacji elektrycznych – rozpoznawania typowych uszkodzeń, dobieranie odpowiednich części zamiennych, wymiana uszkodzonych przewodów instalacji elektrycznych.

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w ramach kursów zawodowych.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia  ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Elektryk znajdzie zatrudnienie w:

  • w zakładach przemysłowych,
  • w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku),
  • w zakładach energetycznych i w elektrowniach,
  • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
  • w firmach branży budowlanej zajmujących się kompleksowym wykonawstwem budynków,
  • w firmach branży elektrycznej,
  • w zakładach świadczących usługi naprawy instalacji elektrycznych,
  • we własnej firmie.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę:

  • w branżowej szkole II stopnia,
  •  w formie innych kursów kwalifikacyjnych,
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
Przewiń na górę
Skip to content