Zawód dla ludzi z duszą artysty!!!

Nasze atuty:

 • jedyna w Opolu  profesjonalnie wyposażona pracownia renowacji elementów architektury
 • nauczyciele z pasją  
 • atrakcyjne  praktyki zawodowe
 • i wiele więcej…

Charakterystyka zawodu: Technik renowacji elementów architektury zajmuję się przede wszystkim:

 • pracami remontowo-budowlanymi i naprawczo-renowacyjnymi zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowaniem i wykonywaniem sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznych, wykonywaniem rekonstrukcji detali architektonicznych.

Zadania zawodowe:

 • prace remontowo-budowlane
  i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, murów, tynków
  oraz detali architektonicznych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej,              
 • wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • instytucje zajmujące się ochroną zabytków kultury,
 • muzea,
 • kompleksy pałacowo-zamkowe,
 • własna firma działająca w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.