sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole | |

Nowość – Technik budownictwa z zarządzaniem nieruchomościami

Zawód, który daje gwarancję pracy !!!

 

Nasze atuty:

 • patronat nad zawodem przez  Firmy OPEX i ENERGOPOL TRADE ( uczeń zyskuję mi.in. profesjonalną opiekę  zawodową przez najlepszych inżynierów budowlanych w woj. opolskim),
 • staże oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach budowlanych 
 • rewelacyjne wyposażona baza dydaktyczna szkoły m.in  minikoparka, 
 • i wiele więcej…

Charakterystyka zawodu:

technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Zadania zawodowe:

 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych;
 • Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych;
 • Montaż konstrukcji budowlanych;
 • Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych;
 • Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych;
 • Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • państwowy nadzór budowlany,
 • biuro projektów,
 • prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content