TERMINY ZJAZDÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II

I SEMESTR WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ
7 – 8 5 – 6      
    9 – 10 7 – 8

(egzamin kl. III)

11 – 12

(egzamin kl. I, II)

21 – 22 19 – 20   14 – 15

(egzamin kl. III)

18 – 19

(egzamin kl. I, II)

  26 – 27 23 – 24    
       
II SEMESTR LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
    5 – 6

(egzamin kl. III)

   
  8 – 9 12 – 13

(egzamin kl. III)

10 – 11 7 – 8

(egzamin kl. I, II)

15 – 16       14 – 15

(egzamin kl. I, II)

22 – 23 22 – 23 26 – 27 24 – 25