sekretariat@zsbopole.pl (77) 474 54 54 ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

Nowość – Technik budownictwa z logistyką!!!

Zawód który daje gwarancję pracy !!!

Nasze atuty:

  • patronat nad zawodem przez  Firmy OPEX i ENERGOPOL TRADE ( uczeń zyskuję mi.in. profesjonalną opiekę  zawodową przez najlepszych inżynierów budowlanych w woj. opolskim),
  • staże oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach budowlanych 
  • rewelacyjne wyposażona baza dydaktyczna szkoły m.in  minikoparka, 
  • i wiele więcej…

Charakterystyka zawodu: technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

Zadania zawodowe:

1) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych;

2) Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;

3) Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych;

4) Montaż konstrukcji budowlanych;

5) Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych;

6) Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych;

7) Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Miejsca pracy:

– przedsiębiorstwa budowlane,

– państwowy nadzór budowlany,

– biuro projektów,

– prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

Przewiń do góry