sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Wycieczki zawodowe

Współpraca z firmą OPEX

W dniu dzisiejszym 15.05.2018r. firma OPEX sprawująca patronat nad zawodami budowlanymi w    Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu zorganizowała dla naszej młodzieży kształcącej się w zawodach budowlanych wycieczkę na  prowadzone przez siebie budowy na terenie miasta Opola. Młodzież zapoznała się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Z ciekawością wysłuchała wypowiedzi  kierowników budów na temat postępów w pracach budowlanych, stosowanych obecnie materiałach budowlanych i procesie technologicznym od wytyczenia budynków do obecnego stopnia zaawansowania prac budowlanych.

 


 

WIEDZA NA WAGĘ ZŁOTA – WYCIECZKA DO NBP W OPOLU

W ramach obchodzonego 31 października Światowego Dnia Oszczędzania, uczniowie klas: 3A i 2A udali się z wizytą do Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Opolu. Podczas warsztatów prowadzonych przez rzecznika banku – Pana Sławomira Kusza – młodzież miała okazję poznać historię bankowości w Polsce oraz uzyskać informacje o rolach i funkcjach NBP.

Kolejnym etapem warsztatów było szkolenie dotyczące zmodernizowanych zabezpieczeń banknotów, które od 2014r. znajdują się w obiegu, atakże rozpoznawania ich autentyczności. Po kilku instrukcjach uczniowie mogli zweryfikować autentyczność banknotów, co czasem okazało się nie łatwym zadaniem.

Na zakończenie  uczestnicy warsztatów zmierzyli się z realnym biznesem w grze strategicznej ,,Moja Firma” – mogli wczuć się w rolę biznesmenów i poprowadzić swoją działalność do pełnego sukcesu.

Młodzież opuściła siedzibę NBP bogatsza o nową wiedzę ze świata bankowości i finansów .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY W OPOLSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ

         W dniu 17 października 2017r. uczniowie klasy 3TA uczestniczyli w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Opolską Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Warsztaty odbywały się pod nazwą ,,Poradnik opolskiego przedsiębiorcy” i miały na celu przedstawienie narzędzi, usług i informacji biznes.gov.pl kierowanych do przyszłych i obecnych przedsiębiorców, które mogą ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej, jak również zapoznanie z możliwościami zapisania się i korzystania z bazy usług rozwojowych, warunkami korzystania z dotacji oraz pożyczek i poręczeń dostępnych w ramach instrumentów finansowych.

Warsztaty rozpoczęła przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Pani KatarzynaDwórznik, która zaprezentowała szereg praktycznych informacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawartości portalu biznes.gov.pl.

O Planie Inwestycyjnym dla Europy oraz preferencyjnym finansowaniu dla przedsiębiorców w programach ramowych UE mówił z kolei reprezentant Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii EuropejskiejPan Arkadiusz Lewicki.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z założeniami przyjętymi przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), które będzie operatorem pieniędzy przeznaczonych dla firm z Opolszczyzny na dofinansowanie szkoleń i usług doradczych dla firm i ich pracowników. W puli tych działań jest w sumie 26 mln zł., o czym mówił z-ca dyrektora OCRG Pan Dariusz Mazurczak.

Warsztaty przybliżyły uczniom procedury prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zapoznały z instytucjami, które tę działalność mogą wspierać.

 

 

Przewiń do góry