Zawód który daje gwarancję pracy !!!

Nasze atuty:

  • patronat nad zawodem przez  Firmy OPEX i ENERGOPOL TRADE ( uczeń zyskuję mi.in. profesjonalną opiekę  zawodową przez najlepszych inżynierów budowlanych w woj. opolskim),
  • staże oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach budowlanych 
  • rewelacyjne wyposażona baza dydaktyczna szkoły m.in  minikoparka, 
  • i wiele więcej…

Charakterystyka zawodu: technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Zadania zawodowe:

  • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych,
  • wykonywanie robót budowlanych
  • koordynowanie i organizacja prac budowlanych,
  • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych,
  • sporządzanie kosztorysów robót.

Miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa budowlane,

– państwowy nadzór budowlany,

– biuro projektów,

– prowadzenie własnej firmy budowlanej.